Doubrava, Stanislav: Zasedání Exekutivy UNIMA Charleville-Mézières (16. - 18. 9. 2011)

Pravidelné výroční zasedání Exekutivy UNIMA se letos konalo v sídle generálního sekretariátu UNIMA, ve francouzském Charleville–Mézières, při příležitosti jubilejního 50. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Festival Mondial des Theatres de Marionnette a 30. výročí založení Mezinárodního loutkářského institutu a divadelní školy ESNAM. Zasedání, konané ve Villa Aubilly, projednávalo kromě pravidelné agendy i řadu nových bodů, které vyplynuly z loňských požadavků mimořádného kongresu v holandském Dordrechtu.

Zasedání zahájil prezident UNIMA pan Dadi Padumjee z Indie (čerstvý šedesátník), účastníky Exekutivy ze 17 zemí přivítala i čestná prezidentka UNIMA paní Margareta Niculescu a ředitelka Mezinárodního loutkářského institutu paní Lucile Bodson. Po zprávě Generálního sekretáře Jacquese Trudeaua následovaly zprávy jednotlivých komisí, které ve většině případů fungují velmi aktivně. Komise pro mezinárodní festivaly, ve které pracuji, připravuje tištěnou podobu nového aktualizovaného Kalendáře mezinárodních festivalů, který bude představen v čínském Chengdu v roce 2012. Pro svou potřebnost získal projekt i finanční podporu UNIMA International.

Druhý pracovní den byl zahájen v místní Médiateque, setkáním se starostkou Charleville Mézières paní Claudine Ledoux a s čínskou delegací, reprezentující město Chengdu -příštího hostitele Kongresu UNIMA a mezinárodního doprovodného festivalu v roce 2012. Po krátkém koktejlu se jednání přesunulo zpět do pracovních prostor ve Villa Aubilly, kde čínská delegace – místostarosta města Chengdu a paní Tang Dayu, předsedkyně UNIMA China – odpovídala podrobně na dotazy o průběhu příprav Kongresu v roce 2012. Cílem Exekutivy je získat ze strany pořadatelů pro členy UNIMA, kteří přijíždějí na kongres často za vlastní prostředky, přijatelné podmínky pro pobyt, stravování a festivalový program.

Po zkušenostech z Austrálie, která pojala Kongres spíše jako komerční příležitost, byla řada účastníků včetně Exekutivy velmi zklamaná a nechce podobnou situaci opakovat. Čínská strana se snažila (celkem úspěšně) veškeré obavy rozptýlit a zdá se, že je velmi dobře připravená. Stav příprav lze sledovat na www.unima2012.org, program by měl být jasný do konce října a Číňané rovněž ochotně posunuli první termín pro přihlášky, který je finančně nejzajímavější.

Poslední den byl dominantně věnován úkolům, které vyplynuly z loňského Kongresu v Holandsku. Z nich na prvním místě stojí překlad WEPA – Světové encyklopedie loutkového divadla – do anglické verze, která by měla být dostupná nejprve na internetu a po nalezení vydavatele dozná i tištěné podoby. Vzhledem k množství požadavků na revizi původních podkladů a jejich úpravu pro anglický překlad, nebylo možné dojít k přijatelnému řešení. Bylo rozhodnuto, že se požadavky na úpravy od jednotlivých národních středisek soustředí v publikační komisi, kterou vede paní Karen Smith z USA a následně budou respektována její doporučení pro další postup (členkou komise je i Nina Malíková, která navrhla možnost dalšího setkání Publikační komise na Skupově Plzni v roce 2012). O možnost překladu do ruštiny požádala oficiálně i ruská strana, která však podmiňuje tištěné vydání souhlasem s uspořádáním Kongresu UNIMA v roce 2016. Publikační komise rovněž předložila k diskusi novou podobu www.unima.org, která nabízí atraktivnější grafiku i rozšířené menu, zajímavé i pro „běžného cestovatele“ po internetu. Pokračují rovněž přípravy voleb do nové Exekutivy v roce 2012, kam je navrhován za Českou republiku (s velmi pozitivní mezinárodní reakcí) PhDr. Jaroslav Blecha z Moravského zemského muzea.

Odpoledne a večery sloužily ke schůzím jednotlivých komisí UNIMA. Komise UNIMA pro mezinárodní festivaly, které předsedám, dojednala detaily připravovaného Kalendáře festivalů za osobní účasti ředitelky Festival Mondial paní A. F. Cabanis, která poskytla komisi zázemí. Po skončení Exekutivy jsem zůstal na festivalu, abych byl přítomen oficiálnímu vzniku AVIAMA (Asociace měst, která chovají přátelský vztah k loutkovému divadlu), kam se reprezentanti českých měst Liberec a Plzeň připojili jako zakládající členové.

Loutkář 5/2011, s. 338.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.