Loutkar.online

Malíková, Nina : Úvodník

Vážení přátelé, milí občasní i pravidelní čtenáři tohoto časopisu,

zase jeden rok prověřující schopnost čelit nelehkým podmínkám vydávání oborového časopisu je za námi. Nebudu ho hodnotit, na jeho průběh má ostatně každý svůj subjektivní názor, ale jedno je už teď jisté: Loutkář docela určitě i s vaší pomocí vykročí do své jubilejní stoleté existence. Chystáme v roce 2012 pro vás v této souvislosti řadu překvapení a doufáme, že i příjemných změn souvisejících s tím, že by tento časopis neměl být ani trochu stoletým kmetem.

Každý, komu se zmíníme, že to bude příští rok 100 let, co se Loutkář (především díky neúnavnému bojovníkovi na poli českého loutkářství, propagátorovi, autorovi, recenzentovi, kritikovi a zejména nesmírně pilnému a dobrému člověku dr. Jindřichu Veselému) stal dlouho očekávaným loutkářským časopisem, se nepřestává divit. A přece to není plané chlubení, když můžeme prohlásit, že si tento časopis získal od počátku až dodnes trvající nejen zájem, ale i respekt doma i v zahraničí. Nebudu psát o tom, jak dalece je tato stoletá tradice zavazující. Jsem si moc dobře vědoma toho, že bez vás, čtenářů, by zůstal dobrý úmysl jen dobrým úmyslem. Našim přáním je, aby vás Loutkář i nadále zajímal a vás i nás těšil.

Ať je tedy příští rok nejen lepší, než ten letošní, ale ať je nový rok 2012 plný krásných splněných přání!

Loutkář 6/2011, s. 353.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.