Loutkar.online
Drak KlinikaFoto: Milan Hajn

Čtvrtým rokem zavítal do Divadla Drak Projekt „Klinika“

I v tomto roce se opět stalo Divadlo Drak na sedm dnů klinickým pracovištěm, kde se v reálu spojuje školní výuka s divadelní praxí.

Od 22. 9. – 28. 9. se na půdě hradeckého divadla konal již čtvrtý ročník společného projektu Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla o.p.s. a Katedry výchovné dramatiky DAMU Klinika.Účastníci projektu z řad posluchačů zmíněné katedry měli během sedmi dnů možnost poznat chod celého divadelního organizmu. Spolu s jednotlivými pracovníky na různých pozicích, od obchodního oddělení, produkce, přes marketingu, administrativy i dílny, spolupracovali na reálných úkolech a aktivně se podíleli na každodenním provozu divadla.

„Benefitem projektu Klinika je bezesporu to, že se studenti prostřednictvím tzv. stínování mohou spolu s vybranými zaměstnanci zúčastnit jejich každodenních činností a porovnat si tak své teoretické školní poznatky s reálnou divadelní praxí. Studenti dále v rámci svého týdenního pobytu v Hradci Králové, navštívili Impuls – Centrum uměleckých aktivit, kde se seznámili s provozem a fungováním této organizace zaměřené na podporu amatérské kultury a začínajících umělců. Přednášku o současných tendencích v umění pro studenty pak připravil Jan Suk z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové“, upřesňuje program týdenní stáže vedoucí marketingu a produkce Divadla Drak Barbora Kalinová

Drak KlinikaFoto: Milan Hajn

Každoroční součástí klinické stáže jsou workshopy vedené zahraničními lektory. V tomto roce přivíta Drak na své půdě Nataschu Grasser a Manfreda Weissenteinener z rakouského centra TaO! (Theater am Ortwein Platz, Graz).

Pětiletý projekt Klinika je realizován v rámci OP VVV – „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“, a je spolufinancován Evropskou unií.

Inspiraci čerpá ze školních klinických pracovišť lékařských nebo pedagogických fakult a jeho cílem je nejen takové pracoviště vybudovat, ale také si tento nový typ pracoviště pro studenty uměleckých škol ověřit v praxi.

Martina Marková, 6. 10. 2021

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.