Loutkar.online
Kašpar MLKFoto: archiv MLK

Vytvořte loutku do Chrudimi!

Město Chrudim vypisuje veřejnou soutěž: Za loutkami do Chrudimě – realizace exteriérových plastik

Soutěž poběží jen do 10.11.2021, tak neváhejte.

Zde nabízíme výtah ze soutěžních podmínek:

Předmětem soutěže je výběr dodavatele exteriérových plastik s motivem loutek pro venkovní instalaci na území města Chrudim s opcí na realizaci minimálně jednoho objektu, maximálně tří objektů v roce 2022 a s následnou opcí na realizací každého dalšího objektu po dobu deseti let po podpisu smlouvy.

Podmínky účasti v soutěži

Vzhledem k charakteru soutěže není účastník povinen dokládat profesní ani kvalifikační způsobilost.

Požadavky na způsob zpracování nabídky do soutěže

Nabídka bude obsahovat následující části (výběr):

- Grafické ztvárnění dvou typů loutek a jejich začlenění v rámci veřejného prostoru města. Toto ztvárnění bude v případě výběru dodavatele závazné a jeho charakter bude určující pro podobu všech dalších objektů. První objekt bude inspirován loutkou Kašpárka ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Podoba druhého objektu je zcela volná.

- Součástí grafického návrhu plastik loutek bude v obou případech návrh na jejich umístění na konkrétní místo ve veřejném prostoru města (např. loutka před Muzeem barokních soch by mohla mít podobu sochaře, případně kapucína – dříve kapucínský konvent, loutka před budovou školy by mohla mít podobu učitele, loutka v ulici, kde dle pověsti strašilo, může ztvárňovat strašidlo atd.).

Požadavky na výslednou podobu uměleckých plastik

Výsledné plastiky budou plnit především následující body:

- Plastika bude vyhotovena z trvanlivého materiálu, který zajistí její dlouhověkost (alespoň 20 let bez nutnosti dodatečných úprav – nátěrů apod.),

- Plastiky budou svým pojetím odrážet podobu loutek a budou na ni odkazovat,

- Plastika bude mít rozměr maximálně 50 cm v nejdelší ose objektu, minimálně 30 cm v nejdelší ose objektu,

- Všechny plastiky realizované po dobu platnosti smlouvy o dílo budou mít jednotné rysy, dále budou zhotoveny ze stejného typu materiálu.

- Předpokládá se, že plastiky budou umístěny na různých místech v rámci veřejného prostoru města, zejména však v blízkosti turistických cílů, muzeí, na turistických stezkách apod.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: do 10. 11. 2021, 9:30 hod.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Nabídky budou hodnoceny ustanovenou soutěžní komisí tvořenou zástupci města Chrudim, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a odborníky z organizací působících mimo město Chrudim.

Kritérii pro hodnocení návrhů jsou:

a) Originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže (váha pro hodnocení 70 %),

b) Vhodnost začlenění díla do autorem zvoleného prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad (váha pro hodnocení 25 %),

c) Ekonomická výhodnost nabídky (váha pro hodnocení 5%). Výše nabídnuté celkové ceny se posuzuje včetně DPH.

Podmínky soutěže v plném znění s přílohami a další informace naleznete na webových stránkách.

Chrudim, 11. 10. 2021

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.