Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Prohlášení ke Světovému dni loutkového divadla 2009

Dlouhá ohnivá čára na obloze protne prostor a zmizí v hloubi vesmíru. Znovu se objevuje a znovu mizí. To Prométheus s pochodní v ruce hledá ve tmách, aby ji konečně předal těm, které tak dlouho hledal…

Celý článek >

VIVAT – CRESCAT – FLOREAT UNIMA

Těmito slovy popřál v r. 1933 dr. Jindřich Veselý na konci své obšírné zprávy o činnosti UNIMA v letech 1929–1933 této mezinárodní loutkářské organizaci. „Nechť žije, roste a vzkvétá!“ Těmito slovy vítáme i my 80. výročí této organizace, která byla založena 20. května 1929 v Praze.

Celý článek >

Loutkové divadlo napříč generacemi – loutkové divadlo pro dospělé

Příspěvek přednesený na stejnojmenném mezinárodním semináři pořádaném 2. 11. 2008 u příležitosti Přeletu nad loutkářským hnízdem.

Celý článek >

Muzeum loutkářských kultur

Jak Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi založeno bylo, aneb, kdo, co, kdy a jak dobře činil, nebo naopak tomuto protivenství konal

Myslím, že vývoj loutkového divadla v českých zemích má svá specifika zejména v rozsahu působení, rozšíření do nejrůznějších složek společenského života, pochopení významu pro výchovný systém, možnosti rozvoje všech částí tvůrčího procesu…

Celý článek >

Josef Skupa

Existující monografie a studie o práci profesora Josefa Skupy, stejně jako řada vzpomínkových glos, útržků historického zařazení tohoto umělce ve vývoji českého divadelnictví, vznikaly převážně v době totality, svázány se striktně uplatňovanou ideologii, naplňováním pravidel socialistického realismu. Tím byl vytvářen Skupův obraz tak, jak komunistický režim potřeboval…

Celý článek >

Listopadové létání

Vybrat v jedné zemi více dobrých inscenací pro festival sezóny není snadné a všichni organizátoři takových akcí to vědí. Ti, kdo sestavují program Přeletu nad loutkářským hnízdem se o to snaží každý rok a záslužné je, že zvou programově také divadlo z jiné země na znamení, že se nebrání kontaktům se zahraničím. Letos navíc ještě proběhla mezinárodní konference na téma Loutkové divadlo pro dospělé…

Celý článek >

I bohové hrají divadlo 6

Dokončení studie Jany Vozábové, kterou jsme publikovali na pokračování v celém letošním ročníku Loutkáře, se věnuje námětům a příběhům balijského divadla.

Celý článek >

Odišla legenda tradičného bábkového divadla

Spomienka na Antona Anderleho

Celý článek >

< Novější články
MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.