Malíková, Nina: Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2013

Bývá už pravidlem, že na stránkách Loutkáře informujeme o aktivitách UNIMA – ať už jde o České středisko, nebo o akce, festivaly, kongresy, zasedání či činnost jednotlivých komisí na mezinárodní úrovni.

Jak tedy vypadala tato činnost v roce 2013?

UNIMA slaví už řadu let na první jarní den – 21. 3. Světový den loutkového divadla. Autorem letošního poselství k tomuto mezinárodnímu divadelnímu svátku byl italský umělec Roberto De Simóne a o tomto svátku byla informovaná česká loutková divadla, členové UNIMA a ČTK.

Výročí založení UNIMA si loutkáři připomněli Slavností UNIMA/UNIMA Festum, pořádanou již poosmé Centrem českých loutkářů (a za spolupráce UNIMA) v Říši loutek.

Dne 20. 5. 2013 se zde na počest UNIMA střídala loutková představení s projekcemi, prezentovány byly i fotografie z úspěšné souborné výstavy loutek v USA a k tomuto tématu se uskutečnila i beseda s Ninou Malíkovou, odbornou expertkou IDU na loutkové divadlo, která tak měla možnost podrobně informovat o průběhu a celkové koncepci výstavy, kterou pořádalo Museum of Arts v Ohiu ve spolupráci s pražským Institutem umění – Divadelním ústavem. Výstava, která probíhala v USA od 8. března do 8. srpna 2013, byla nazvána „Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry“ a byla zatím nejrozsáhlejší soubornou výstavou českých loutek ve Spojených státech.

Během festivalu Mateřinka ve dnech 18. – 22. 6. 2013 se v Liberci uskutečnilo jednání komise mezinárodních loutkářských festivalů za podpory IDU/Českého střediska UNIMA.

Středisko UNIMA udělilo záštitu festivalu Spectaculo interesse, které jako bienále pořádá Divadlo loutek Ostrava už od roku 1995. Letošní festival se uskutečnil ve dnech 22. 9. – 27. 9. 2013 a byl přehlídkou nejvýraznějších inscenací a projektů loutkových a alternativních divadel, skupin i jednotlivců z celého světa.

Středisko podpořilo žádost v rámci krátkodobé mobility vypsané IDU pro Ninu Malíkovou (festival Charleville-Mézières ve Francii) a Stanislava Doubravu (Festival of Wonder v Dánsku). Stanislav Doubrava se také v Charleville-Mézières zúčastnil schůzky Komise pro mezinárodní festivaly, o které referoval v Loutkáři 5/2013, pohled na charlevillský festival si mohli čtenáři přečíst v témže čísle.

UNIMA byla spolupořadatelem 23. ročníku loutkářské přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem.

Na schůzi předsednictva UNIMA 16. 9., které projednalo předběžný program Přeletu, doporučilo Přelet oživit pro jeho diváky v prostorech Divadla Minor v průběhu celé akce a zorganizovat znovu prodej knižních publikací o loutkovém divadle (ve spolupráci s nakladatelstvím AMU, Moravským zemským muzeem, edicí Dobré divadlo dětem a samozřejmě časopisem Loutkář). Novinkou byla znělka Přeletu, informující o pořadatelích Přeletu, kterou vytvořil Filip Homola z Naivního divadla Liberec.

České středisko UNIMA tradičně zorganizovalo hlasování odborné veřejnosti o nejinspirativnější počin v oblasti loutkového a alternativního divadla za uplynulý rok a vítězi – Divadlu Husa na provázku za inscenaci Dášeňka anebo Psí kusy, udělilo putovní oborovou cenu Erik.

České středisko na webových stránkách http://unima.idu.cz/cs/ kromě zpráv o své činnost informovalo o probíhajících loutkových výstavách (USA, zámek Lešná, Chrudim, Prachatice), festivalech, grantových možnostech, aj.

Současný výbor českého střediska tvoří: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Tomáš Froyda, Simona Chalupová, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Lenka Šaldová.

Na Valné hromadě, která se konala během Přeletu nad loutkářským hnízdem, byl projednán i návrh aktivit na příští rok:

- Uskutečnit v souvislosti s Přeletem nad loutkářským hnízdem mezinárodní konferenci – České loutkové divadlo, tradice, legenda a skutečnost (společně s departement of Drama and Music, Université of Hall, s IIM Charleville, IDU Praha, v jednání je FFUK i KALD DAMU). Před touto mezinárodní konferencí připravit diskuzi na národní úrovni (při regionálních přehlídkách, při Skupově Plzni nebo Loutkářské Chrudimi).

- Připravit českou reprezentaci pro Radu UNIMA, která se bude konat v dubnu 2014 na Kubě.

- Výbor připraví možnosti zviditelnění UNIMA při Skupově Plzni a Loutkářské Chrudimi a pomůže s přípravou UNIMA festum – svátek UNIMA v květnu 2014.

Loutkář 6/2013, s. 30.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.