Loutkar.online

Malíková, Nina: Úvodník

Vážení čtenáři,

Už jsme si zvykli na to, že červen a červenec jsou časem bohatých divadelních žní. Nevím, jak je to možné, ale i podzimní měsíce jako by snad chtěly v té sklizni toto období ještě předčít. Kromě nových premiér, se kterými divadla vyrukují na zahájení nové sezóny, je to i řada festivalů – světových, mezinárodních i národních. A to všechno by chtěl Loutkář pro vás zaznamenat, a tak vám přinášíme podle možností vlastních sil aspoň oochutnávku festivalů pro loutkářskou obec nepozoruhodnějších – jedním z nich je už prosulý světový loutkářský festival ve francouzském Charleville-Mézières, a tím druhým naše Spectaculo interesse, které si mezi mnoha mezinárodními festivaly vydobylo už pevnou a respektovanou pozici.

Každý takový festival v sobě nese výpověď o své době a o divadelních trendech, a to nejen loutkářských. O tom, co vládne v současném světovém loutkovém divadle, co obdivují a čím se trápí nejen naši divadelníci, si můžete přečíst na následujících stránkách a sami posoudit, do jaké míry loutku opravdu opouštíme, či do jaké míry pro ni hledáme jen její další podoby a uplatnění.

Josef Krofta je režisérem světového renomé, který doslova pohnul osou loutkového divadla druhé půle dvacátého století. Jeho životnímu jubileu, ale hlavně jeho málo známým začátkům v Českých Budějovicích je v tomto čísle věnována mimořádná pozornost, včetně prvního zveřejnění unikátních fotografií z této Kroftovy divadelní éry.

Pohled do nedávné historie našeho loutkářství, včetně hledání cesty k jeho nové artikulaci, najdete i v dalším pokračování týkajícím se první vysoké loutkářské školy na světě, kterou je naše loutkářská katedra DAMU.

Pěkné počtení a těšíme se i s ERIKEM na Vás na Přeletu nad loutkářským hnízdem.

Nina Malíková

Loutkář 5/2013, s. 1.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.