Loutkar.online

Malíková, Nina: FIDENA a UNIMA

V polovině května (13.–17. 5. 2018) se konala v německé Bochumi Rada UNIMA, která se schází vždy ve dvouleté pauze mezi dvěma kongresy. Tentokráte bylo hostitelskou zemí Rady UNIMA Německo, které využilo příležitosti 60. výročí jednoho z nejprestižnějších evropských loutkářských festivalů FIDENA, aby nabídlo pozvaným hostům – zúčastněným 75 radům ze všech členských zemí UNIMA – nejen možnost bilancovat poslední dva roky aktivity nově zvoleného vedení UNIMA, ale také ukázat především současnou německou loutkářskou tvorbu, včetně alternativních projektů domácích i zahraničních. Jubilejní ročník nabídl během 10 dnů 59 nejrůznějších představení a akcí, na kterých se představily soubory i sólisté z 36 zemí. Účast 8 000 diváků na tomto festivalu byla rekordem v jeho šedesátileté historii.

Hlavním účelem účasti na radě UNIMA byla – kromě sledování projektů UNIMA a jejich naplňování jak ze strany generálního sekretariátu UNIMA, tak jednotlivých komisí – koordinace akcí souvisejících s 90. výročím založení UNIMA. Během posledních dvou let probíhaly intenzivní přípravy těchto oslav, které budou soustředěny zejména do dvou míst – Prahy (v souvislosti se založením UNIMA v Praze v roce 1929) ve dnech 6.–9. 6. 2019 a posléze do Charleville-Mézières ve Francii, kde je sídlo generálního sekretariátu a kde bude řada oslav spojená se Světovým loutkářským festivalem na podzim roku 2019 (20.–29. 9. 2019).

Česká strana předložila generálnímu sekretariátu a posléze i celému plénu Rady UNIMA předběžný příspěvek české strany k těmto oslavám – chrudimským Muzeem loutkářských kultur bude vydána publikace týkající se role českých loutkářů pro vznik, obnovu a rozvoj UNIMA a v Praze bude prezentovaná výstava loutek a dobových materiálů souvisejících se vznikem UNIMA i obnovením činnosti pozdější celosvětové loutkářské organizace. Institut umění – Divadelní ústav se bude podílet na organizaci mezinárodního sympozia mapujícího roli UNIMA pro rozvoj a význam loutkářství ve 20. století. Sympozium i vernisáž výstavy budou spojeny s Pražským Quadriennale, kterého se budou moci hosté oslav zúčastnit.

Na tyto oslavy naváže na podzim 2019 řada akcí souvisejících s historií UNIMA, premiérovaných při Světovém loutkářském festivalu v Charleville-Mézières ve Francii. Bude to putovní výstava věnovaná tvorbě loutkářů spjatých s historií UNIMA a prezentaci některých významných artefaktů a dokumentů zachycujících činnost této mezinárodní loutkářské organizace. Výstavu budou posléze moci vidět návštěvníci v Tolose, Lisabonu a Moskvě a pravděpodobně i v dalších městech spojených s loutkářskými aktivitami. V Charleville-Mézières se také uskuteční první uvedení části divadelního projektu čerpajícího z dějin UNIMA, který bude po zapojení dalších účastníků z Asie, Afriky a Ameriky prezentován na Kongresu UNIMA na Bali na jaře 2020.

Rada UNIMA je tradičně jedinečnou možností nejen pro představení činnosti jednotlivých komisí, ale také zástupců jednotlivých národních středisek, aby využili této příležitosti k osobní prezentaci (aktivně tentokráte vystupovali zejména mladí radové z Maďarska, Ruska, Koreje a Kanady), ale i popularizaci činnosti UNIMA ve své zemi.

Za České středisko se Rady UNIMA zúčastnili Stanislav Doubrava a Nina Malíková. Stanislav Doubrava, který je členem exekutivy UNIMA a předsedou statutární komise, podal řadu námětů na procedurální změny ve statutu, které Rada projednala a ve valné většině přijala. Nina Malíková se zúčastnila tří dílčích schůzek – schůzky publikační komise, jejíž je členkou, kde předložila několik námětů pro další práci komise, která už pomalu dokončuje aktualizace online verze Světové loutkářské encyklopedie WEPA. Zúčastnila se také zasedání komise pro kulturní dědictví, která usiluje o zmapování všech světových muzeí (jde zejména o muzea v Asii) zabývajících se tradičním loutkářstvím. Poslední schůzkou byla debata se zástupci generálního sekretariátu o časovém plánu a obsahu zmiňovaných oslav 90. výročí UNIMA v Praze a v Charleville-Mézières.

Závěr Rady UNIMA patřil výhledovým projektům do roku 2020 (významný projekt již zmíněné inscenace mladých loutkářů ze čtyř kontinentů na projektu spolupořádaným spolu s Erasmus Plus). I když představa organizátorů nebyla ještě v Bochumi úplně přehledná, generální sekretariát slíbil přinést na webových stránkách srozumitelnější vizualizaci projektu. Open Call, který směřoval i na pražskou DAMU, rozhodně stál za úvahu a podle posledních informací se KALD do tohoto projektu dílčím způsobem zapojí.

Celková atmosféra Rady byla po delší době v této organizaci viditelně živější a tvůrčí – možná i díky přítomnosti několika nových aktivních mladých členů Rady a díky úvahám o zapojení nových technologií souvisejících s pružnějším, vizuálně atraktivnějším předáváním informací i projednávaných materiálů (např. systém Pecha Kucha).

Vize nového setkání na Kongresu na Bali (11.–18.4. 2020) je po doslovné smršti námětů na aktivity, oslavy a celkové zviditelnění UNIMA, kterou přinesla bochumská Rada, pro nás pro všechny velkou výzvou.

Festivalový program

Vzhledem k nabitému itineráři – po dopoledních zasedáních pokračovaly formální schůzky komisí i neformální diskuze – byla možnost využít festivalové nabídky programu FIDENA jen malá. Z doporučených představení, která tvořila i součást kongresového „programového balíčku“, jsem mohla navštívit pouze tři: Loderndes Leuchten in der Wälder der Nacht, 23 Thoughts about Conflict a závěrečnou ohňostrojovo-ohňovou divadelní show Versailles Roloaded domácího německého souboru.

Inscenace Loderndes Leuchten in der Wälder der Nacht (Plamenná světla v nočním lese, Mariano Pensotti/Grupo Marea – Argentina) zcela určitě nahrála těm, kteří kritizují problematické a nefunkční využití loutek či prostředků loutkového divadla v inscenacích, kde jsou jen záminkou pro účast na loutkářském festivalu. Souboru se nedala upřít energie a divadelní nasazení, ale příběh hlavní hrdinky obdivující ideály komunismu a procházející v průběhu poněkud chaotického děje dlouhým procesem ztráty iluzí až k závěrečnému „prozření“ byl pro mne zklamáním všeho druhu. Nicméně i přes přemíru textu a nijak výrazné herecké výkony bylo představení, možná pro jeho bezděčnou aktuálnost právě v Německu, odměněno živou reakcí mladé části publika a pro mne nepochopitelným dlouhotrvajícím potleskem.

23 Thoughts about Conflict (23 myšlenek o konfliktu) v podání mladého souboru Worst Case Scenario z Izraele bylo zajímavou sondou do každodenního života v Tel Avivu. Alternativní způsob divadelní výpovědi ve 23 etudách o nejrůznějších konfliktech, frustracích, překračování mezí tolerance, všudypřítomnosti smrti, ale i běžných životních situacích balancujících na pomezí grotesky by byl jistě velmi sympatický našemu KALD DAMU. Možná by stálo za to soubor pozvat na některý studentský festival a nechat se inspirovat třeba jejich invenčním a hravým spojením pohybu a zvuku.

Závěrečná festivalová show Versailles Roloaded berlínské skupiny Die Pyromantiker byla náročná na prostředí i techniku, která se v průběhu představení potýkala s následky silné bouřky, ale rozhodně stála za vidění. Na „zbořáku“, ve vymezeném hracím prostoru plném sutin a býlí, vidíme nejprve mobiliář navozující představu královské zahradní slavnosti. Vše je připraveno ke vznešené ohňostrojové podívané rozehrávané trojicí herců – královských komediantů v historických kostýmech a parukách. Teprve později, když v demoliční ohňové akci za zvuků reprodukované dobové hudby shoří nábytek, konvice na víno, číše na pití, královská křesla, kolotoč s koníkem, obří terč na pozadí scény i tyčky ke květinám, vidíme, že šlo o divadelní iluzi, o železné konstrukce potažené papírem, jejichž dohořívající obrysy nabízejí další vizuální kvalitu. V jednoduchém příběhu manželského trojúhelníku této improvizované slavnosti je v hlavní roli světlo – nejprve řady svíček, vymezujících hrací prostor, a posléze různé typy ohňostrojů, které vytvářejí tryskající světelné vodopády, nebo jsou do všech stran vystřelovanými plejádami různobarevných raket. Dokonalá animace světla, dobré spojení divadla a spektakulární show, a navíc výtečně zvolené kontrastní prostředí! Rozhodně to bylo velmi důstojné zakončení, které bych s klidným svědomím mohla doporučit jako dobré zahájení či závěr některého z našich domácích divadelních festivalů.

FIDENA and UNIMA

After another two years, the UNIMA Council reconvened; this time at the FIDENA festival in Bochum. The main topic was the coordination of events related to the 90th anniversary of the founding of UNIMA. The organisers\’ ideas were not quite clear in Bochum, but the secretariat promised to provide a better visualisation of the project on its website.

In the conclusion, the author of the article, the chairwoman of the Czech Chapter of UNIMA Nina Malíková, who took an active part in the session, recommends to organisers of Czech festivals one of the three shows that she saw in Bochum. This was the closing fireworks theatre show, Versailles Roloaded, by Die Pyromantiker from Berlin.

Loutkář 3/2018, s. 82–83.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.