Loutkar.online
Workshop Agnes LimbosFoto: Davide Casali

V Turíně za divadlem objektů

PIP (Production Incanti Project) je každoročně se konající intenzivní mezinárodní workshop, který vrcholí prezentací výsledků in-progress v rámci programu festivalu loutkového divadla Incanti v severoitalském Turíně.

K jeho vedení je vždy osloven nějaký jiný mezinárodně uznávaný tvůrce loutkového divadla a jeho účastníci jsou vybráni na základě jimi dodaných motivačních dopisů a CV.

Workshop Agnes LimbosFoto: Davide Casali

Lektorkou PIP 2016 byla jedna ze zakladatelek hnutí divadla objektů ve frankofonním prostředí, belgická herečka, režisérka a pedagožka Agnes Limbos. V rámci workshopu, na kterém se nás dohromady sešlo sedm studentů divadelních škol a profesionálních tvůrců z Polska, Německa, Japonska, Itálie, Česka a Argentiny, jsme procházeli řadou návazných sólových i skupinových cvičení, zaměřených na různé aspekty divadla objektů (dělení akcí na sekvence, rozlišování několika typů střihu, specifická práce se zvukem a hudbou, timing…), které v závěru workshopu vyústili do několika drobných výstupů.

Divadelní estetika, kterou Agnes Limbos rozvíjí, vychází z určitých principů loutkového divadla, proti jiným se však vymezuje. Využívá takřka výhradně již existující objekty – individuální s vlastním příběhem. Animací objektů se nezdržuje. Neoživuje je, ale prostě exponuje. Nechává je být samy sebou. Důraz klade na opisnost.

Workshop Agnes LimbosFoto: Davide Casali

Ačkoli byl workshop zaměřený na vyjadřování se skrze objekty, Agnes Limbos věnovala velký prostor práci s tělem. Považuje ji za bazální a vždy od ní začíná. Dopoledne jsme se proto povětšinou věnovali lecoqovským (sama Lecoqovu školu absolvovala) pohybovým analýzám. Herec v divadle objektů je druhem vypravěče. Zpravidla nevytváří postavu. Z důvodu absence propracovaného psychologického pozadí získává na důležitosti svalová paměť a cit pro rytmus.

Agnes Limbos v návodných cvičení, které během své pedagogické praxe nasbírala a vyvinula, nám nabídla možnost si empiricky objevit určité obecněji uplatnitelné zákonitosti práce s objektem na divadle. Mimo jiné, po té co jsme jako skupina získali s divadlem objektů větší zkušenost, jsme se zabývali i volnou kolektivní improvizací s objekty. Agnes Limbos učí práci s objektem velmi prakticistně, s důrazem na preciznost a srozumitelnou artikulaci. Zároveň ovšem nás, účastníky workshopu, neustále provokuje k porušování jakýchkoli konvencí či pravidel, vyzývá k osvobození se od snahy „být dobrým studentem“ a „dělat věci správně“ a motivuje k hledání osobitého jedinečného výrazu.

Workshop Agnes LimbosFoto: Davide Casali

Šťastnou okolností workshopu byl ohromný, v Evropě snad prý vůbec největší bleší trh, který se pravidelně koná v centru Turína. V rámci workshopu jsme několikrát tento veletrh objektů navštívili a nasbírali na něm nejrůznější materiál.

Prezentace výstupu workshopu proběhla 27.9.2016 od 18.00 a 20.00 v malém sále Casa del Teatro. Výsledný devadesátiminutový tvar se skládal z deseti drobnějších částí – sedm z nich bylo vedeno vždy jedním účastníkem workshopu, zbylé tři vznikly kolektivně. Ačkoli jsme podle mého názoru měli dostatek času i materiálu na vytvoření koherentní inscenace, pedagogický záměr lektorky byl prezentovat otevřenější tvar, kde si mohou všichni vyzkoušet všechno (režírovat si vlastní část, hrát v části někoho jiného, starat se o zvukovou složku…).

Workshop Agnes LimbosFoto: Davide Casali

PIP 2016 byl velkoryse pojatý, intenzivní a do hloubky jdoucí workshop, za účast na němž jsem velmi vděčný. Rád bych na tomto místě poděkoval KALD DAMU za avízo a za finanční podporu. Agnes Limbos je mimořádná pedagožka – náročná, avšak otevřená. Svým studentům nabízí jasnou, konkrétní ideu i otevírá prostor pro seberealizaci. Neméně inspirativní bylo samotné setkání se s dalšími účastníky z různých kultur zainteresovaných do podobného typu divadla, které podle všeho povede k dalším, návazným mezinárodním spolupracím, které se již pomalu začínají rozvíjet. Co více si lze z jednoho workshopu odnést?

Autorem fotografií je Davide Casali.

Jakub Maksymov, 16. 11. 2016

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.