Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Volkmer, Tomáš: Závěrečné slovo předsedy poroty

Vážení pozůstalí,

65. loutkářská Chrudim se nezvratně chýlí ke svému konci. Mnozí se těší na další dobrodružství a letní zážitky, někteří chytají druhý dech a vůbec by jim nevadilo, kdyby přehlídka dále pokračovala. Ne! Opravdu končíme.

Čtrnáct představení v hlavním programu, patnáct v inspirativním, další představení a přednášky v doplňkovém programu, několik představení mimo program, téměř utajených, šestnáct seminářů, dílny, hosté z profesionálních divadel, hosté ze zahraničí, koncerty, programy pro děti, pro rodiče s dětmi, pro lidi kritické i nekritické. Sedmidenní program byl skutečně opulentní, jak se v posledních ročnících stalo zvykem. Tedy oplývající nadbytkem, bohatý.

Vidět vše na Loutkářské Chrudimi již přestalo být pro mnohé cílem, místo toho si labužnicky vybírají, aby se duše nasytila a byla také schopna vše strávit. Jiní, přestože je patrně nemožné vše stihnout, dál pobíhají Chrudimí a láteří, že to či ono představení se kryje s tím či oním.

A jaká tedy byla, ta pětašedesátiletá, opulentní?

Vůbec ne stará. Máme dokonce pocit, že mládne. Že je zde stále více dětí. Že loutkáři, loutkářské rodiny a rody jsou naštěstí nadále plodné. Navzdory varování přicházejících z jednoho lesa, z jednoho domku. Domníváme se, že srovnávat kvalitu představení s minulými ročníky není nutné. Všichni jsme se shodli, že divadlo, divadelní tvorba, inscenování je živý proces a nelze mu poručit. Že kvalita a množství inscenací je prostě v tom kterém roce vyšší, či nižší. A zároveň že chrudimská přehlídka je součástí celkového obrazu amatérského loutkářství, nikoliv jeho komplexní podobou.

Pohlédneme-li na letošní ročník, můžeme konstatovat:

že i když jsme viděli kvalitní inscenace pro děti, inscenace pro starší diváky je letos svou úrovní převyšovaly,

že hledání motivů v klasických pohádkách je nevyčerpatelné,

že fenomén rodinných divadel a divadel rodin přetrvává a přináší své plody,

že by hravost, humor a nadhled, který je divadlu s loutkou vlastní, některým inscenátorům pomohly,

že nebudeme-li brát kritická slova pronesená na naši adresu osobně, mohou nám i pomoci.

V letošní porotě se objevily dvě nové výrazné osobnosti, Lenka Dzadíková a Vít Brukner. Díky jejich reflexím jsme si opět uvědomili, že celá amatérská loutkářská platforma je nejen v širším kontextu ojedinělá, ale že je zároveň jistou zárukou kontinuity loutkového divadla, tohoto specifického kulturního jevu v období, kdy nemálo profesionálních divadelních a divadelně-vzdělávacích institucí ztratilo víru v loutku, nebo k ní teprve znovu hledá cestu.

Víme, že budeme obviňováni z nedostatku velkorysosti, ale letošní porota se rozhodla, že udělí především ceny za inscenace jako celek a pouze jednu dílčí cenu. Domníváme se totiž, že oceňovat jednotlivé složky té které inscenace není vždy spravedlivé k inscenaci samotné.

Vím, že toto slovo závěrem je tak trochu nedopečeným koblížkem. Že pro některé může být méně stravitelným. Leč ve večerní debatě o inscenaci To víte, Afrika zazněla tato myšlenka: „Mír nastane, až když se přestaneme zabývat jen žrádlem.“ A tak tedy posílám tento nedopečený projev na chrudimskou oblohu, a kdo chce, může na něj výti. Haj, hou.

Porota 65. Loutkářské Chrudimi uděluje

Cenu souboru Akafuňky, Praha za loutkoherectví v inscenaci Sedm jednou ranou

Cenu souboru Rámus a Krtek, Plzeň za inscenaci Antikrys

Cenu souboru JAKKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř za inscenaci Kdes holubičko lítala?

Cenu souboru Vozichet, Jablonec nad Nisou za inscenaci V jednom lese, v jednom domku

Porota nominuje na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov

inscenaci Antikrys souboru Rámus a Krtek, Plzeň

inscenaci Kdes holubičko lítala? souboru JAKKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

inscenaci V jednom lese, v jednom domku souboru Vozichet, Jablonec nad Nisou

Děkujeme všem účastníkům přehlídky za příjemné sdílení společného času a především všem lidem, kteří se podíleli na organizaci tohoto nádherného setkání.

Porota pracovala ve složení (abecedně): Vít Brukner, Lenka Dzadíková, Martina Hartmannová, Vít Peřina a Tomáš Volkmer (předseda)

Loutkář 3/2016, s. 75.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.