Fousek, Josef: Setkávání s Milošem Kirschnerem

Někdy v roce 1979 požádal dramaturg a režisér Jiří Středa Miroslava Šimka, aby napsal hru pro mládež pro Divadlo Spejbla a Hurvínka. Šimek mě přizval ke spolupráci a já s radostí přijal. A tak jsem poznal divadelní soubor tohoto světově proslulého divadla, ale také jsem měl čest seznámit se s Milošem Kirschnerem. Postupně jsme napsali dvě hry, Hurvínkova diskotéka a Hurvínek na šikmé ploše. Ačkoliv byly hojně kritizovány, přivedly do divadla tisíce dětí a mládeže. Texty písní pro Hurvínkovu diskotéku zhudebnil Petr Janda a nazpíval se skupinou Olympic. Miloš Kirschner mi po premiéře nabídl tykání a já si toho dodnes nesmírně vážím.

Setkání s Milošem Kirschnerem pro mne bylo setkání s moudrem. „Pepíku, máme spoli shodné události,“ říkal v žertu, „oba jsme se narodili v Rybách, oba jsme začali kariéru od nuly a oba máme tupozraké oko.“ Do sanatoria v Tatranské Poljance, kde jsem se léčil a na dálku, za pomoci telefonu a dopisů, psal s Miroslavem Šimkem scénář hry pro Spejbla a Hurvínka, mi přišel dopis, který mě uzdravoval víc než vysokohorský vzduch: „Pepíku, těšíme se na další hru, brzy se uzdrav, myslíme na tebe všichni. M. Kirschner a celé divadlo S+H.“

Vážil jsem si Miloše Kirschnera pro jeho talent, pracovitost a lidskou vstřícnost. Dodnes jsem obdivovatelem a ctitelem tohoto divadla, kterému M. Kirschner vtiskl vysokou pečeť kvality. Tenkrát jsem si zapsal větu, kterou Miloš Kirschner řekl v malé vinárničce, jíž členové souboru říkali „vajnštúbe“. „Hrát pro děti a nejen pro ně, to není jen zábava a legrácky, ale to je taková malá příprava pro jejich další cesty, které nebývají jen veselé. Humorem řekneš víc než světový filozof!“ Mnohokrát, když začínám pochybovat o svém konání, si tento výrok připomenu.

Díky, Miloši.

Loutkář 2/2007, s. 73.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.