Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Redakce: Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,

číslo Loutkáře, které jste otevřeli, je na první pohled trochu jiné. Dlouho jsme přemýšleli, čím 100. výročí zrození tohoto časopisu oslavit a zároveň ozvláštnit, a pak jsme se rozhodli vyjít z jeho tradice. Už v prvních číslech Loutkáře se objevily obrázky výtvarníků, které tvořily jeho přílohu, řada z nich (mj. Josef Váchal, který byl autorem prvních titulních stránek, ale později třeba i Josef Skupa) se pak v průběhu let podílela i na jeho grafické podobě.

Oslovili jsme výtvarníky, jejichž tvorba či osudy jsou s loutkovým divadlem spjaty, aby redakci k významnému jubileu darovali obrázek či grafiku dle svého uvážení. K naší obrovské radosti téměř všichni oslovení naší prosbě vyhověli, a tak jejich dary vyzdobily toto číslo. Sešlo se jich více, než se do tohoto čísla vešlo, ale můžete se s nimi se všemi seznámit na výstavce, která bude v plzeňském Muzeu loutek u příležitosti letošní Skupovy Plzně a posléze poputuje na Loutkářskou Chrudim.

Naše poděkování tak patří:

Jiřímu Bartovi, Michaele Bartoňové, Adolfu Bornovi, Barboře Čechové, Barboře Hubené, Jiřímu Jelínkovi, Pavlu Kalfusovi, Mikimu Kirschnerovi, Bohumíru Koubkovi, Martinu Kurišovi, Ireně Marečkové, Petru Matáskovi, Jaroslavu Milfajtovi, Ivanu Nesvedovi, Petru Niklovi, Janu Schmidovi, Jiřímu Suchému, Janu Švankmajerovi, Dagmar Urbánkové, Šárce Váchové, Tomáši Volkmerovi, Haně Voříškové, Renatě Vosecké a Marku Zákosteleckému.

Připomenutí významného 100. výročí patří tentokráte i osobnosti, jejíž jméno se stalo u nás i v zahraničí pojmem – Jiřímu Trnkovi a jeho celoživotní lásce – loutkám. Jsme rádi, že se obě jubilea mohla spojit právě v tomto čísle.

Loutkář 3/2012, s. 101.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.