Porota festivalu Mateřinka: Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2015

Porota 23. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Simona Chalupová, Kateřina Lešková Dolenská, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý.

Od poroty festivalu, jakým je Mateřinka, se víceméně očekává, že účinkující soubory bude posuzovat s podobnou mírou laskavosti, empatie a trpělivosti, s jakou jsou na půdě Naivního divadla vítáni nejmladší diváci. Neboli že při hodnocení zúčastněné divadelníky nezapomene chválit, což je osvědčený způsob motivace, a ti nejlepší dostanou ještě něco navíc… Zároveň je sice upozorní na největší chyby, které udělali při plnění festivalových úkolů v divadelní gramatice, avšak vyplísní je vlídně, bez zbytečného řevu, o fyzických trestech nemluvě. Přeci jen nechceme, aby Mateřinka místo značky EFFE získala pověst festivalu hrůzy, kde se při pohledu na porotce rozbrečí i ten nejdrsnější režisér a kde slabší povahy po závěrečném hodnocení zanechávají v hledišti charakteristické loužičky… Jak vzápětí vyplyne z následujících slov, porota Mateřinky 2015 výše zmíněné očekávání naplnila.

Pro inscenace, které porota odměnila festivalovými vavříny, bylo společné, že se jejich tvůrci nebáli dát důvěru loutce a jejím schopnostem, její magii. A tento divadelní potenciál využili k interakci a komunikaci mezi herci, loutkami a dětským publikem. Zároveň připomněli, nakolik je pro tento typ divadla důležité navázat s dětmi v hledišti kontakt, dát jim najevo, že vás zajímají a že jsou pro vás rovnocennými partnery.

Kvarteto porotců rovněž ocenilo, že se v letošním programu objevilo více souborů vydávajících se do nesnadného terénu divadla určeného pro nejmladší věkovou kategorii diváků. Byť jejich pokusy a experimenty ne vždy zafungovaly. S potěšením porotci kvitovali rovněž práci s původními texty, které převládly nad sázkou na jistotu pohádkové klasiky. Na druhou stranu však nejedna inscenace uvázla jen u nahození silného tématu a namísto vyprávění příběhů režiséři sázeli na asociační metodu, na jejímž půdorysu si vystačili s libovolně řetězícími se poetickými obrazy, slovními hříčkami nebo gagy. Anebo na scéně vytvářeli zbytečně komplikované, a proto obtížně srozumitelné konstrukce. Jako by divadla postrádala silné dramaturgické osobnosti, nebo se jim bála dát větší prostor…

Velká část účinkujících souborů je rovněž mimořádně disponovaná po muzikantské i pěvecké stránce a spolupracuje s výbornými skladateli. Bohužel však svůj hudební potenciál dokázaly vytěžit jen zčásti – namísto pečlivého zakomponování hudebně-zvukové a pěvecké partitury do celku inscenace zůstalo někdy jen u ilustrací děje či emocí a jindy zase u samostatných hudebních čísel. Proslulá výtka císaře Josefa II., kterou kdysi počastoval Mozarta, tak mohla na Mateřince pohříchu zaznít opakovaně: „Příliš mnoho not…“

V bilanci letošní Mateřinky by nemělo chybět ještě jedno důležité konstatování, které je příslibem pro budoucnost festivalu i budoucnost divadla pro nejmenší diváky vůbec. Porotci shodně konstatovali, že se v jejím programu nesetkali s představením, které by provázela pachuť kalkulu, machy nebo podbízivosti.

Ceny Mateřinka 2015

Čestné uznání: Martina Maurič Lazar a Brane Vižintin za animaci loutek v inscenaci Chyť si mě!, Lutkovno gledališčce Ljubljana

Čestné uznání: Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola a Adam Kubišta za kolektivní herecký výkon v inscenaci O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec

Cena za herecký výkon a spoluautorství inscenace Jablko: Isabelle Payant, Théâtre des petites âmes, Montréal

Cena za loutky pro inscenaci Skřítek: Tereza Komárková, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za režii inscenace Skřítek: Marek Bečka, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za hudebně-zvukový koncept inscenace Skřítek: Vít Brukner, Divadlo Buchty a loutky, Praha

Cena za výpravu inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Robert Smolík, Naivní divadlo Liberec

Cena za dramaturgii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe a spoluautorství inscenačního konceptu: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

Cena za režii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec

Loutkář 4/2015, s. 17.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.