Malíková, Nina: Úvodník

Vážení čtenáři,

kromě radosti, že se nám společně povedlo úspěšně přivést Loutkáře přes nerůznější peripetie až ke stoletému výročí, máme další radost, že vám můžeme právě v tomto čísle představit i novou grafickou podobu vašeho oblíbeného časopisu. Pokusili jsme se v novém designu některé rubriky zpřehlednit a upřednostnit výtvarnou podobu této revue a aktuality a vaše ohlasy umísťovat v budoucnu především na své webové stránky. Ostatně těsné sepětí a budoucnost vztahů a proporcí mezi časopisem tištěným a vydávaným elektronicky byly předmětem mezinárodního semináře pořádaného naším časopisem při letošní Skupově Plzni. S diskusními příspěvky a názory našich zahraničních kolegů se můžete seznámit právě v tomto čísle.

V redakci jsme ještě plni dojetí i vděčnosti nad pozorností, které se Loutkáři dostalo jak ze strany výtvarníků, kteří nám darovali ke stoletému jubileu Loutkáře svá díla, tak ze strany pořadatelů letošní Skupovy Plzně a zejména Loutkářské Chrudimi, kterým ještě jednou děkujeme. Ale protože rok oslav ještě nekončí, můžete se těšit na další pokračování při Přeletu nad loutkářským hnízdem (2. – 4. 11.).

Loutkář rozhodně nechce být stoletou fosilií, ale pružně sledovat osudy a proměny českého i světového loutkářství, jejichž bouřlivý vývoj je čím dále tím více předmětem řady oficiálních i neoficiálních diskusí. Zájem o loutkové divadlo jako obor je úzce svázán i s dalšími osudy toho časopisu. Na obojím nám, doufáme nejen v redakci, záleží.

Budeme rádi, když nás budete sledovat nejen na stránkách Loutkáře, ale také na www.loutkar.eu!

Loutkář 4/2012, s. 149.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.