Makonj, Karel: Vyhlášení poroty 32. ročníku festivalu Skupova Plzeň

Jaký byl vlastně letošní ročník SP?

Viděli jsme řadu představení rozdílných věkových adres, rozdílného vztahu k obecenstvu (od podbízivého až k ignorujícímu obecenstvo, a tedy i komunikativní funkci divadla), představení celosouborová i one (two, three) man show, viděli jsme i inscenace se složkami služebnými i složkami sebeprosazujícími se, inscenace pro dospělé i pro ty nejmenší, viděli jsme konečně inscenace loutkářské i alternativní, jak zní v podtitulu festivalu.

Domníváme se, že pro budoucnost by bylo jen dobře tento poměr mezi loutkářskou a alternativní oblastí divadla, který prošel řadou historických proměn, vyjasnit a upřesnit. Má být stále SP především přehlídkou loutkářského umění, nebo se více otevřít i alternativní oblasti, jejíž zastoupení na letošní přehlídce bylo spíše jen symbolické? Na tuto otázku samozřejmě neodpoví porota, to je záležitost hlubšího zamyšlení. Stejně jako vztahu SP k libereckému festivalu Mateřinka a s tím související otázka: mají být na této přehlídce zastoupeny i inscenace pro předškolní věkové stupně? A v jakém rozsahu? A ještě jedno téma se nabízí: podle jakých kritérií dělit inscenace na soutěžní a nesoutěžní?

Jakkoli je důležitá pro vývoj divadelního umění otázka vztahu hlediště a jeviště, a tedy i otázka společenské funkce divadla, stejně tak je třeba se ptát na ještě prazákladnější otázku: co je vůbec ještě divadelní umění? Je jím i inscenovaná didaktická přednáška nebo ukázka výchovného koncertu na straně jedné, či konceptuální projekt soustředěný spíše až příliš sám do sebe? Neodpovídáme, spíše se ptáme… Odpovědi ať hledá každý sám u sebe…

Charakteristický se nám jeví častý výskyt živé hudby, který většinu představení skutečně oživuje a přispívá jak inscenacím, tak i herectví, které by mělo vždy zůstat svorníkem všech tendencí a tvůrčích záměrů.

Jaký tedy byl letošní ročník? Některá očekávání se nenaplnila, velká překvapení se nekonala, některá statutární divadla vůbec absentovala, potěšitelný je vstup českobudějovického mladého kolektivu mezi festivalové – doufejme že – stálice i výrazný podíl absolventů KALD DAMU na současných profilech loutkových divadel, což je svým způsobem překvapením vzhledem k častým steskům na charakter výuky na této katedře. Stejně tak bychom rádi ocenili práci, kterou odvedla redakce festivalového zpravodaje s výrazným využitím studentů DAMU, která je oboustranně prospěšná jak studentům Kateder teorie a kritiky a alternativního a loutkového divadla, tak i festivalovým hostům. Protože tento ročník – teď je třeba již ta slova vyslovit – nebyl nijak nadprůměrný, porota neměla práci usnadněnou, spíše naopak. A rozhodla se – po delších úvahách a rozmýšlení – takto:

Cenu města Plzně Vítu Peřinovi za text Hodina Komenského aneb Život J. A. K. trochu jinak – za poskytnutí šance přiblížit pedagogiku Komenského divadlem hrou

Cenu města Plzně Lence Volfové a Jiřímu Jelínkovi za partnerské herectví a komunikaci s divákem v inscenaci Mami, už tam budem? Divadla Minor

Cenu města Plzně skupině Handa Gote za inscenační koncept projektu Erben: Sny, reflektující období českého romantismu

Cenu města Plzně tvůrčímu týmu inscenace La Loba za syntézu složek, vytvářející originální scénickou poetiku

Cenu města Plzně Luďkovi Vémolovi a Ivetě Kalouskové za scénografii a nápadité užití a animaci objektů v inscenaci Hygiena krve Divadla Líšeň

Cenu města Plzně Kamilu Bělohlávkovi za výpravu inscenace Spadla klec Divadla Alfa s přihlédnutím ke scénografii inscenace O bílé lani Divadla DRAK

Cenu města Plzně Jiřímu Vyšohlídovi za hudební plán inscenace O bílé lani Divadla DRAK

Zvláštní ceny poroty:

Zvláštní cenu poroty Tristanu Vogtovi, Joachimu Torbahnovi a Danielu Glogerovi za režii, scénografii a pěvecký part v inscenaci Kouzelná flétna Thalia Kompagnos und Kontraste

Zvláštní cenu poroty Kataríně Aulitisové a Markétě Plaché za inspirativní pedagogické vedení inscenačního projektu Múr studentů KBT VŠMU

Zvláštní cenu poroty skupině Wariot Ideal za jevištní dekonstrukci v praxi

Zvláštní cenu poroty Bartoloměji Veselému za herectví v inscenaci Já jsem Krabat s přihlédnutím k rolím v inscenaci Filmmakeři Malého divadla

Zvláštní cenu poroty Doře Bouzkové za nejveselejší mexické Dušičky do kapsy v Evropě

Zvláštní poděkování šéfredaktorce Adéle Vondrákové a redakci festivalového zpravodaje Skupa\’s Daily za kvalitní reflexe

Porota pracovala ve složení (abecedně): Eva Kyselová, Karel Makonj (předseda), Irena Marečková, Ewan McLaren a František Váša

Loutkář 3/2016, s. 69.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.