-red-: Kurýr

Z domova

Výstavy v Muzeu loutkářských kultur

Muzeum loutkářských kultur si pro své návštěvníky připravilo na letošní rok několik nových výstav. První z nich je věnována zakladateli muzea Janu Malíkovi (1904–1980), jehož 110. výročí narození si letos připomínáme. Návštěvníci si mohou prohlédnout jeho loutky, maňáskové a marionetové hlavy či návrhy. Prostřednictvím loutek Vojtěcha Cinybulka, s nímž Malík dlouhodobě spolupracoval, se seznámí také s inscenacemi, která Malík režíroval. Výstava Jan Malík – výtvarník a režisér bude doplněna také o zajímavé fotografie z dalších Malíkových režijních počinů.

Druhá sezónní výstava je věnována tvorbě dvou významných legend českého loutkářství, Františka Vítka (1929) a Věry Říčařové (1936), kteří svůj život zasvětili loutkovému divadlu. Výstava s názvem František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život a je uspořádána k příležitosti 85. narozenin Františka Vítka. K výstavě byla vydána i stejnojmenná publikace, která zájemce podrobněji seznámí s životem umělců a jejich tvorbou. Příznivci loutkového divadla mohou novou výstavu v Chrudimi zhlédnout až do 11. ledna příštího roku.

Fenomén tradičního loutkářství směřuje k česko-slovenské nadnárodní nominaci do Reprezentativního seznamu UNESCO

18. března proběhlo ve strážnickém zámku první česko-slovenské jednání o záměru společně nominovat fenomén tradičního loutkářství do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Jednání se zúčastnili pracovníci obou ministerstev kultury a národních kulturních a vědeckých institucí – Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Národního ústavu lidové kultury, Ústavu etnologie Slovenské akademie věd, Slovenského lidového uměleckého kolektivu, jehož součástí je Centrum pro tradiční lidovou kulturu. Podání nominačního návrhu je plánováno na rok 2015.

Základní podmínkou UNESCO pro možnost nominovat jakýkoli statek do tohoto mezinárodního seznamu je zápis v národních seznamech dotčených států – tato podmínka je v případě tradičního loutkářství splněna zatím pouze částečně. Tradiční loutkářství na Slovensku bylo zapsáno do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví Slovenska již v roce 2013. O rok dříve bylo do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví tradiční lidové kultury ČR zapsáno Východočeské loutkářství. V letošním roce bude nominován fenomén tradičního českého loutkářství, o jeho zápisu bude rozhodnuto do konce roku 2014. (-mk-)

Na KALD se křtilo

19. března proběhlo na Katedře alternativního a loutkového divadla neformální setkání, přesněji řečeno v prostorách kabinetu scénografie této katedry. Důvodem byl křest dvou publikací věnovaných Aloisi Tománkovi a Pavlu Kalfusovi, které v souvislosti s výstavami jejich tvorby v r. 2013 vydalo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. Ředitelka muzea Simona Chalupová představila obě nové publikace (které jsou počátkem zamýšlené ediční řady) i jejich autory, a za přítomnosti převážně posluchačů scénografie byly knížky pokřtěny.

Graficky působivě vypravené publikace, které přinášejí kromě charakteristiky stylu i vazeb na divadelní inscenace, na nichž se podíleli, i soupis jejich tvorby, řadu skic, fotografií z představení, ale také fotografií z jejich soukromí. Jejich podíl na formování moderního českého loutkového divadla, o němž podávají publikace přesvědčivé svědectví, je inspirující nejen pro celou generaci mladých výtvarníků, které jako pedagogové na KALD DAMU vychovali, ale docela určitě i pro ty kteří se o loutkové divadlo a jeho možnosti zajímají.

Publikace je možné zakoupit (nebo objednat) v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, jejich cena je 180,- Kč.

Nové webové stránky UNIMA

Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA spustila novou podobu své internetové stránky www.unima.org, která má francouzskou, anglickou a španělskou jazykovou mutaci. Rozhodně stojí za návštěvu – nově nabízí mj. řadu atraktivních videí a fotografií loutkářských událostí z celého světa.

Josef Krofta převzal cenu ASSITEJ

Josef Krofta, režisér a někdejší umělecký ředitel Divadla DRAK, převzal Cenu Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) za celoživotní práci a dílo pro mladé publikum. Ocenění mu bylo předáno v rámci 14. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března v Divadle v Celetné, na níž členové DRAKu uvedli inscenaci Jak si hrají tatínkové.

Světový den loutkového divadla 2014

Od roku 2003 se 21. března slaví Světový den loutkového divadla a při této příležitosti bývá zveřejněno slavnostní provolání významné osobnosti spjaté s oborem. Autorem letošní zdravice je argentinský loutkář Eduardo Di Mauro a přečíst si ji můžete na s.31 a na našem webu www.loutkar.eu.

Loutky do vany!

Jen o šest dní později se slavil Světový den divadla, který pojali například v českobudějovickém Malém divadle vskutku originálně – nový kmenový režisér Malého divadla Janek Lesák připravil očistný kabaret s názvem Loutky do vany!, jehož jediné uvedení se konalo 27. března v kulturním klubu Horká vana. Kabaret byl složen z úryvků minulých inscenací i zcela nových skečů (např. dokumentárně-publicistický pořad Třináctý pokojíček, který líčil traumata, jimiž prochází loutkoherec obsazovaný do rolí zvířátek). Soubor Malého divadla zmapoval v hravé zkratce divadelní zákulisí, fenomén divadla pro děti, stírání fikce a reality i deformace herecké a režijní profese. Vše s nakažlivým entuziasmem a originálním vypointováním situací. K vrcholům večera patřil tajemný výstup strašidla Barbuchy, které přineslo osvobozující odhalení: „Je to jenom divadlo.“ (-sv-)

Thálie nakonec i pro loutkáře

Herec Naivního divadla Liberec Zdeněk Peřina získal 30. března cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru loutkové divadlo, k čemuž mu srdečně gratulujeme! Je třeba tedy mírně poupravit text nadepsaný Loutkáři v nominacích na Thálie opět ostrouhali, který jsme publikovali v minulém čísle v této rubrice. Loutkové divadlo sice bylo Hereckou asociací rozpoznáno jako rovnoprávný divadelní druh, avšak nevratně mrtvý. Ceny totiž uděluje loutkářům výhradně za celoživotní dílo.

XI. Přehlídka individuálních výstupů s loutkou 2014–2015

Skupina amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XI. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem. Přehlídka je dvoustupňová. Podle počtu přihlášených a místa jejich pobytu v ČR budou uspořádána první kola. Nejlepší výstupy vybrané porotou postoupí do užšího výběru, případně přímo do finále. Finále přehlídky se uskuteční v rámci programu Loutkářská Chrudim 2015. Délka výstupu by neměla překročit dobu 6 minut. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 30. prosince 2014 na adresu ředitele přehlídky: Petr Slunečko, Praha 8 – Březiněves, Za Sadem 213, PSČ 182 00. Podrobnosti naleznete na www.loutkar.eu.

Loutkář 2/2014, s. 2–3.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.