Loutkar.online

kld; nm; sv: Kurýr

Z domova

Dítě v Dlouhé 2015

Týden po Velikonocích patřilo Divadlo v Dlouhé opět dětem a jejich dospělým při soutěžním festivalu mimopražských profesionálních divadel Dítě v Dlouhé. Cenu Vojty Šálka, kterou vždy získává vítěz divácké ankety, letos získalo plzeňské Divadlo Alfa za inscenaci Pohádky ovčí babičky. Gratulujeme!

Komplikované výběrové řízení v Brně

Vítězem výběrového řízení na ředitele brněnského Divadla Radost se stal jeho dosavadní ředitel Vlastimil Peška, který divadlo vede už přes dvacet let. Složitá a mediálně mimořádně komentovaná kauza, která upozornila mimo jiné i na problémy kolem výběrových řízení na posty v kulturních institucích vůbec, skončila potvrzením Vlastimila Pešky v ředitelském křesle na další funkční období. O celé jak ze strany Divadla Radost, tak i provozovatele velmi emotivně zabarvené záležitosti jsme podrobněji referovali i na našem webu www.loutkar.eu.

Jihočeské divadlo otevřelo Ateliér 3D

20. dubna proběhlo v nově zrekonstruovaných prostorách historické budovy Jihočeského divadla slavnostní otevření Ateliéru 3D, jehož uměleckou šéfkou se stala režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Riedlbauchová. Ateliér 3D se má stát kreativním a edukačním centrem. Otevírací noc byla v režii umělecké šéfky ateliéru a měla podobu panoptikálního happeningu. Návštěvníci volně korzovali po celé budově, kde rozehrávali své výstupy loutkáři, tanečníci i hudebníci. Otevírací noc nabídla možnost vyzkoušet si rozličné divadelní profese (od loutkoherce po rekvizitáře), vyrobit si loutky wayang, svézt se výtahem, který obsluhovaly postavy z inscenací Malého divadla, přihlížet balábile složenému ze stovky účinkujících a hlavně „zažít divadlo jinak“. (sv)

Ludmila Zemanová otevřela novou část expozice Muzea Karla Zemana

Stálá expozice Muzea Karla Zemana v Praze se rozrostla o nový prostor. Ústředním prvkem rozšířené části expozice muzea je interaktivní triková scéna založená na principu klíčování. Nový trik tak doplňuje stávající objekty expozice, ve kterých se mohou lidé fotit a natáčet a které tematicky vycházejí z trikových postupů, jaké používal režisér Zeman. Rozšířená část expozice bude sloužit také výstavám. První výstava s názvem Cesta filmu přiblíží život filmu od nasnímání obrazu až po jeho digitální restaurování.

Mimořádný ročník festivalu Skupova Plzeň se blíží

Výjimečný ročník mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň se koná u příležitosti projektu Plzeň: Evropské hlavní město kultury. Letošní program bude rozdělen do dvou částí: 28. 8.–30. 8. proběhne prolog festivalu v centru města se spoustou pouličních divadel, performerů a workshopů. Asi největší podívanou pak budou Obří loutky (Carros De Foc). 3. 9.–6. 9. se pak mohou návštěvníci těšit na světoznámá představení na sedmi různých scénách. Formou nesoutěžní přehlídky festival nabídne divadelním fandům výběrový program současných inscenací, ať už loutkových, či loutkovým divadlem ovlivněných, z Izraele, Japonska, Velké Británie, Francie a dalších zemí. Stranou nezůstanou ani domácí tvůrci loutkové a alternativní scény, festival reflektuje mj. také 85. výročí Noskova a Skupova Hurvínka. Chybět nebude ani unikátní výstava světových loutek, jejíž koncept je inspirován dílem plzeňského rodáka Jiřího Trnky Vývoj loutky.

Kromě hlavního programu organizátoři chystají i čtyři masterclass se špičkovými tvůrci – do Plzně přijede loutkářský mág Neville Tranter, dvorní výrobce loutek Tima Burtona Peter Saunders, český výtvarník Miroslav Trejtnar nebo špičkový tvůrce videoartu pro divadelní představení Kalle Nio.

Loutky v nemocnici oslaví 10 let své existence

23. května se v pražském Divadle Minor slavilo. Sdružení Loutky v nemocnici uspořádalo v prostoru divadla výtvarné, hudební i pohybové dílny. Celé odpoledne završil křest nového CD Dobrá medicína a benefiční koncert Loutkobandu, kapel Zuby nehty a Tornado Lue.

10. SLAVNOST UNIMA/UNIMA FESTUM na počest Karla Brožka

Již podesáté pořádalo Centrum českých loutkářů – Národní divadlo marionet, časopis Loutkář a České středisko UNIMA Slavnost UNIMA, která se uskutečnila ve čtvrtek 28. května 2015. Tentokrát byly tématem slavnosti nedožité osmdesátiny režiséra Karla Brožka spolu s křtem knížky edice Režie nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna věnované dílu a osobnosti tohoto režiséra, herce, autora a také tvůrce inscenace Mozartova Dona Giovanniho. Slavnost se konala v Národním divadle marionet v pražské Říši loutek, kde spatřila tato dnes již legendární inscenace v r. 1991 světlo světa.

Pražské Quadriennale 2015

Nejvýznamnější mezinárodní přehlídka v oblasti divadla a scénografie na světě s tradicí od roku 1967 se opět po čtyřech letech vrací do Prahy. 13. ročník PQ se ponese v duchu živé výstavy, která během 11 dní nabídne návštěvníkům prezentaci děl a umělců z rekordního počtu 78 zemí světa. Kromě mezinárodně zastoupených výstav přichází letos Pražské Quadriennale také s více než 40 přednáškami předních světových režisérů, scénografů a umělců, jako jsou Julie Taymor, Robert Lepage, Robert Wilson a mnozí další.

Spectaculo Interesse 2015

Divadlo loutek Ostrava pořádá od roku 1995 v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, výběrovou soutěžní přehlídku nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa, které vybírá čtyřčlenná dramaturgická rada ve spolupráci s domácími i zahraničními poradci. 4.–9. října 2015 se bude konat jedenácté bienále. Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 21 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně DLO či v sousedním multižánrovém centru Cooltour. V současné době doplňuje program několika nesoutěžními představeními a jinými doprovodnými akcemi v amfiteátru DLO a v centru města. Na festivalu se představí umělci z tří kontinentů – z Kanady, Izraele, Francie, Belgie, Itálie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. DLO bude hrát na festivalu mimo soutěž představení Marvin a Aika ze ztracené pohádky.

Divadlo LokVar v Brazílii

Divadlo LokVar ve spolupráci s Českou ambasádou v Brazílii a Centros Colturais Banco de Brasil odehraje v červenci sérii představení Český Honza a Malá mořska víla ve městech Brasilia, São Paulo, Belo Horizonte a Rio de Janeiro. S přípravou portugalských verzí budou českým loutkářům pomáhat brazilští stážisté, kteří přijedou počátkem června do Prahy. Malá mořská víla v provedení LokVaru bude také na programu letošní liberecké Mateřinky.

Výstava Kouzelný svět loutkových divadel

Muzeum Kroměřížska na chropyňském zámku otevřelo 22. 5. 2015 výstavu Kouzelný svět loutkových divadel dokumentující historii českých rodinných a spolkových loutkových divadel v letech 1850–1950. Exponáty v počtu 30 divadel a 400 loutek pocházejí ze soukromé sbírky manželů Jiráskových z Brna a představují v pěti sálech mimořádně obsáhle vývoj tohoto druhu divadelního umění – od divadel německých a rakouských výrobců, přes první české rodinné Alešovy loutky a Dekorace českých výtvarných umělců, produkci firem Antonína Münzberga, Modrý a Žanda či JEKA až po loutky a divadla jedinečné, originální, vytvořené umělci pro konkrétní loutkáře. Výstava potrvá do 28. 9. 2015.

Ze zahraničí

Slovensko

Oslavy 25. výročí založení Katedry bábkarskej tvorby v Bratislavě

Ve dnech 29.–30. 5. oslaví Katedra bábkárké tvorby VŠMU v Bratislavě 25 let od svého založení. Dvoudenní oslavy byly spojeny s mezinárodním kolokviem, v rámci kterého pedagogové loutkářských škol představili své metody výuky. Zúčastnila se Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Katedra loutkového divadla z polského Białystoku, kyjevská divadelní, filmová a televizní univerzita I. K. Karpenka, hostitelská katedra bábkárské tvorby VŠMU a konzervatoř v Nitře.

Kolegy na Slovensku upřímně zdravíme a přejeme hodně úspěchů do dalších let!

– red-

Belgie

Tradiční loutkové divadlo Toone dnes

Fenoménem v historii belgického loutkového divadla je nesporně bruselské tradiční loutkové divadlo Toone (existuje od r. 1830) působící v turisticky lukrativním centru Bruselu. Hraje se zde loutkami na drátě, drát je v hlavě loutky a jen v její pravé ruce, nohy nejsou navázané, a tak se figury pohybují po scéně jen „podupáváním“ či „posouváním“. Možnost pohybu často komplikuje i samotná váha loutek, zejména v rytířských kusech, kdy mají figury velmi efektní, ale těžká brnění. Repertoár dodnes tvoří známé příběhy (a to od Hamleta po Tři mušketýry) či divadelní zpracování významných momentů belgické historie. Z tohoto rodu je např. silně nacionalisticky zabarvená populární hra Hendrika Conscience Flámský lev/Lion de Flandre z r. 1838, těžící z historie flámských bitev (v tomto případě dokonce řeznického cechu) proti francouzským trupám za vlády Filipa Sličného. Zážitkem samotným o sobě je ale už možnost vidět původní sálek s několika řadami dřevěných lavic pro diváky a maličkým jevišťátkem, na němž se pohybovaly proti všem zákonům reality či perspektivy 60cm figury, i prostornější podkrovní sál, kde se hraje dodnes. Součástí divadla je tzv. muzeum (či spíše depozitář) se zavěšenými hromadami loutek z nejrůznějších repertoárových kusů a se sadou dublerů populárního regionálního loutkového hrdiny Waltjeho v převlecích pro role Cyrana, Lorcova Dona Cristobala a dalších. Vzhledem ke komediálnímu charakteru Waltjeho není snad třeba dodávat, že jde o parodie známých divadelních kusů. Hitem letošní sezóny je – vzhledem ke 200. výročí slavné bitvy – kus Napoleon et Waterloo, ale v letních měsících se objeví v hracím seriálu i Bizetova Carmen a můžete vidět i Févalova Hrbáče (mimochodem v 19. století velmi populární kus loutkářského repertoáru!). Zvláštní postavení v divadle má podle tradice rodina Toone (vchází ze jména Antoine), která dala název i samotnému divadlu. Ve 21. století je to v dlouhé linii už Toone VII (pod tímto jménem se skrývá José Géal) a v rámci rodinné hierarchie i Toone VIII – mladý Nicolas Géal, který mluví v daných kusech – opět podle tradice – všechny role. Marketingovým tahem divadla, který ovšem také souvisí s historií této scény, je spojení typické belgické hospody s pivem s trochu záměrně akcentovanou archaickou podobou oblíbeného loutkového divadla. Námět pro české podnikatele či milovníky české loutkářské tradice? (nm)

Loutkář 3/2015, s. 2–4.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.