Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!
Loutkářská Chrudim 1956Foto: Archiv

Šedesát let tradice i nové tváře českého loutkového divadla

Vznik loutkářské katedry pražské Akademie múzických umění byl výsledkem mnohaletého úsilí českých loutkářů o zrovnoprávnění loutkového divadla s ostatními divadelními druhy. Všeobecná popularita českého loutkářství – a to jak v odborných kruzích doma i v zahraničí, tak i ve všeobecném povědomí, vedla k profesionalizaci moderního českého loutkového divadla a vytvoření široké sítě českých profesionálních loutkových divadel, ale také v souvislosti s tím upozornila na potřebu vychovat pro soubory těchto divadel mladé a v loutkářském oboru vzdělané herce, režiséry i scénografy.

První léta, kdy se konstituoval i pedagogický kádr nové školy, byla léty opravdu učednickými – jak pro pedagogy (řada z nich byla původně učiteli, ale s novou disciplinou neměla žádné zkušenosti), tak pro studenty. Vytvářely se osnovy, hledal se vyrovnaný prostor pro vyučování nejrůznějších loutkářských technik i odborných předmětů – teorie, historie (a to nejen loutkového divadla). Mnoho hledání a otázek pro obě strany bylo kolem specializace studentů na dramaturgii i režii – vždyť moderní česká loutkářská režie teprve hledala svou tvář i specifikum.

První ročníky studentů školy byly úzce provázány s pražským Ústředním loutkovým divadlem v osobě svých profesorů – dr. Jan Malík, dr. Erik Kolár, Vojtěch Cinybulk, Richard Lander, Václav a Emil Havlíkovi, Zdeněk Červený a další), ale také i v možnostech asistovat i hrát v tomto divadle. Ale jak to v každé generaci bývá – proti zavedenému, trochu akademickému modelu tohoto divadla se už ve škole vytvořila v řadách studentů umělecká opozice, v níž na sebe hned na počátku upozornilo několik osobností, které posléze podstatně ovlivnily i vývoj českého loutkářství jako celku. Shodou okolností to byli žáci s širokým rejstříkem dovedností – od výtvarného umění, přes hudbu i okouzlení filmovými prostředky, kteří jsou dnes významnými osobnostmi české kultury.

Nina Malíková

[tento článek vyšel tiskem v čísle 6/2012]

Malíková Nina, 3. 1. 2013

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.