Loutkar.online
Přelet 31. ročníkFoto: archiv festivalu

Druhé výzkumné kolokvium pořádané Spolkem pro podporu tradic loutkářství

V pátek 5. listopadu 2021 se v pražském Divadle Minor uskuteční už druhé výzkumné setkání dvouletého projektu zkoumajícího kontinuitu a tradici českého loutkářství. Kolokvium se stane součástí programu profilové oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem.

Základní tematické okruhy se týkají amatérského a profesionálního divadla, a to jak statutárních souborů tak těch nezávislých. Samostatná část výzkumu pojme české sbírkotvorné instituce zaměřené na loutkářství a speciální pozornost bude věnována studentským projektům a katedře alternativního a loutkového divadla. Autorský tým čítá dvě desítky historiků, badatelů ale i divadelních praktiků, kteří se profesně loutkovému divadlu věnují.

Kolokvium bylo prvním setkáním badatelského týmu, celý projekt je časově rozprostřen do dvou let. Závěrečným výstupem bude na sklonku roku 2022 vydání výpravné publikace a specializovaná loutkářská přehlídka konaná během Přeletu nad loutkářským hnízdem. V jednání je také výstava v Muzeu loutkářských kultur.

Na projektu průzkum živosti českého loutkářství zapsaného na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se podílí Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách na Divadelní fakultě AMU v Praze, České středisko UNIMA, Muzeum loutkářských kultur Chrudimi, časopis Loutkář a především Spolek pro podporu tradic loutkářství.

red, 1. 11. 2021

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.