Malíková, Nina: Úvodník

Vážení čtenáři,

S prvním úvodníkem prvního čísla nového ročníku je to vždycky trochu jiné než s těmi předešlými i následujícími. Jako realizační tým jste plni plánů, slibů, představ i očekávání a chcete nalákat na společnou práci nejen všechny spolupracovníky a čtenáře, ale samozřejmě také motivovat sami sebe. A s očekáváním také vstupujete znovu na půdu plnou nejistot. Určitě teď čekáte povzdechy na krátící se dotace, šetření na všech stranách, ale ten pocit obav nezpůsobují jen materiály otázky.

Máme totiž za sebou výjimečný ročník, který zmobilizoval všechny naše síly namířené k oslavám 100. výročí založení časopisu, jehož jméno máme i my na titulní straně. Byla to řada doprovodných akcí, ve kterých jsme se snažili nejen zvýraznit fantastické stoleté jubileum, ale také celkový význam loutkového divadla, který tento časopis po celé století poctivě mapoval, propagoval a popularizoval.

A teď je před námi samozřejmě otázka: jak dál? Budeme své publikum stále zajímat? Jak dopadne vize dalších podob Loutkáře? Bude muset v budoucnu držet krok s vývojem digitálních médií, podaří se mu udržet „papírovou“ podobu, nebo bude bojovat na obou frontách?

Zjistit váš zájem a názory jsme se pokusili nově koncipovanými webovými stránkami, kde najdete všechny aktuality a v nové rubrice Loutkářské centrum i přehledné informace o historii českého loutkářství i jeho institucích, festivalech či workshopech. Loutkáře v tištěné podobě chceme orientovat více na problematiku a diskuzi o současném loutkovém divadla a vztahu ostatních divadelních druhů k němu, historickým a teoretickým studiím, ale samozřejmě také recenzím, rozhovorům a portrétům jednotlivých divadelních souborů i skupin. Novinkou v naší ediční řadě je i výběr těch nejvýznamnějších článků předchozího ročníku, který jsme poprvé nabídli v anglické verzi všem našim zahraničním partnerům a zájemcům o naše loutkové divadlo, kterým jsme odbourání jazykové bariéry už dlouho slibovali.

Ať se však podoba Loutkáře v budoucnu promění jakkoli, věříme, že v zápase o vaši pozornost a balancováním mezi ekonomickými bariérami neztratíme to, co je už sto let pro tento časopis charakteristické, a sice fakt, že je živou kronikou loutkového divadla – českého i světového.

Loutkář 1/2013, s. 1.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.