Bábkarská Bystrica Tour 2018
BBD katalogFoto: BBD

Príspevky k dokumentovaniu slovenského bábkového divadla

Slovenské bábkové divadlo je dobre zdokumentované. Okrem toho, že divadlá pravidelne vydávajú katalógy k výročiu svojho založenia, pracuje v tejto oblasti aj niekoľko precíznych katalogizátorov.

V dokumentačnom oddelení Divadelného ústavu v Bratislave istú dobu pracovali aj Ivica Ozábalová a Vladimír Predmerský. Zostavili tam okrem iného niekoľko dokumentačných a súpisových publikácií o divadlách i festivaloch. V tejto činnosti neúnavne pokračujú aj po odchode na dôchodok.

Medzi posledné práce Ivice Ozábalovej patria knihy venované 65. výročiu Bábkového divadla Žilina a najnovšie aj festivalu Bábková Žilina – Živý festival 2008–2017. Ivica Ozábalová zostavila brožúru, ktorá mapuje nultý a prvých päť ročníkov tohto bienále profesionálneho slovenského bábkového divadla. Zaznamenala program tak, ako sa reálne uskutočnil, mediálne ohlasy, zhromaždila inscenačné fotografie i snímky zaznamenávajúce festivalové dianie, výsledky súťaže dramatických textov pre deti a mládež Artúr i ocenenia za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica, ktoré sa odovzdávajú na festivale. Druhú časť katalógu tvoria „spomienky a reflexie účastníkov festivalu s humorom i vážne“. Celkový obraz o podujatí dotvára kapitola „Zaujímavosti vytiahnuté z divadelného denníka divadelnej dokumentaristky slovom i obrazom“. Ide o neformálne aj oficiálne informácie, ktoré si Ivica Ozábalová zapisovala počas všetkých festivalov. Pre budúcnosť tak neostali len suché fakty a čísla, ale zaznamenané je aj reálne dianie (počasie, stravovanie, ubytovanie, meškajúci herci, činnosť festivalových novín Gašparoviny a pod.) Ivica Ozábalová ponúka komplexný a faktograficky presný obraz na mladý, no už etablovaný festival Bábková Žilina.

BDŽ katalogFoto: BDŽ

Druhým príspevkom k faktografickej spracovanosti slovenského bábkarského diania je publikácia …a ešte ďalších desať venovaná 60. výročiu Bratislavského bábkového divadla. Zostavil ju bývalý dlhoročný umelecký šéf divadla Dušan Štauder. Graficky i obsahovo nadväzuje na rozsiahlu publikáciu Ivice Ozábalovej venovanej polstoročnici BBD Cesta okolo sveta za 50 rokov. Publikácia začína galériou dobových fotografií zakladajúcich členov a členiek divadla a gro knihy tvoria texty od súčasných pracovníkov a pracovníčok či rozhovory s najmladším členom a členkov hereckého súboru. Text hodnotiaci umelecký vývoj divadla poňal jeho autor invenčne – ako rozhovor Vladimíra Predmerského, historika bábkového divadla s Vladimírom Predmerským, bývalým dramaturgom Štátneho bábkového divadla v Bratislave (tak sa divadlo volalo do roku 2002). Zostavovateľ neopomenul ani tých „neviditeľných“ zamestnancov divadla a v knihe nájdeme rozhovor aj s javiskovým majstrom Jozefom Holekom, či vedúcou divadelných dielní Beátou Westrich-Zázrivcovou. Obaja pôsobia v divadle už viac než 30 rokov. Knihu dopĺňa niekoľko užitočných súpisov dokumentujúcich zahraničné zájazdy, personálnu situáciu v divadle, ocenenia, či štatistické údaje o návštevnosti.

Lenka Dzadíková, 16. 11. 2017

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Bábkarská Bystrica Tour 2018

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.