Loutkar.online

Šrámek, Vratislav: Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2019

Porota 25. ročníku mezinárodního festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Simona Chalupová, Kateřina Lešková Dolenská, Vratislav Šrámek, Zdeněk A. Tichý a Tomáš Volkmer.

Letošní jubilejní ročník festivalu je mimo jiné svědectvím o velkém posunu, který divadlo pro děti v posledních dekádách zaznamenalo. Je to z velké části zásluhou právě Mateřinky, která do českého divadla přinesla mnoho impulsů a iniciačních momentů a nastartovala tak novou linii tvorby pro nejmenší, jež se pomalu dostává do povědomí divadelní obce, ale i široké veřejnosti. Je zřejmé, že není nutné dětem pouze vyprávět pohádky, ale je možné s nimi plout na vlnách čisté imaginace a komunikovat s nimi prostřednictvím obrazů a hudby.

Svět, jehož jsme součástí, je plný zvuků a barev v pohybu. Divadlo, které je pro nás všechny, co jsme zde na festivalu, ať jsou to diváci nebo tvůrci, naším světem – láskou, životem i snem –, je též plné zvuků a barev v pohybu. Díky lidské vynalézavosti a naší touze tvořit kouzelný svět divadla, má jevištní technologie obrovské možnosti a je stále dostupnější. Její pomocí dokážeme zvuky a barvy reálného světa přetvářet v magické formule divadelního výrazu.

Po pěti dnech strávených s divadlem pro děti se vznáší ve vzduchu řada nezodpovězených otázek:

Má zvuk svou barvu?

Má barva svůj zvuk?

Má barva pohyb?

Má pohyb svou barvu?

Má zvuk svůj pohyb?

A má pohyb svůj zvuk?

Pokud nemusím vždy vidět to, co slyším, určitě nemusím slyšet to, co vidím.

Říkají nám, že není všechno zlato, co se třpytí. Pak není všechno krása, co se pyšní, není všechno světlo, co tak svítí, není všechno hudba, co tak křičí.

Máme filmy pro dospělé (muzikanti říkají, že jsou v C dur). Máme také hudbu jenom pro dospělé?

Dětem říkáme, že kdo se moc ptá, moc se dozví. Ale na divadle platí, že kdo se neptá, nic se nedozví.

Také dětem říkáme, že kdo je zvědavý, bude brzy starý. Ale na divadle pro děti je nesmírně krásné právě to procitnutí z iluze dospělosti.

Hudba je sdělování. Iniciací našich emocí tvoří kompozici prožitků, architekturu radostí i smutků, barev a zvuků v pohybu. Hudba dokáže vytvořit emocionální obraz, který díky všem těmto vlastnostem nepotřebuje tlumočníka ani cílovou skupinu.

Ceny 25. ročníku festivalu Mateřinka

Čestné uznání berlínské dvojici Melanie Florschütz a Michael Döhnert za originální použití prvků absurdního divadla v inscenaci pro děti Svět je plný děr

Čestné uznání hudebnímu skladateli Waclawu Zimpelovi za zvukový design inscenace Džungle, Teatr Lalek Wroclaw

Cena za důvěru v magii barokní hudby, která v jeho inscenaci Zvídavost komunikuje s malými dětmi: Karel Van Ransbeeck, Theater de Spiegel, Antverpy

Cena za zvukově-hudební plán inscenace Myši patří do nebe: Ivo Sedláček, Divadlo Lampion, Kladno

Cena za adaptaci a novou interpretaci klasického pohádkového příběhu v inscenaci iOtesánek: Tomáš Procházka a Divadlo b, Praha

Cena za civilní herecký výkon a jevištní souhru v inscenaci Moment!: Richard Fiala a Pavol Smolárik, Studio Damúza, Praha

Cena za herecký výkon v inscenaci Myši patří do nebe: Eva Burešová, Divadlo Lampion, Kladno

Cena za výtvarný koncept inscenace Žluté–modrá–zelený: Kamil Bělohlávek a Filip Homola, Naivní divadlo Liberec

Cena za výpravu inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!: Robert Smolík, Naivní divadlo Liberec

Cena za soustředěné a autentické herectví v inscenaci Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!: Filip Homola, Adam Kubišta, Marek Sýkora a Antonín Týmal, Naivní divadlo Liberec

Cena za autorský vklad a dramaturgický koncept inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

Cena za autorský podíl a režii inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec

Loutkář 3/2019, s. 65.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.