Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Doubrava, Stanislav: UNIMA Council – Kuba – Varadero - Matanzas, 19. - 25. 4. 2014

Zasedání Rady UNIMA International bylo historicky prvním v Latinské Americe. Sál v komplexu Plaza America Convention Centre ve známém letovisku Varadero nabídl velmi dobré podmínky, poměrně slušnou organizaci (Rady UNIMA, nikoliv festivalu a dopravy!) a kvalitní tlumočnické služby. Součástí zasedání byl i 11. ročník mezinárodního festivalu Taller International de Títeres v Matanzas, hlavním městě provincie a čtvrtém největším na Kubě.

Rada UNIMA se koná vždy v polovině čtyřletého volebního období mezi Kongresy. Má právo činit návrhy změn ve Statutu a v Jednacím řádu a také schvaluje zprávu generálního sekretáře o uskutečněných aktivitách a projektech. Poprvé zde v praxi fungovala i funkce pokladníka UNIMA, kterou vykonává paní Lucille Bodson, ředitelka školy v Charleville- Mézières. Cílem mé účasti bylo informovat o činnosti Českého centra a především aktivně působit na členy UNIMA z různých zemí směrem k příštímu zastoupení ČR v Exekutivě, kde není poprvé v historii český představitel.

Exekutiva řešila mimo jiné nutnost přerušit projekt filmového dokumentu o ohrožených tradičních loutkářských formách ve světě (započatý generálním sekretářem Jacquesem Trudeau), který neměl potřebnou přípravnou fázi ani rozpočet schválený Exekutivou. Zpráva generálního sekretariátu již také informaci o projektu neobsahovala a byla po umírněné diskusi hlasováním schválena. Rovněž byla schválena závěrečná zpráva z Kongresu v Chengdu. Následovaly zprávy o aktivitách jednotlivých komisí. Paní Karen Smith, předsedkyně Publikační a komunikační komise, informovala o stavu příprav anglické a španělské mutace WEPA (Světové encyklopedie loutkového divadla). V současné chvíli jsou všechny články z francouzského originálu přeloženy do angličtiny a prošly korekturami včetně aktualizací, na kterých se podílela národní střediska a další odborníci. Projekt tištěné verze nebude kvůli nákladům nadále zvažován, definitivně se bude jednat o elektronickou podobu.

Druhý den byl zasedání věnován zprávám z národních středisek a přípravě Kongresu v Tolose. Paní Idoya Otegui, prezidentka UNIMA Španělsko a členka vedení TOPiC – mezinárodního centra loutkového divadla v Tolose – prezentovala přípravy Kongresu UNIMA v roce 2016, který bude v San Sebastianu a Tolose (San Sebastian je v r. 2016 Evropským hlavním městem kultury) a je díky dobrému finančnímu zajištění téměř připraven. Kongres bude probíhat v mezinárodním loutkářském centru TOPiC v Tolose, který má vhodné prostory pro jednání, tlumočení a debaty.

Poslední den zasedání byl určen pro prezentaci nových stránek www.unima.com. Stránky jsou zajímavé (Loutkář o nich informoval v č. 2) a nabízejí pro členy UNIMA řadu novinek: vlastní prezentaci, registraci do Bed and Puppet network, která umožní jednoduché ubytování po celém světě, přihlášku do registru autorů píšících pro loutkáře atd. I nečlenové UNIMA budou mít možnost svého profilu, nicméně některé informace budou dostupné pouze pro členy. Do konce května musí být představy o využití, připomínky a náměty z národních středisek shromážděny a poskytnuty do Generálního sekretariátu. Novinkou se stala ohlašovaná povinnost Radů přijet na Kongres v roce 2016 s vlastní vytištěnou složkou kongresové agendy, která bude v dostatečném předstihu ke stažení na www.unima.com. Cílem je ušetřit a také poskytnout střediskům a jejich zástupcům čas k prostudování agendy a k lepší přípravě.

Festival Taller International de Títeres (zdůrazňuji, že jsem neviděl většinu programu!) soustředil divadla převážně ze střední a jižní Ameriky. Ve své tradiční formě (Mamulengo z Brazílie či postavy z legend Nikaraguy) jsou zábavná a publikem vítaná, v modernější podobě si však často nesou ve scénografické a hudební složce komerční podbízivost. Výstava s dojemnou vernisáží, s půvabným dívčím houslovým septetem, byla věnována Migueli Arrechemu a jeho fotografické dokumentaci latinskoamerických loutkářů. Workshop a představení Podzimní portrét uvedl slavný Erik Bass. Magalie Chouinard z Montrealu s Bílou ženou měla úspěch a potvrdila dlouhodobý trend vzestupu loutkářů z Québecu. Výborné bylo mexické Tinglado – sólové představení Troka el Poderoso. Příběh z období avantgardy 20. a 30. let minulého století vypráví o vzniku mexické varianty Guignola a dokládá živé propojení loutkářů s tehdejším uměleckým světem. Ve futuristických dekoracích učinkuje skvělý Pablo Cueto, přímý potomek \„inkriminované\“ loutkářské rodiny. Soubor Karromato, uváděný pod vlajkou ČR, se představil s Cirkusem, neviděl jsem je, ale loutky zkušeného výtvarníka Szillarda Borarose se určitě líbily.

Loutkář 3/2014, s. 4.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.