Malíková, Nina: Úvodník

Milí čtenáři,

řada z vás se možná ptá, proč se v časopise Loutkář objevuje tolik článků slovenských autorů a navíc v originále? Odpověď není tak jednoduchá. Po rozdělení Československa ( s následným přejmenováním Československého loutkáře na Loutkáře) jsme v redakci od počátku nechtěli letitou kontinuitu vzájemných vazeb a shodného uměleckého vývoje i inspirace prostě přerušit. Později se k tomu připojila i snaha udržet povědomí o tom, co se na Slovensku, se kterým nás spojuje historie, ale i dlouholetá společná kulturní formace, děje A tak se po určité pauze začal pravidelně objevovat i Zápisník ze Slovenska, co do šíře informací rozhodně rozsáhlejší než zprávy z Polska a Maďarska, o Rusku a Rumunsku ani nemluvě. A konečně dalším stupněm v této autorsko-redakční spolupráci je v poslední době seriál článků mladých slovenských spolupracovnic, které jsme získali díky jejich studijnímu pobytu v Čechách zejména pro reference o činnosti KALD.

Tiskneme všechny tyto články ve slovenštině a doufáme, že vám tato formální jazyková bariéra stále ještě nebrání ve sledování jejich obsahu.

Všechno to souvisí i s tím, že se v koncepci časopisu nechceme programově omezovat jen pohledem na české loutkářství, ale snažíme se vám přinášet i kontext tvorby a impulzů našich vzdálenějších i bližších sousedů.

A pro ty, kteří tak dychtivě nesledují domácí či zahraniční scénu, ale naopak netrpělivě čekají na hodnocení práce toho „svého“ souboru v rámci regionálních přehlídek amatérských loutkářských souborů ujišťujeme, že v tomto čísle je to jen první ochutnávka. Vydatnější sousto přijde v příštím čísle. Aktuality pak najdete na www.loutkar.eu.

Těšíme se na vaše názory – ve všech podobách – písemně, elektronicky i osobně. Pro další podobu Loutkáře jsou pro nás opravdu důležité.

Loutkář 2/2011, s. 55.

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.