Loutkar.online

Lešková Dolenská, Kateřina: Skrytý loutkářský poklad

Musée suisse de la marionnette (Švýcarské loutkové muzeum) se nachází v západní části Švýcarska na hranici mezi německy a francouzsky mluvící částí země ve starobylém Fribourgu (německy Freiburg), hlavním městě stejnojmenného švýcarského kantonu s krásně zachovaným historickým centrem. Muzeum (a zároveň i divadlo, malá kavárna a knihovna) sídlí v patrové vile v meandru řeky Saany nedaleko kamenného mostu Pont de Milleu.

Rozlohou malé muzeum se nachází v prvním patře nově zrenovované budovy, kde je i sálek pro zhruba padesát diváků. Založeno bylo v 80. letech loutkářem (a také autorem mnoha loutek) Jeanem Bindschedlerem, který začal sbírat loutkářské teatrálie na svých mnoha cestách zejména po africkém kontinentu a asijském dálném východě. Od roku 1983 svou sbírku prezentoval na krátkodobých výstavách, Švýcarské loutkové muzeum se stálou expozicí bylo oficiálně otevřeno až roku 1985. Jeho kolekce dnes zahrnuje přes 3 000 sbírkových předmětů a vystavena je vždy pouze její část.

Stálá expozice návštěvníkům představuje mnoho existujících loutkářských technik a typů loutek z celého světa, včetně vzácných exemplářů z Číny, Indie, Indonésie a Barmy, tibetských a bhútánských masek, dekorací nebo třeba papírových divadel. V Bindschedlerově sbírce jsou pochopitelně zastoupeny i evropské loutky – s velkým akcentem na švýcarské tvůrce – a muzeum v současné době vystavuje i jedno české prvorepublikové rodinné loutkové divadlo, bohužel umístěné v expozici velmi vysoko (dokonce není ani za sklem!) a bez zřetelné popisky.

Nedostačující péče o vzácné exponáty a minimální snaha o edukování návštěvníků jsou ostatně největšími neduhy celého muzea. Nejen, že nejsou jednotlivé loutky vystaveny s respektem k jejich velké historické hodnotě (kurátoři u některých exponátů uvádějí, že pocházejí dokonce ze 17. a 18. století!), mnohdy jejich půvab přebije příliš velká zahuštěnost jednotlivých vitrín. Je zde také velmi málo informativních panelů, které by jednotlivé loutky zasadily do širšího kontextu, případně osvětlily něco ze způsobu, jak a proč se s nimi hrálo.

Současný muzejní návštěvník už má také zcela jiné nároky na způsob vystavování exponátů a minimální interaktivnost expozice už dnes spíš překvapí (vybočení z klasického „vitrínového“ způsobu prezentace v muzeu představuje jen videonahrávka pouštěná ve smyčce a miniaturní dětský koutek). Když to ovšem domyslíme do důsledků, bude to nejspíš důvodem, proč zmínka o muzeu absentuje v turistických průvodcích regionem a proč zeje i ve vrcholné sezóně víceméně prázdnotou. Nemluvě o tom, že má svou webovou stránku pouze francouzsky a německy, bez anglické verze.

Přitom se týmu Švýcarského loutkového muzea nedá upřít snaha o atraktivní program. Kromě stálé expozice – letos obměněné a od dubna obohacené o výběr loutek z tvorby zakladatele muzea Jeanem Bindschedlera – se zde každoročně konají 1–2 krátkodobé výstavy. Ta současná (otevřená letos na konci dubna, potrvá až do října) představuje svět švýcarského loutkáře Hansueli Trüba, který se ve své tvorbě zaměřuje na stínové divadlo. V předchozích letech zde byly vystavovány například barmské loutky, konala se výstava věnovaná tradičním komickým typům a jejich vztahu ke komedii dell’arte, k vidění byly i ruské nebo indické loutky; výstavní artefakty většinou pocházející ze soukromých sbírek.

Musée suisse de la marionnette / Schweizer Figurentheater-Museum

Derrière-les-Jardins 2

case postale 556

1701 Fribourg

www.marionnette.ch

Loutkář 2/2017, s. 30.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.