psl: Koutek SAL

Rada SAL

9. dubna se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Jejím hlavním úkolem bylo vyhodnocení činnosti Skupiny v uplynulém období a příprava realizace úkolů v I. pololetí 2011. Především byly zhodnoceny oblastní výběrové přehlídky na 60. LCH. SAL se podílela na dvou akcích, jimiž byly 36. festival pražských amatérských loutkářů a přehlídka v Lounech. Dále bylo s uspokojením konstatováno, že již započaly práce na přípravě 2. dílu padesátiletých souborů, který naváže na 1. díl, který vyšel v roce 1983. Souborům, které dosáhly uvedeného počtu let, byly již zaslány dopisy a dotazníky, které jsou pro zpracování publikace nezbytné. Současně SAL se obrátila také na soubory z 1. dílu, jimž bude také věnována pozornost, zda stále pracují. SAL se obrací na všechny soubory, které dosud příslušné materiály neobdržely, aby se ozvaly, neboť publikované informace o nich mohou výrazně přispět k dokumentaci loutkového divadla v Česku.

Oblastní přehlídky

V Jiskře, v Divadle Karla Hackera proběhl ve dne 25. – 27. března 36. ročník přehlídky souborů z Prahy a Středních Čech. Vystoupil na něm rekordní počet souborů – 10. Šest bylo z Prahy a 4 ze Středočeského kraje. V Lounech 26. března proběhla další přehlídka, na níž vystoupily 4 severočeské soubory.

Přehlídka individuálních výstupů s loutkou

Vedení SAL schválilo pravidla jubilejního 10. ročníku přehlídky, která budou vyhlášena na letošních LCH. Proti předchozím doznávají několika změn, které doporučily spolupracující instituce (Českomoravská rada SKM, redakce Loutkáře, divadlo S+H, Naivní divadlo Liberec, 8. městská část Prahy; dále se k nim připojila NIPOS ARTAMA, České středisko UNIMA, Občanské sdružení DILIA a Umělecká výroba Mašek Znojmo). Po vyhlášení pravidel přehlídky, bude SAL přijímat přihlášky do konce roku 2011 s tím, že oblastní výběrová kola se budou konat v dubnu a květnu 2012 a finále bude na 61. Loutkářské Chrudimi 2012.

Rolnička

V únoru vyšlo 4. číslo zpravodaje SAL Rolnička datované ještě do roku 2010. Vedle zpráv o činnosti zájmové organizace přináší kromě jiného článek k výročí Říše loutek v roce 2010, vzpomínku na zemřelého loutkáře MUDr. Miloše Blahu z Třebíče a statistiku o činnosti členských souborů.

Spojáček Liberec

Novým členským souborem SAL se od roku 2011 stal vyspělý soubor loutkářů Spojáček Liberec, který je díky svým inscenacím dobře znám z oblastních přehlídek, a také z Chrudimi. Vedení SAL věří, že soubor bude oporou SAL SČDO.

Muzeum Marionet

Návštěvníci krásného Českého Krumlova mohou navštívit zajímavou expozici loutek v bývalém kostele sv. Jošta, kde se na druhé nejstarší půdě ve městě seznámí s celou řadou loutek našich předních výtvarníků, např. Bohumíra Koubka, Aloise Tománka, i lidových loutkářů ze sbírky Ing. Jiřího Vorla včetně dekorací a opon. Součástí Muzea, jehož zřizovatelem je Národní divadlo marionet a Mezinárodní divadelní festival Miraculum, je rovněž prodejní galerie.

Loutkář 3/2011, s. 114.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.