Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Jubilea v Jiskře

V době nedávné či zcela blízké oslavili nebo oslaví tři významní členové Loutkového divadla Jiskra z Kobylis svá životní jubilea – 65 let.

Manželé Malých, Milada a Emil, je oslavili 2. a 24. prosince 2010. Jejich věhlas překročil hranice Jiskry díky znamenitému vodění marionet, v němž dosáhli profesionální úrovně nejen v inscenacích souboru, ale i v individuálních výstupech. Zúčastnili se sedmi ročníků Přehlídek individuálních výstupů s loutkou, na nichž získali 15 cen. Pamětníci Chrudimí si jistě vzpomenou na jejich dvě vítězství (1977 – Netrhejte růže, 1985 – Ze života). Na nejrůznějších přehlídkách pak získali 12 cen.

Dalším jubilantem je Mgr. Zdeněk Němeček (5. března). Absolvent Pedagogické fakulty UK, působil jako redaktor Supraphonu, vedoucí katedry Institutu Ministerstva spravedlnosti a také jako středoškolský profesor. Jeho hlavní doménou však byla tvorba v hudební oblasti. Vytvořil řadu skladeb populární hudby, zavítal i do oblasti komorní hudby. Největší počet opusů však vytvořil pro inscenace Jiskry. Pro Jiskru vytvořil scénickou hudbu a písně pro 26 inscenací. Těmi nejlepšími budou jistě opusy pro Loupežníka Rumcajse, Vodníka Pivodu, Broučky, Čertova švagra, Zvířátka pana Krbce nebo Dvanáct měsíců. Za svou tvorbu získal na přehlídkách 5 cen.

Mohl bych ještě chvíli vyprávět o udělení nejrůznějších odznaků a jiných ocenění, ale to není zase tak důležité, jako to, že Jiskřané si svou práci bez našich dnešních jubilantů nedovedou představit.

Petr Slunečko

Setkání s paní poezií

Pošťák zvoní vždycky dvakrát. Když jsem otevřel dveře, tak mi do rukou vtiskl objemnou obálku. V ní jsem našel sbírku veršů Jaromíry Nohelové pod názvem Kytice modrých nadějí.

Mirku Nohelovou (nar. 17. 4. 1943) loutkáři znají především z její činnosti v olomoucké Kašpárkově říši, kde působí jako dramaturgyně, „mluvička“, režisérka i autorka pohádkových textů často veršovaných. Její sbírka veršů, kterou v roce 2010 vydal Literární klub Olomouc, je vskutku pozoruhodná.

Mirka dříve své verše uplatnila zřídka v nejrůznějších almanaších či časopisech. Svou sbírkou tentokrát čtenáře seznamuje s celoživotní básnickou tvorbou. Sbírka se člení na 6 částí, jejichž společným motivem je láska, touha po pravdě a upřímnosti. Vyhýbá se patosu, i když osobní rány osudu by po něm jinak volaly. Mirka je však statečná a moudrá zároveň. Je pro to všechno hodna našeho obdivu a uznání.

Na tomto místě bych si rád vypůjčil z této knížky několik veršů z jejích pohádkových textů:

Koníček pádí do času mládí

a klapot dětských střevíčků

má za ozvěnu rolničku…

Opona skrývá, co v duši zpívá

a do snů se nám zapletou

schůzky s princeznou zakletou…

Pták křídlem mávne a pravdy dávné

co slýchali jsme od matky

dál mluví ústy pohádky…

Bylo to příjemné setkání s paní poezií.

Petr Slunečko

Pavouk slaví

Tedy loutkářský soubor Pavouk z Nižboru slaví své 60. narozeniny. Stalo se tak ve dnech 5. – 11. listopadu 2010 a hlavní událostí oslav byla výstava loutek v nižborském zámku. Protože jsem měl čas a zámek znám z literatury, tak jsem se do Nižboru vypravil. Když jsem na místním nádraží vystoupil z vlaku a podíval jsem se k zámku, strnul jsem. Na vysokém kopci nad městečkem Nižborem se tyčil zámek, ale spíše středověký hrad poznamenaný řadou pozdějších přestaveb. Tenkrát napadlo dost sněhu, který nedbal cest a schodů, po nichž jsem klopotně a dlouho stoupal na vrchol hradního ostrohu. Únavu však nato vystřídala radost. Zámek-hrad je opravdu pěkný a zajímavý. V předhradí v několika místnostech byla výstava loutek, se kterými hraje místní loutkářský soubor Pavouk. Původních loutek zde lze nalézt jen několik, zato se divák může seznámit snad s téměř úplnou sadou loutek, které vytvořil Jaroslav Král (nar. 25. 9. 1919). Jeho loutky v menších sadách nalezneme u řady tradičních divadel, a i když by je dnes loutkáři asi odmítli, prezentovaná sada loutek působí výtvarně velmi sevřeně, stylově čistě a jejich technologie je navíc téměř dokonalá. Není možná na škodu se občas podívat zpět a i při vší kritičnosti vidět to dobré, co přetrvává.

První zmínka o představení místního souboru v Nižboru je z roku 1927. Pak už záznamy o činnosti loutkářů mizí. Další stopu nalezneme až v roce 1950. Nejúspěšnější období v životě souboru nalezneme v 70. letech, kdy se dostavují první úspěchy a soubor je znám nejen v okrese ale i kraji. O těch úspěších vypovídají představení souboru na krajské přehlídce, která se každým rokem konala v Hořovicích. Dva členové souboru také studovali na loutkářské konzervatoři v Rakovníku.

Na soubor také občas dolehly nepříjemné časy a útlumy v práci, které se objevily zejména v devadesátých letech minulého století. Soubor však stále hraje a těžkosti překonává. Je to nepochybně také zásluha jeho vedoucího Ladislava Vlhy. Ještě nesmím zapomenout na jeden rekord souboru, který asi nikdy nebude překonán. Který jiný soubor hrál 40 m pod zemských povrchem. V Koněpruských jeskyních uvedli loutkáři pohádku „Podzemní království“ Františka Nepila, který byl fandou nižborských loutkářů.

Můj návrat od hradu byl ještě poznamenán nepříjemnou kluzkou cestou, vykoupenou milým klábosením s mladou výpravčí stanice. Pak přijel vlak a já jsem na Nižbor s radostí vzpomínal.

Petr Slunečko

Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

13. listopadu se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Hlavním úkolem bylo vyhodnocení činnosti SAL v roce 2010. Bylo konstatováno, že všechny úkoly byly splněny. Přehlídky, které SAL pořádala, eventuálně spolupořádala, byly organizačně dobře zajištěny a i jejich umělecká úroveň zaznamenala vesměs dobré výsledky. Těmito přehlídkami byly: 35. festival pražských amatérských loutkářů (26. – 28. 3.), 24. krajová postupová přehlídka v Lounech (27. – 28. 3.), Loutkářské letnice v Přerově (14. – 16. 5.), Loutkářské letnice v Rakovníce (21. – 23. 5.) a Raškovy Louny (29. – 31. 10.). Dále SAL uspořádala 9. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou, v jejímž rámci proběhla dvě oblastní kola v Přerově (15. 5.), v Praze (29. 5.) a finále v rámci Loutkářské Chrudimi (6. 7.). V roce 2011 se SAL bude podílet účastí na přehlídkách v Praze, Lounech, Přerově a také na Čechově Olomouci. V roce 2011 se připravuje vyhlášení X. přehlídky individuálních výstupů s loutkou a zabezpečení vydání 2. dílu publikace padesátiletých souborů, pro který poskytne dotaci Svaz klubů mládeže.

V roce 2011 se Rada SAL sejde na zasedání v Praze 9. 4., 4. 6. a 17. 9. Dále pak na Loutkářské Chrudimi a Čechově Olomouci.

Svaz klubů mládeže

Českomoravská rada SKM po svém sněmu se na prvním zasedání sešla v Praze 4. prosince. Projednala výsledky jednání a právních sporů ve věci vrácení majetku SKM, který byl v 70. letech minulého století neoprávněně zabrán. Součástí jednání byly i návrhy na dotaci akcí SKM, mezi nimi i SAL. K jednání Rady vyšlo i další číslo zpravodaje Spektrum, které čtenáře podrobně informuje o činnosti SKM a výsledcích Sněmu.

DILIA

Zajímavé informace o činnosti DILIA přinášejí zpravodaje agentury o činnosti ve II. pololetí 2010. Dilia doporučuje souborům texty autorů, které zastupuje. Pro loutkářské kolektivy to mohou být: Vlastimil Peška (Dlouhý, Široký a Bystrozraký), Jana Pithartová (Nevěsta pro hastrmana), Jan Skalický (Zeleninová pohádka), Lubomír Sůva (Jeníček a Mařenka), Lubomír Sůva, Karel Jaromír Erben (Pták Ohnivák a liška Ryška). Zájemci si mohou o zaslání textů k posouzení jejich realizace napsat (DILIA, Krátkého 1, Praha 9). V dalším čísle věstníku pak ředitel DILIA doc. JUDr. Jiří Srstka v článku „Novela autorského zákona v nedohlednu“ píše o problému úpravy zákona, jehož text byl již připraven k meziresortnímu projednání, aby bylo možné odstranit některé jeho nejasnosti a chyby, které vznikají při aplikaci zákona. Důvodem odkladu právní úpravy do doby někdy kolem roku 2013 je jednak změna na místě ministra kultury a dále kampaň Pirátské strany, která nesprávně o připravované novele informovala veřejnost a media a vyvolala proti zákonu negativní tendence.

Společnost přátel LD Jiskra

2. října se konala valná hromada Společnosti přátel Loutkového divadla Jiskra, která zabezpečuje konání festivalů pražských loutkářů a dalších akcí. Vedle vyhodnocení práce od posledního zasedání valné hromady a schválení plánu činnosti do dalších let zvolila prezidentem společnosti významného umělce, akademického malíře Josefa Herčíka.

Rolnička

V říjnu vyšlo 3. číslo zpravodaje SAL Rolnička, která informuje o akcích SAL v roce 2010 a zejména přináší hodnocení IX. IVL. Dále zpravodaj přináší návrhy na technologii javajky, informace o činnosti souboru Martínek z Libáně a úvahu Lenky Pelcové „Loutkoherec může postavu rozdýchat“.

Rolnička Zbraslav

Na základě rozhodnutí Kulturního domu MNV Zbraslav byl založen v roce 1983 soubor Rolnička. Ve stejné době v akci „Z“ bylo započato s výstavbou loutkového divadla. Výstavba pokračovala opravdu rychle, neboť již 30. září 1984 se konala premiéra v nově vybudovaném divadélku. Zde soubor pracuje dodnes jako občanské sdružení. Záplavy v roce 2002 divadlo velmi poškodily. Soubor se tedy pustil do opravy. Ta skončila v roce 2004 otevřením divadla 16. října. Během oprav však soubor stále hrál v místní základní škole. Soubor, který nyní vede Filip Toušek, má na repertoáru 15 inscenací, v nichž hraje 31 členů souboru.

Litoměřice – prosinec 2010

V době vánoční se v Muzeu města Litoměřic uskutečnila zajímavá výstava loutek a betlémů arch. Vladimíra Cejnara z Děčína. Osmdesátiletý výtvarník zde předvádí loutky pohádkových postav, v nichž zejména vynikají čerti. Velmi krásné jsou zvláště betlémy ve formě reliéfů, které užívají polychromii a barvy přírodního lipového dřeva. Škoda, že autor svá díla neprodává.

O kousek dál od Muzea v Knize a galerii u Šestáka vystavuje své loutky Karel Husák z Litoměřic. Opět zde vévodí čerti a nejrůznější strašidla. Autor, dnes 64letý, před lípou dává přednost bukovému dřevu. Setkání s loutkami obou autorů bylo zajímavé a potěšující.

Loutkář 1/2011, s. 38–39.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.