Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Výroční zpráva Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář za rok 2012

Název: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Sídlo: Celetná 17, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 67363741

Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 195627380257/0100

Telefon: 224 809 131

e-mail: redakce@loutkar.cz

1) Úvod

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář bylo založeno podle § 20 Zákona č. 509/1991 Sb. a zaregistrováno dne 11.11.1997 u MV pod reg. č. II/s – OVS/1–34024/97-R.

Předmětem činnosti Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář (dle Stanov Sdružení) je vydávání časopisu Loutkář. Sdružení vyvíjí kulturní, vzdělávací a podnikatelskou činnost, která je v souladu s posláním Sdružení a je v rámci platných právních norem. Sdružení je odpovídajícím způsobem podílí na správě prostředků poskytovaných jinými právními subjekty nebo přímo ze státního rozpočtu (granty) a využívá je k plnění a realizaci svých projektů. Sdružení je oprávněno spolupořádat festival Přelet nad loutkářským hnízdem v Praze.

Statutárním orgánem Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář je:

Předsedkyně: Mgr. Nina Malíková

Výbor: Stanislav Doubrava, doc. Jan Dvořák, Ing. Jan Novák, JUDr. Petr Slunečko, MgA Pavel Vašíček.

2) Činnost v roce 2012

V průběhu roku 2012 bylo vydáno 6 čísel časopisu Loutkář. Sdružení má cca 270 předplatitelů.

Časopis Loutkář 2012, jehož editorem bylo Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, vyšel v plánovaném počtu 6 čísel (s barevnou obálkou a s přílohou Rejstříky 2011, č. 3 vyšlo v rozšířeném vydání v počtu 52 str. – z toho 4 vnitřní stránky mimořádně barevně – ostatní čísla měla kromě obálky 48 stran), 21. 6. se uskutečnil v Muzeu loutek v Plzni mezinárodní seminář Současné prostředky mediální komunikace. Vedle semináře se uskutečnila v plzeňském Muzeu loutek výstava grafických listů a kreseb – darů renomovaných výtvarníků k 100. výročí časopisu.

Časopis využil 100. výročí k výrazně změně. Na základě konkurzu, jehož se zúčastnilo 25 uchazečů), změnil od č. 4/2012 logo i grafickou úpravu časopisu, včetně tisku (při nezvýšených finančních nákladech!). Tyto změny byly prezentovány na mezinárodním semináři v Plzni a také na 61. Loutkářské Chrudimi, kde se konala další oslava a propagace časopisu Loutkář (panely s historií a dalšími perspektivami časopisu). Ohlas těchto změn je již nyní ze strany veřejnosti i odborníků pozitivní.

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář je – spolu s českým střediskem UNIMA – pořadatelem oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem

Přelet (2. – 4. 11. 2012) nabídl oborovou přehlídku, odborný mezinárodní seminář na téma Loutka a terapie. V doplňkovém programu byla i výstava v Divadle Minor Století s Loutkářem připomínající 100 let našeho odborného loutkářského tisku. Pro velký zájem čtenářů časopisu Loutkář a veřejnosti o možnost vidět vystavené originály darovaných děl (grafik, obrazů, koláží k 100. výročí časopisu), rozhodla se redakce po červnové prezentaci v Muzeu loutek v Plzni představit je u příležitosti Přeletu nad loutkářským hnízdem i v Praze.

3) Redakční rada

Členové redakční rady: prof. Jaroslav Etlík, Vladimír Hulec, doc. Pavel Kalfus, Ing. Jan Novák, dr. Petr Pavlovský, Luděk Richter, dr. Kateřina Lešková Dolenská a Mgr. Pavel Vašíček; šéfredaktorka Mgr. Nina Malíková, manažerka Tereza Chalupová.

S redakcí Loutkáře spolupracuje průběžně cca 50 autorů.

Členové sdružení – sdružení má v současné době 10 členů.

4) Zpráva o hospodaření

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář obdrželo na základě žádosti neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva kultury ČR odboru umění na vydávání časopisu Loutkář ve výši 630.000,- Kč. Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář také spolupracovalo při realizaci projektu Přelet nad loutkářským hnízdem 2012.

Přijaté granty

MK ČR 630.000,- Kč

MK ČR ORNK 70.000,- Kč

MHMP 100.000,- Kč – projekt Přelet nad loutkářským hnízdem

MK OUK 60.000,- Kč – projekt Přelet nad loutkářským hnízdem

MK ORNK 50.000,- Kč – projekt Přelet nad loutkářským hnízdem

Výnosy sdružení Loutkář tvoří výnosy z prodeje časopisu a předplatné, členské příspěvky, výnosy z inzerce a dary.

Celkové výnosy za rok 2012 1.180.631,17 Kč

Celkové náklady za rok 2012 1.193.414,43 Kč

Ztráta 12.783,26 Kč

Daň z příjmu za rok 2012 0 Kč

V Praze dne 25. 4. 2013

Mgr. Nina Malíková, předsedkyně Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Nina Malíková, 25. 4. 2013

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.