Loutkar.online

-nm-, -kld-, -sd-: Z domova

Kurýr

Z DOMOVA

Živé dědictví loutkářství

Loutkářské knihovny obohatila na konci listopadu nová publikace nazvaná Živé dědictví loutkářství, jejíž editorkou je Zuzana Vojtíšková a která vznikla ve spolupráci KALD DAMU, Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství a chrudimského Muzea loutkářských kultur. Motivace pro vydání této knihy byla zdánlivě jednoduchá – úspěšný zápis východočeského loutkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky dal podnět k úvahám pokusit se o zapsání našeho loutkářství jako celku na seznam UNESCO. Publikované studie se tak snaží poukázat, že české loutkové divadlo je skutečně výjimečným fenoménem, uznávaným v celosvětovém kontextu. Jednotlivé studie doplňuje bohatá fotodokumentace, přehledy loutkářských souborů, festivalů a muzeí. Křest publikace proběhl 30. listopadu v Divadle DRAK, těsně před premiérou inscenace Hej, mistře. Knihu vydala Akademie múzických umění.

Divadlo loutek Ostrava oslavilo 60. narozeniny

Šedesáté narozeniny DLO si ostravské osobnosti divadelního a veřejného života připomněly v pátek 13. prosince. U příležitosti oslav kulatých narozenin divadla vyšel výpravný almanach o historii DLO – autorkou první části publikace je dlouholetá dramaturgyně DLO Hermína Motýlová, která ji připravila už k 50. jubileu divadla, ale tehdy se almanach nepodařilo vydat. O dění v posledním desetiletí publikaci doplnil teatrolog Ladislav Slíva. Pro veřejnost divadlo byla u příležitosti jubilea uspořádána interaktivní výstava Pimprlárium v prostorách Ostravského muzea, která bude otevřena až do konce února 2014. Více na str. 28–30 tohoto čísla.

Divadlo Vosto5 se vrátilo k loutkám

12. prosince měla v pražském Studiu Ypsilon premiéru inscenace Slzy ošlehaných mužů, jejímž tématem je příběh přátel a průkopníků lyžování Hanče a Vrbaty a jejich osudný krkonošský závod. Po autorské koláži z textů Josefa Lady Hrusice 1907 a rakvičkové absurditě Vajce jde již o třetí loutkovou inscenaci souboru.

Londýnský loutkový trhák War Horse míří do kin

27. února se uskuteční ve vybraných kinech v celé ČR přímý přenos slavné inscenace Válečný kůň/War Horse londýnského Národního divadla, která vznikla ve spolupráci s jihoafrickou Handspring Puppet Company a zachycuje atmosféru první světové války pohledem koně. Inscenace londýnského Národního divadla je divadelní adaptací novely Michaela Morpurga. Na atmosféře tomuto jedinečnému zpracování přidává i použití loutek koní v životní velikosti a dokonalá práce s nimi.

Personální změny v Malém divadle

Soubor Malého divadla má od 1. ledna nového uměleckého šéfa – režiséra Petra Haška. Novým kmenovým režisérem a dramaturgem se stal Janek Lesák.

Babu a papoušek – tentokrát v éteru

V sobotu 25. ledna měla rozhlasovou premiéru inscenace hry pro děti Babu a papoušek. Hiphopový detektivní příběh z prostředí moderního města napsal a režíroval Petr Vodička nejprve v Naivním divadle Liberec a za původní text byl oceněn odbornou porotou na bienále Skupova Plzeň v roce 2012 (text byl publikován v Loutkáři 2/2013). V rozhlasové inscenaci, taktéž v režii Petra Vodičky, účinkují herci z Divadla v Dlouhé.

Budulínek uspěl v New Yorku

Naivní divadlo Liberec se s velikým ohlasem představilo začátkem ledna na Světovém veletrhu scénického umění APAP v New Yorku, který se konal ve dnech 10.–14. ledna. Oficiální českou reprezentaci (organizovanou Českými centry ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem) tvořily, kromě kontaktního výstavního stánku, ukázky z připravovaných či již realizovaných projektů a inscenací, (např. Švandovo divadlo, VerTe Dance, Národní divadlo a další). Představení NDL Budulínek bylo jako jediná produkce uvedeno v plné délce, a to v sobotu 11. ledna v České národní budově (bydliště Antonína Dvořáka při jeho americkém pobytu), v anglické jazykové verzi. I to přispělo k více než pozitivním ohlasům, které Budulínek v nabitém sále vyvolal.

-sd-

Dramaturgův život v divadle – Osudy Miloslava Klímy

Český rozhlas 3 – Vltava vysílal v prvním únorovém týdnu ve své programové řadě Osudy pětidílné vzpomínky profesora Miloslava Klímy, který je nedílně spjat se slavnou érou Divadla DRAK i s pražskou Katedrou alternativního a loutkového divadla.

Loutkáři v nominacích na Thálie opět ostrouhali

29. března budou v pražském Národním divadle předány ceny Thálie udělované Hereckou asociací. Komu se snad zdálo, že po loňské ceně za celoživotní dílo pro Josefa Kroftu a poněkud bizarnímu ocenění loutek Spejbla a Hurvínka si asociace konečně ráčila všimnout i svých kolegů-loutkářů a blýská se pro ně na lepší časy, musí být zákonitě zklamán. Ceny budou opět uděleny pouze v kategoriích činohra, opera, opereta, muzikál a jiný hudebně dramatický žánr a balet a pantomima a jiný tanečně dramatický žánr. Je to o to smutnější, že se jedná o oborové ceny udělované profesní organizací. Zdá se, že si loutkáři svou profesionalizaci a rovnoprávnost kdysi vybojovali opravdu jen \„na papíře\“.

Pro úplnost dodejme, že se žádný loutkář neobjevil ani v letošních nominacích na Ceny Alfréda Radoka, udělovaných na základě ankety pořádané časopisem Svět a divadlo.

Novinky v Muzeu loutkářských kultur

O tvůrčí výrazné ofenzivě chrudimského Muzea loutkářských kultur směrem k odborné i laické veřejnosti jsme už několikráte psali v souvislosti s novou podobou exteriéru i prezentace sbírek muzea, za pozornost stojí ale i jeho koncepční ediční činnost. Po oceňovaných a po právu oceněných Obrazech z dějin českého loutkářství spjatých především se sbírkovým fondem muzea vychází v těchto dnech pod názvem Magický svět loutek bohatě vypravený průvodce muzeem a jeho třemi patry expozic (věnovaným Kočovným loutkářům českých zemí, Loutkám a moderně a v neposlední řadě exotickým Loutkám Orientu). Reprezentativní publikace v tradičně výtečné grafické úpravě (tentokráte Oldřicha Jiskry z Grafického studia DIALOG) bude pro návštěvníky i další zájemce dostupná kromě češtiny také ve francouzské, anglické a německé mutaci.

Novinkou doplňující výstavy jednotlivých osobností našeho loutkářství jsou katalogy, které kromě odborných studií obsahují i reflexe tvorby vystavujících umělců z pera jejich přátel či generačních druhů. Katalogy se scénickými návrhy, fotografiemi loutek, volné tvorby umělců i dalších artefaktů jsou pak doplněny soupisem jejich tvorby a životopisem. Zatím nejobsáhlejší připravovanou prací, na níž se kromě editorů z Muzea loutkářských kultur (autorkami koncepce jsou Simona Chalupová a Denisa Horníková) a kolektivu autorů (mj. je zde citován v osobním svědectví Alfréd Radok a Peter Schumann) podílejí i František Vítek a Věra Říčařová je publikace v grafické úpravě Michala Kukačky a Martiny Calajové s názvem František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život s podtitulem Cesta dvou legend českého loutkového divadla čeká na své slavnostní uvedení v rámci životní výstavy obou umělců, která bude mít vernisáž 21. března 2014 (na první jarní den a zároveň Den světového loutkového divadla!).

Do sbírek muzea přibyl ještě před Vánocemi další zajímavý kousek – přesněji řečeno část kolekce loutek a plakátů i textů souvisejících s pařížským stínovým divadlem Chat noir.

Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi se totiž v loňském roce podařilo obohatit svoji sbírku o cenné předměty z pozůstalosti francouzského novináře Paula Jeanna. Právě z jeho úst prvně vyšel nápad na vytvoření mezinárodního loutkářského společenství. Sám také navrhl, aby dostalo název Union internationale des marionnettes. Během IV. Kongresu UNIMA v roce 1933 byl poté Paulu Jeannovi udělen titul \„zakladatel UNIMA\\\“.

Muzeum získalo bezmála dvě desítky stínových loutek a plakát ze slavného pařížského kabaretu Le Chat Noir, který byl poprvé otevřen 18. listopadu 1881. Kabaret se těšil velké přízni ze strany pařížské smetánky.

Dalšími přírůstky jsou knihy několika různých autorů. Společným tématem jim je opět stínové divadlo. Velmi povedená je kniha Les Silhouettes Animèes od Victora Bertranda z roku 1892. Jedná se o vůbec jedno z nejlepších děl, které se zabývá stínovým divadlem vytvářeném pomocí vlastních rukou. Neméně zajímavá je kniha Henryho Maigrota Les Poilus à travers les âges z roku 1917. V tomto případě se jedná o album stínových kreseb zobrazujících konkrétní historické události, které jsou doplněné o Maigrotovi básně.

Přidanou hodnotou všech předmětů je nejen unikátnost, ale také jejich výborný stav. V současné době se loutky i knihy nacházejí v depozitáři muzea. Návštěvníci si získané předměty budou moci zajisté prohlédnout v některé z plánovaných výstav. Ti nedočkavější se musí zatím spokojit s fotografiemi.

Divadlo loutek Ostrava chystá pohádku pro nevidomé

5. února byla v rámci cyklu představení \„Přesčas\“ uvedena premiéra interaktivní loutkové pohádky O Velikém, Maličkém a Sluníčku, určené dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Na motivy knížky Daleko, nebo blízko polské spisovatelky Anny Onichimowské inscenaci vytvořili člen ateliéru DLO Petr Dvorský, herec DLO Martin Legerski a Pavla Masaříková j. h. Jednotlivá představení jsou určena jen malým skupinkám dětských diváků, protože každému z nich se Veliký, Maličký i Sluníčko osobně věnují.

Další ročník IVL

Sdružení amatérských loutkářů připravuje vyhlášení XI. ročníku Přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Oblastní výběrová kola proběhnou v květnu 2015 a finále by se mělo uskutečnit během Loutkářské Chrudimi v roce 2015. Další informace z činnosti SAL (Koutek SAL) najdete na našich webových stránkách www.loutkar.eu.

Loutkář 1/2014, s. 2–4.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.