Loutkar.online
Logo UNIMAFoto: Archiv

Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2014

21. březen se z iniciativy UNIMA celosvětově slaví jako Světový den loutkového divadla. České středisko informuje o této události tisk, česká loutková divadla a zveřejňuje a distribuuje každoroční poselství významné osobnosti k tomuto mezinárodnímu svátku (autorem letošního poselství byl argentinský loutkář Eduardo Di Mauro).

Je pravda, že ve světě využívají Světového dne loutkového divadla k propagaci a popularizaci tohoto divadelního druhu mnohem více než u nás, kde je již několik let ve stínu oslav Světového dne divadla (obě akce se konají nepříliš šťastně v rozmezí několika dnů právě v březnu, i když České středisko několikrát i na kongresech UNIMA navrhovalo změnu data na 20. 5., na den založení UNIMA!). Na schůzi předsednictva UNIMA, které se letos konalo 31. 10., byla i tomuto faktu věnována pozornost a výsledkem je úvaha o větším zviditelnění úlohy a funkce UNIMA vůbec, a to nejen při „oslavných“ příležitostech, kdy by se mělo před posluchačstvem přečíst většinou jen velmi dlouhé a ne vždy zcela srozumitelné poselství k tomuto dni, ale při všech setkáních, která se dotýkají loutkového divadla – a to zejména při Mateřince, Skupově Plzni, Spectaculu Interesse, Loutkářské Chrudimi, Přeletu nad loutkářským hnízdem, a samozřejmě při Klubech UNIMA či UNIMA Festum apelovat na význam českého loutkového divadla, které je ve světě stále vnímáno jako jedinečný fenomén naší národní kultury.

Ve dnech 19. – 25. 4. 2014 se ve Varaderu na Kubě konalo zasedání Rady UNIMA International, bylo to historicky první zasedání Rady v Latinské Americe. Kubánská UNIMA jej pořádala na základě rozhodnutí z čínského Chengdu z r. 2012, za podpory Národní rady pro scénická umění (ministerstvo kultury). Součástí zasedání byl i 11. ročník mezinárodního festivalu Taller International de Títeres v Matanzas, hlavním městě provincie a čtvrtém největším na Kubě. Zasedání se za České středisko UNIMA zúčastnil Stanislav Doubrava, který zde několikrát neoficiálně upozorňoval na absenci českého zástupce v exekutivě UNIMA (poprvé od jejího založení).

20. 5. 2014 jsme si 9. ročníkem Slavnosti UNIMA/UNIMA Festum připomněli výročí založení UNIMA. Slavnost byla uspořádána Centrem českých loutkářů (za spolupráce UNIMA) v Říši loutek.

České středisko UNIMA se podílelo na semináři České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost I z pohledu dramaturgie, který se konal 25. června 2014 v Hradci Králové (hlavním organizátorem byl IDU, Sdružení pro podporu východočeského loutkářství) a podílelo se výrazněji na organizaci semináře „České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost II“ v IDU dne 31. 10. 2014. Jeho první část byla reflexí české loutkářské tvorby a reprezentace v zahraničí z pohledu našich zahraničních hostů (ředitelů festivalů či členů odborných porot), ve druhé části představili doktorandi KALD DAMU své současné projekty. Semináře se zúčastnili zahraniční hosté (Livija Kroflin, Iveta Škripková, Marián Pecko, Szilárd Boráros, Robert Fowler) i zájemci z řad Českého střediska UNIMA.

Středisko vyslovilo podporu Vysoké škole ve finském Turku, kde byla ohrožena existence loutkářského oddělení, a podpořilo kandidaturu pro další funkční období ředitelce loutkového divadla ve slovinském Mariboru paní Mojce Redjko, která se velmi zasloužila o obnovení vzájemných styků mezi mladými českými a slovinskými loutkáři. České středisko také podpořilo oficiální žádost o finanční příspěvek v rámci krátkodobé mobility pro účast rady českého střediska Stanislava Doubravy na zasedání Rady UNIMA International na Kubě.

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi udělilo putovní cenu Erik. Na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo o probíhajících loutkových výstavách (Chrudim, Bulharsko), festivalech, grantových možnostech aj.

Výbor Českého střediska tvoří: Jaroslav Blecha, Alena Exnarová, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Lenka Šaldová. Na schůzi výboru, která bezprostředně předcházela zahájení Přeletu nad loutkářským hnízdem, byly projednány prioritní aktivity střediska pro rok 2015:

Nová koncepce Přeletu nad loutkářským hnízdem v roce 2015, který by měl být s rozšířenou mezinárodní účastí a doprovodným seminářem „České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost III“ zaměřeným na vztah středoevropských zemí k loutkářské tradici, ale zároveň i ofenzivní platformou pro propagaci českého loutkářství vůbec (spolupráce s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, muzeem loutek v Plzni, KALD DAMU). Uspořádat výstavku čtvrtstoletí s Přeletem (v Minoru nebo v MLK v Chrudimi) a věnovat tomuto faktu podstatnou část časopisu Loutkář.

Využití všech příležitostí pro ofenzivní zviditelnění a propagaci českého loutkového divadla na domácí půdě (loutkářské festivaly a přehlídky, Klub UNIMA, UNIMA Festum), v červnu setkání s dalšími členy mezinárodních nevládních organizací při příležitosti Pražského Quadriennale. Podpora a účast na festivalu Mateřinka 2015 a Loutkářská Chrudim s možností seznámit účastníky s činností, směřováním a aktivitami UNIMA a jejích mezinárodních komisí.

Příprava na účast české reprezentace na Kongresu UNIMA v San Sebastianu v r. 2016.

[tento článek vyšel tiskem v čísle 6/2014]

Nina Malíková, 22. 12. 2014

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.