Loutkar.online

Malíková, Nina: úvodník

Milí čtenáři,

závěr letošního roku, který bývá tradičním bilancováním, byl v něčem přece jen jiný než ty předešlé. Ohlíželi jsme se v uplynulých dnech a týdnech totiž nejen po roce 2014, ale se vší kritičností, nostalgií i nadějí o 25 let zpátky do doby, kdy jsme začali počítat naše další dějiny „po roce nula“. O tom, co tato historická změna znamenala pro naše loutkářství, se dočtete na následujících stránkách, pro časopis Loutkář to znamenalo přechod od zavedeného nakladatele, přes přechodné období působení pod ochrannými křídly Divadelního ústavu až po samostatnost pod nově ustanoveným občanským sdružením se vším, co tato nabytá svoboda znamenala nového, neprozkoumaného, problematického i osvobozujícího. Na divadelní scéně se v té době objevila celá řada nezávislých souborů, které výrazně přispěly do palety našich stabilních profesionálních loutkových divadel a poskytly tak nutnou konfrontaci s nimi, profilovaly se i některé nové amatérské soubory a v souvislosti s tímto širokým rozkročením se českého loutkového divadla se objevil i Přelet nad loutkářským hnízdem, který tuto konfrontaci umožnil. Loutkové divadlo znovu obhajovalo svou pozici a začalo se vracet s nadějí i kriticky ke své tradici, a to vše jsme se vám pokoušeli na stránkách Loutkáře během těch posledních dvou desetiletí zprostředkovat.

A co vás v příštím roce čeká? Samozřejmě nové seriály o dosud méně známých loutkářských technikách, podrobný pohled na fenomén divadla pro nejmenší děti i na současné slovenské loutkové divadlo, které na sebe v poslední době výrazně upozorňuje. A pochopitelně tu bude kromě pravidelných recenzí, rozhovorů a publikování divadelních textů i další bádání v oblasti našeho vztahu k loutkářské tradici a jejímu rozvíjení.

Děkujeme Vám za to, že jste s námi! Budeme se snažit dělat pro Vás i nadále časopis, který Vás bude zajímat i inspirovat.

Pokojné Vánoce a zdravý a šťastný rok 2015!

Za celou redakci Nina Malíková, šéfredaktorka

Loutkář 6/2014, s. 1.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.