Poselství Audrey Azoulay, generální ředitelky UNESCO, ke Světovému dni loutkového divadla

Světový den loutkového divadla, který byl vyhlášen roku 2003 díky iniciativě Mezinárodní

loutkářské unie (UNIMA), je příležitostí k oslavě neobyčejně bohatého a starého umění

loutkářství. Připadá na 21. března.

Kouzlení nepatrnými pohyby. Souhra gesta a iluze, světla a stínu. Dokonalé zvládnutí formy,

sochařiny i kostýmů. Umění dramatizace, výstižnosti a symbolismu. Mistrovství techniky a poezie. Loutkářství je všestranná umělecká disciplína. Je to vrcholné umění.

Jak kdysi řekl Paul Claudel: „loutky jsou slova, která hrají.“ Svým hraným vyprávěním dokážou ztvárnit události, s nimiž se potýkáme dnes a denně, ale také přivést k životu příběhy a pohádky z dob dávno minulých. Loutkové divadlo je nedocenitelným dědictvím minulosti, avšak je také – ať už jsou loutky součástí slavnostního rituálu, nebo jsou zasazeny do

moderního kontextu – naprosto současné. Tuto skutečnost odráží Reprezentativní seznam nehmotných kulturních památek UNESCO, na němž k dnešnímu datu nalezneme 12 různých forem loutkářství. V každé z nich, od kambodžského divadla Sbek Thom po česká a slovenská loutková divadla, se mimořádně snoubí tradice s dovedností a každá z nich také představuje společné dědictví, které je třeba ochraňovat.

Tento závazek je o to významnější, že křehké umění loutkového divadla v současnosti čelí bezpříkladným výzvám.

Tou hlavní je pandemie koronavirového onemocnění (COVID-19). Na jednu stranu nám připomněla, jak velice potřebujeme sílu inspirace a představivosti, kterou nám loutkové divadlo dává. Zároveň však loutkářství ohrozila, protože bezpočet loutkářů připravila o podmínky, v nichž mohli své umění provozovat, a o jejich mnohdy nestálý příjem. Snahy organizace UNIMA poskytnout umělcům v tomto sektoru finanční pomoc jsou proto nedocenitelné a musí být silně podpořeny.

Kromě pandemické krize se však umění loutkového divadla potýká se stejnými hrozbami jako

veškeré kulturní dědictví. Obzvláště znepokojivý je pro toto umění založené na přítomnosti diváků přechod kulturního života do digitální sféry.

Ve snaze vytvořit pro budoucnost určitou vizi a vymyslet způsoby, jak tuto krizi překonat, organizace UNESCO loni v dubnu zahájila celosvětové globální debatní hnutí ResiliArt, v jehož rámci se sešli umělci a další profesionálové z oboru, aby rokovali o komplikacích, kterým celý sektor čelí. Díky podpoře UNIMA se v roce 2020 konalo více než 15 diskuzí s loutkáři z celého světa. Nyní z nich musíme vyvodit závěry a začít společně podnikat kroky k tomu, aby toto umění přežilo, šířilo se a nadále nás inspirovalo.

Dnes, na Světový den loutkového divadla, UNESCO vzdává hold všem, kdo se tomuto prastarému umění s láskou – a v těchto nelehkých časech také s odvahou – stále věnují.

Audrey Azoulay, generální ředitelka UNESCO

Audrey Azoulay byla do čela UNESCO zvolena v roce 2017. V organizaci založila rozsáhlý program strategické přeměny s cílem pasovat UNESCO do role ústředního řešitele nových výzev 21. století. V tomto duchu pak spustila několik rozsáhlých projektů na ochranu kulturního dědictví (prostřednictvím iniciativy „Oživme duši Mosulu“ v Iráku) a na prosazení kvalitního vzdělání pro všechny (zejména pro dívky a ženy). Zároveň usiluje o to, aby se UNESCO stala celosvětovou „laboratoří úvah“ (a to především o umělé inteligenci a jejích etických implikacích).

Azoulay vystudovala francouzské školy Ecole Nationale d’Administration a Institut d’Etudes

Politiques de Paris. Kromě toho má také titul z podnikové správy, který získala na britské University of Lancaster. Už od samého počátku své kariéry byla v kultuře aktivní a podílela se mimo jiné na financování veřejného audiovizuálního sektoru ve Francii a na reformě a modernizaci režimů státní podpory francouzského filmového průmyslu.

Coby francouzská ministryně kultury se aktivně zasazovala o ochranu ohroženého kulturního dědictví zejména na Blízkém východě. Snažila se také o zpřístupnění kultury dětem a založila za tímto účelem umělecké a kulturně vzdělávací programy: „Création en cours“ („Tvořme ve třídě“) a inovativní kulturní infrastrukuty „Microfolies“ („Malé radosti“).

Audrey Azoulay usiluje o to, aby UNESCO zaujala pevné místo coby platforma pro humanistickou spolupráci, prostor pro stanovování standardů a expertní agentura, která pomáhá šířit know-how a vědomosti po celém světě mezi co možná největší počet lidí.

Audrey Azoulay, 20. 3. 2021

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Výzva ITI

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.