NDL 65 LETFoto: archiv divadla

Výběrové řízení na ředitele Naivního divadla Liberec

Statutární město Liberec vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec.

Podmínky výběrového řízení:

Předpoklady pro výkon funkce: ředitelem organizace se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon řídící funkce.

Požadavky na uchazeče:

Požadované doklady k přihlášce:

Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 31. 8. 2020

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec
 • poštou: Statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
 • + podkladové materiály (komplexní rozbory činnosti příspěvkové organizace za uplynulé 3 roky) jsou případně k dispozici na oddělení školství odboru školství a sociálních věcí u Bc. Martina Burdy, tel. 485 243 376.

  Martin Burda, 18. 7. 2020

  Článek zatím nemá žádný komentář.
  Vložit komentář:

  Jméno a příjmení (povinné)

  Příspěvek

  Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

  Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.