Toupalová, Malvína: Hravý přístav pro celou rodinu

Od roku 2012 je na Malé Straně nedaleko Karlova mostu otevřena interaktivní expozice věnovaná světoznámému českému tvůrci Karlu Zemanovi. O jejím vzniku a aktivitách s ní spojených jsme si povídali s jejím ředitelem Jakubem Matějkou.

Proč jste založili Muzeum Karla Zemana? A co je jeho cílem?

Nápad vzešel z dlouhých debat s režisérovou dcerou Ludmilou Zemanovou, která žije v Kanadě. Jakub Fábel, Ondřej Beránek a Marcel Král, kteří jsou strůjci expozice, paní Zemanovou původně oslovili „pouze“ pro získání autorských práv k vydání Zemanova díla v digitální podobě. Nakonec se ale rozhodli vybudovat celé muzeum a za tento „vedlejší produkt“ jsem moc rád. Expozice byla otevřena v říjnu 2012. Postupně ji doplňujeme, rozšiřujeme a připravujeme rozmanité aktivity, které na Zemanovu tvorbu navazují. Muzeum Karla Zemana však není jen atraktivním místem přibližujícím svět fantazie filmového génia v centru metropole. Za dva roky existence se stalo institucí, která systematicky pečuje o uchování, propagaci a rozvoj odkazu Karla Zemana a prezentuje jeho osobnost a dílo. Důraz klademe na sledování vývoje filmového triku a animované tvorby v Česku v kontextu evropské a světové kinematografie. Zabýváme se výstavní a sbírkovou činností, digitalizací a restaurováním děl Karla Zemana a jejich zprostředkováním veřejnosti a snažíme se mapovat český filmový trik a animovanou tvorbu, zejména v kontextu díla Karla Zemana. Postupně vytváříme respektovanou instituci se společensko-kulturním přesahem i s přesahem za hranice samotného Zemanova díla. Jádrem našich aktivit však stále zůstává interaktivní expozice v Praze.

V čem je expozice interaktivní?

Celá expozice je koncipovaná jako filmová prostředí, ve kterých návštěvníci nahlédnou do zákulisí Zemanových filmů, jeho triků a jedinečných postupů, které vymýšlel a při natáčení používal. Některé postupy si můžete i na vlastní kůži vyzkoušet, takže se například posadíte na růži uprostřed měsíční krajiny nebo vzlétnete na létajícím stroji vysoko nad hory mezi balóny, až vám vlají vlasy. V expozici také najdete drobnější interaktivní objekty, které dotvářejí celkovou atmosféru filmů, například vážku, která najednou ožije, nebo strojovnu ponorky, kterou můžete ovládat. V neposlední řadě nabízíme i hry v expozici. Všechny jsou koncipovány tak, aby podporovaly zvídavost a umocňovaly samotný zážitek z prohlídky muzea… A ono to funguje! Je prostě paráda najít si v písku silurského moře na konci cesty proti proudu času vlastního trilobita a odnést si ho domů, nebo si po splnění záludných úkolů na historickém rádiu naladit tajnou frekvenci s neznámým vysíláním a díky vyslechnutému vzkazu mít možnost otevřít číselný zámek na tajemné truhlici…

Chystáte se expozici ještě rozšiřovat?

V dubnu se rozrosteme o další prostory. Připravujeme novou interaktivní trikovou scénu, která tvoří oblouk mezi klasickými Zemanovými postupy a moderní technologií. Návštěvníci budou moci přímo do svých oblíbených filmů vstoupit! Krátké video, které vznikne, si hned odešlou na e-mail.

Vystavujete i loutky ze Zemanových filmů?

V Muzeu Karla Zemana najdete řadu originálů z filmů – původní kostýmy, které dlouhodobě zapůjčilo Barrandov Studio, originální scénáře, rekvizity, modely i loutky. V expozici jsou například loutky z Příběhů pana Prokouka. Další loutky máme zatím v depozitáři, anebo jsou v archivu rodiny Zemanových. Ve zlínských ateliérech se však mnoho originálů nedochovalo. Část artefaktů spojených se Zemanovou tvorbou byla po režisérově smrti v roce 1989 zlikvidována a část je v soukromých rukách. Pokud by se někdo z čtenářů Loutkáře chtěl o nějaké originální loutky či modely spojené se Zemanovou tvorbou s námi podělit, budeme velmi rádi! Pravě spojení originálních předmětů dokumentujících vznik filmů, majících neopakovatelnou atmosféru a dobovou patinu, s interaktivní moderní expozicí plnou techniky tvoří ten pravý, působivý celek.

Jaký význam má podle vás loutka v Zemanově tvorbě?

Loutka je pro Zemanovu tvorbu určitě zásadní. Karla Zemana přivedl do zlínského studia v roce 1943 právě i aktivní zájem o loutkové divadlo. První film, který natočil, byl poetický snímek Vánoční sen. Loutka pak režiséra provází velkou částí jeho tvorby. Zeman pracoval kromě těch klasičtějších typů loutek (hadrových či dřevěných s konstrukcí umožňující rozfázování pohybu) i se zcela atypickými formami loutky. Ve filmu Inspirace například použil pro realizaci loutek zcela netradiční materiál, a to sklo. Loutky a mechanické modely nalezneme i v jeho hraných, respektive kombinovaných filmech, kde je umně zapojoval do záběrů, využívajících perspektivní triky. Kombinoval loutky s kresleným i s reálným prostředím, často různé formy loutky v jednom záběru i dohromady s reálnou hereckou akcí.

Kdo jsou vaši nejčastější návštěvníci? Co vše si z expozice odnášejí?

Muzeum je hravým a bezpečným přístavem pro celou rodinu. A klidně se dají při návštěvě přibrat i prarodiče, mají to u nás rádi stejně jako mladí dobrodruzi. Často muzeum navštěvují i školní a zájmové dětské skupiny. V expozici nemusíte jen obdivovat Zemanovu fantazii a vynalézavost, se kterou své fantaskní světy stvořil. V Zemanových filmech můžete nalézat i zajímavá témata, která je možné dál v rámci návštěvy rozvíjet, např. prehistorie Země či vývoj živočišných druhů v souvislosti s filmem Cesta do pravěku, téma druhé světové války či studené války spojené s Vynálezem zkázy či cesta na Měsíc v souvislosti s filmem Baron Prášil. V neposlední řadě pak i fyzikální zákony skrze svět techniky Julesa Verna. Pro zvídavé návštěvníky máme i pracovní listy a na dalším napojení na obecnější témata dále pracujeme.

Chodí k vám spíše Češi, nebo cizinci?

I když většinu návštěvníků tvoří domácí publikum, režisér je známý i v zahraničí a my tedy vítáme i návštěvníky z celého světa. Nabízíme cizojazyčné průvodce v sedmi jazycích. Někteří z cizinců přicházejí cíleně, a to nejen zahraniční odborníci a studenti filmových škol. Někdy však na muzeum jenom narazí a jsou se Zemanovou imaginací konfrontováni poprvé. Většinou pak fascinovaní odcházejí s taškou plnou DVD a s vědomím, že Karel Zeman se nesmazatelně zapsal do historie nejen české, ale i světové kinematografie. Důkazů o tomto tvrzení nabízíme opravdu hodně: naleznete u nás dobovou dokumentaci celosvětového úspěchu Vynálezu zkázy i rozhovory o Karlu Zemanovi s osobnostmi, jako jsou Terry Gilliam či Tim Burton. Za dva roky existence muzea se o filmařově výjimečnosti přišlo přesvědčit již více než 100 tisíc návštěvníků.

Jaké má muzeum další aktivity?

Samotnou expozici doplňují trikové scény a hry v areálu Saského dvora a bohatý doprovodný program. Nejen pro děti pořádáme workshopy animované a trikové tvorby, ve kterých si zájemci natočí vlastní film. Nabízíme rozmanité výtvarné dílny, které jsou vždy tematicky laděné k některému Zemanovu filmu, pořádáme i letní příměstské tábory, oslavy narozenin nebo jednorázové akce. K muzeu přiléhá přístaviště, odkud vyplouvají stylové elektrolodě Čertovkou na Vltavu. Další aktivity pak v rámci projektu Praha filmová nabízíme i mimo areál samotného muzea. Děláme také projekce filmů, které muzeum doposud vydalo na DVD nebo Blu-ray, což je zatím celkem sedm titulů. Pravidelně také pořádáme dočasné výstavy. V druhé polovině dubna například startuje výstavní projekt, který sleduje cestu filmu od způsobu jeho natočení přes kinoprojekce a archivaci, až po digitální restaurování. Některé děti si budou na filmový materiál moci sáhnout možná poprvé v životě.

Jsou pro dnešní děti, zvyklé na digitální technologie, Zemanovy filmy stále tak fascinující? Znají je vůbec?

Děti Zemanovy filmy znají, nebo je díky našemu muzeu a jeho aktivitám objevují a i přes možnosti moderních technologií je Cesta do pravěku, Vynález zkázy i Zemanovy pohádky stále baví a fascinují. Dokážou se u nich i bát. Děti totiž netouží po dokonalosti filmových triků, ale po fascinujících příbězích a prostoru pro vlastní fantazii, což právě Zemanovy filmy nabízejí. Mnohdy i více než některé moderní pohádky.

Zabýváte se digitalizací Zemanových filmů, spustili jste projekt Čistíme svět fantazie, spočívající v digitálním restaurování nejvýznamnějších děl…

Digitální restaurování je časově i finančně velmi nákladná záležitost. Pro budoucí život filmů, pro budoucí cestu k novým divákům je ale zcela zásadní. Jsme pyšní, že v letošním roce společně s Nadací české bijáky a Českou televizí uvedeme ve světové premiéře na MFF v Karlových Varech obnovenou premiéru digitálně restaurovaného filmu Vynález zkázy. Film bude opět k vidění v takové podobě, v jaké si jej mohli naposledy diváci vychutnat před více než padesáti lety, a my jej zároveň představíme i v kontextu světové výstavy Expo, která v roce 1958 nastartovala jeho spanilou jízdu po téměř 90 zemích všech kontinentů. Následovat budou v dalších dvou letech kultovní filmy Baron Prášil a Cesta do pravěku. Součástí projektu je tedy trojice nejvýznamnějších Zemanových filmů, které jsou součástí Zlatého fondu české kinematografie.

Jak restaurování probíhá a kolik času zabere?

Restaurování jednoho filmu trvá téměř rok, pracím předchází dobový výzkum a dohledávání nejlepších dochovaných výchozích materiálů. Film se následně za pomoci moderních technologií i ručně políčko po políčku restauruje. Jde tedy o velmi náročný, ale zároveň velmi vzrušující proces, který realizujeme v takovéto kvalitě díky podpoře zmiňované nadace a ministerstva kultury i díky profesionální práci a nasazení týmu UPP pod vedením Iva Maráka. K mimořádné kvalitě výsledku zajisté přispívá i supervize amerického specialisty na restaurování a filmové archivářství Jamese Mockoského.

Loutkář 2/2015, s. 14–15.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.