-kld- -nm-: Kurýr

Kurýr 2–13

Magický svět loutek

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi otevřelo na počátku března 2013 novou stálou expozici nazvanou Magický svět loutek představující ve třech patrech Mydlářovského domu pohled do dějin českého loutkářství. Minimalistická výstavní architektura Marie Jiráskové je založena na barevném členění jednotlivých pater, střídmém a zároveň výstižném výběru exponátů a světelné atmosféře šerosvitu. Kurátorský výběr je založen na výkladu dějin českého loutkářství od roku 1850 do roku 1950, doplněném o starší asijské loutkářství.

„Modré“ přízemí je určeno pro krátkodobé výstavy; v současné době jsou zde k vidění Kašpárci celého světa. „Zelené“ první patro představuje počátky tradice českého loutkářství, zejména historii kočovných lidových loutkářů 19. století. V pečlivém výběru jsou zde představeny marionety, reprezentující různé řezbářské rukopisy i technologie. V přilehlých malých sálech jsou předvedeny varietní a trikové loutky a půvabné naivní řezby loutek prvních loutkových ochotnických souborů.

Příběh loutkových scén pokračuje ve druhém „červeném“ patře, kde jsou představeny artefakty z časů uměleckých loutkových scén z první poloviny 20. století. Hlavní sál je věnován českým umělcům, jejich loutkám a návrhům, malé sály jsou věnovány zejména loutkám rodinného a spolkového divadla.

Vyvrcholením expozice je ve třetím „šedém“ patře světelná expozice asijských stínových loutek, instalovaných v prosvícených panelech, evokující autentickou stínohru. V malých sálech expozici Orientu doplňují ukázky technologických typů spodových loutek, marionet a obrazů z různých oblastí Asie.

-pj-

Volba nového děkana DAMU

13. března zvolil na svém zasedání Akademický senát pražské DAMU Mgr. Doubravku Svobodovou novou děkankou DAMU; do funkce byla jmenována následujícího dne rektorem AMU doc. Janem Hančilem.

Největší výstava českých loutek v USA

V pátek 8. března 2013 byla slavnostně zahájena doposud nejrozsáhlejší souborná výstava českých loutek ve Spojených státech. Výstava nazvaná Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry, kterou připravil Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Columbus Museum of Art, představuje v přehledu historii českého loutkového divadla od konce 19. století po současnost.

Výstava si získala pozornost i světových médií, rozhovor s kurátory Ninou Malíkovou a Joem Brandeskym zveřejnil např. prestižní americký deník Wall Street Journal. České loutky budou v Columbus Museum of Art k vidění až do 8. srpna 2013. Podrobnou zprávu o vzniku výstavy si můžete přečíst na straně 23.

Loutkáři poprvé oceněni Thálií

V pražském Národním divadle byly v sobotu 23. března předány ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony roku 2012. Ačkoli byli pořádající Hereckou asociací loutkáři vždy přehlíženi a nemají mezi udělovanými cenami ani samostatnou kategorii, letos poprvé byli oceněni alespoň za celoživotní mistrovství. Čestnou cenu tak po zásluze konečně obdržel vynikající světoznámý režisér Josef Krofta, neodmyslitelně spjatý s královéhradeckým divadlem DRAK. Druhá cena za dlouhodobý přínos české kultuře putuje do rukou dřevěných, protože ji získaly loutky Spejbla a Hurvínka.

Nezbývá než doufat, že se udělování oborových cen i v dalších ročnících už skutečně rozšíří na celou divadelní oblast a loutkářské umění konečně přestane být marginalizováno. Adeptů na ocenění poctivé divadelní práce je mezi loutkáři totiž mnohem víc.

Další pocta Josefu Kroftovi

U příležitosti významného životního jubilea Josefa Krofty (nar. 30. března 1943) odvysílala Česká televize dokumentární portrét „režiséra, který dal loutkovému divadlu novou magii“. Téměř hodinový dokument z cyklu Česká divadelní režie natočil Aleš Kisil.

Francie

Ve francouzském Pélussinu poblíž Lyonu veřejnosti zpřístupnili dům Gastona Batyho (nar. 1885 v Pélussin – zemřel 1952 tamtéž), významného francouzského režiséra období avantgardy, spjatého celoživotně s loutkovým divadlem, který bude věnován nejen památce tohoto významného francouzského divadelníka, ale bude také místem pro výzkum a další vzdělávání. Před domem, kde Gaston Baty žil, je nyní umístěna i jeho busta v nadživotní velikosti. Žáky Gastona Batyho byli dva významní francouzští loutkáři – Jean-Loup Temporal a Alain Recoing, nestor francouzských loutkářů, který se k mistrovu odkazu dodnes hrdě hlásí.

Přečetli jsme pro vás

Na stránkách oborového francouzského časopisu MANIP můžete najít kromě diskuzí na aktuální témata i nejrůznější konkrétní návody na účast v mezioborových projektech i řešení otázek týkající se sociálního i uměleckého postavení současných loutkářů sólistů i skupin ve Francii.

V současné době zde plní stránky diskuze o práci s divadelním publikem a tentokráte se týkají dospívající mládeže.

MANIP informuje i o dění v zahraničí – v posledním čísle najdete i obsáhlejší článek z pera argentinského loutkáře a pedagoga Tita Lorefice (působí na Universidad Nacional de General San Martín v Argentině) nazvaném Loutka v Agentině – od Federica Garcíi Lorca po současné loutkářství.

Dvakrát do roka vychází díky iniciativě UNIMA USA (a samozřejmě finanční podpoře donátorů) revue nazvaná Puppetry International, která bývá tematicky věnována různým oblastem i problémům současného loutkářství, ale i popularizačním historickým studiím.

První číslo (jaro, léto 2012) podává podrobnou zprávu o loutkářství v současném Iránu (s bohatou fotodokumentací a včetně přehledu typu loutek a způsobu použití) a vrací se v zajímavém svědectví Jacoba Juntunena k inscenaci Tadeusze Kantora Mrtvá třída. Zajímavá je i historická partie týkající se svébytné technologie tzv. „kanadského vedení loutek“ (velmi se blíží způsobu manipulaci loutek např. v našem Bruncvíkovi a lvu či v Sedmeru krkavců v pojetí výtvarníka Roberta Smolíka, obojí v Divadle Minor).

Druhé číslo loňského ročníku (podzim, zima 2012) se tentokráte zabývá využitím loutek – od nerůznějších mechanismů, robotů či androidů (ve filmu, TV a dalších médiích i na divadle) ve světě sci-fi a fantasy.

Penny Francis – Puppetry

Známá anglická historička, novinářka, publicistka, pedagožka a dlouholetá členka exekutivy UNIMA Penny Francis si k životnímu jubileu nadělila publikaci s prostým názvem Puppetry: A Reader in Theatre Practice/Loutkářství: čítanka divadelní praxe, ve které s příznačnou přehledností podává zasvěcenou informaci o mnoha podobách loutkářství v Evropě a Severní Americe. Ve stručném přehledu se zabývá nejznámějšími technikami i teoriemi a pokusy o definici loutky. Její knížka obsahuje celou Kleistovu studii Über das Marionettentheater (v českém kontextu překládána jako Tanečník a loutka), studii Rolanda Bartha o bunraku a esej jejího dlouholetého přítele a – jak sama v dedikaci uvádí – učitele Henryka Jurkowského nazvanou Estetika loutkového divadla na počátku XXI. století. V poměrně chudé obrazové dokumentaci najdeme z české provenience loutky Marka Zákosteleckého k inscenaci Tři zlaté vlasy děda Vševěda (v Divadle DRAK v r. 1998 v režii Josefa Krofty). Knihu vydalo nakladatelství Palgrave Macmillan, New York, 2011 a má 208 stran.

-nm-

V nejnovějším čísle časopisu Britského centra UNIMA Puppet Notebook (Issue 22, Winter 2012–13) vyšel materiál Eleanor Margolies věnovaný loňským oslavám stého výročí časopisu Loutkář. Autorka se zmiňuje o sympoziu Současné prostředky mediální komunikace, jehož se sama zúčastnila velmi zajímavým příspěvkem (publikován byl v Loutkáři 4/2012), a na následujících stranách hodnotí i festival Skupova Plzeň, který odborný seminář zařadil do svého programu. Ze zhlédnutých inscenací Margolies zaujaly inscenace Divadla Alfa Hamleteen a Amberville, produkce Divadla Športniki Back to Bullerbyn či Babu a papoušek Naivního divadla Liberec.

O významném výročí Loutkáře informuje ve svém posledním čísle (3/2013) i slovenský odborný divadelní časopis Kød/Konkrétne o divadle. V rubrice Kaleidoskop přináší zprávu o novém grafickém designu, nové podobě webu i speciálním anglickém čísle.

Sborník k výročí Václava Čtvrtka

V roce 2011 proběhla v Regionálním muzeu v Jičíně výstava pod názvem Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka na počest 100. výročí narození autora. Následně ve dnech 20.-22. října 2011 proběhla v Jičíně mezinárodní konference k tomuto výročí. Na konci roku 2012 vydali pořadatelé akce rozsáhlý sborník přinášející záznamy příspěvků z konference, který nese název Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Sborník se zabývá hodnocením autorova díla, jazykovou specifikou jeho vyprávění, uplatněním jeho díla v zahraničí, činností ilustrátorů díla a ohlasů díla Václava Čtvrtka a řadou dalších aspektů jeho činnosti. Součástí sborníku je také stať, která se zabývá loutkovým divadlem. Zájemci o sborník jej mohou získat v jičínském Regionálním muzeu.

-psl-

Loutkář 2/2013, s. 2–3.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.