Přednáška MostFoto: archiv divadla

Fenomén POHÁDKA v současném divadle pro děti

Ojedinělá interaktivní přednáška s hosty z řad odborníků i profesionálních divadelníků. 19.3.2020 17:00 v Divadle rozmanitostí.

Repertoár divadel, která hrají pro děti, často vychází z lidových nebo zlidovělých pohádek. Tyto pohádky se nějakým způsobem formovaly a formují po staletí. Jak k nim přistupují současní tvůrci? Jakým způsobem promlouvá dnes k dětem klasická pohádka? To všechno vám přiblíží divadelní přednáška, kterou pořádá Divadlo rozmanitostí ve spolupráci s odborníky z Českého střediska ASSITEJ, mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež. Přednáška je určena pro širokou i odbornou veřejnost. Zvláště přínosná může být pro pedagogy základních i mateřských škol, studenty pedagogických a uměleckých oborů a další zájemce o dané téma. Přednáška zahrnuje literární i audiovizuální ukázky z inspirativních textů a inscenací. Součástí je též otevřená diskuse.

Přednášku i následnou diskusi povede Zuzana Vojtíšková, rozhlasová, divadelní a televizní dramaturgyně, absolventka Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU Praha (2008), doktorandka studijního programu Alternativní a loutková tvorba a její teorie na KALD DAMU Praha.

Jako odborný recenzent nebo porotce spolupracuje s různými divadelními festivaly a přehlídkami, např. Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov, Popelka Rakovník, Piknik Volyně, Zázračný oriešok a další. Zúčastnila se jako odborník mezinárodního festivalu a konference Asia Pacific Traditional Art Festival na Taiwanu. Působí jako člen dramaturgické rady PerformCzech Institutu umění – Divadelního ústavu a výboru Českého střediska ASSITEJ, mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež. Je editorem publikací Živé dědictví loutkářství a Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině (obě vydalo NAMU, 2014, 2017). Píše odborné recenze a články pro časopis Loutkář, Divadelní noviny a

další.

Jedním z hostů Zuzany Vojtíškové bude Luděk Horký, lektor, režisér, dramaturg a pedagog, absolvent divadelní vědy na FF UK. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Je též členem mezinárodní asociace ASSITEJ.

Zuzana Vojtíšková, 29. 1. 2020

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.