Loutkar.online

psl: Koutek SAL

35. festival pražských amatérských loutkářů

Ve dnech 26. – 28. března se konal v Salesiánském divadle a Loutkovém divadle Jiskra 35. ročník přehlídky, který je také oblastní přehlídkou pro výběr souborů na LCH. Festival uspořádaly pod patronací Ministerstva kultury ČR Hlavní město Praha, Středočeský kraj, 8. městská část Prahy, Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra a Skupina amatérských loutkářů SČDO pro soubory z Prahy a Středočeského kraje. Na přehlídce vystoupilo 8 souborů. Zvítězil s přímým postupem na LCH Divadelní spolek Tyl z Rakovníka. Cenu SAL získalo Dětské studio Říše loutek. Přehlídky se zúčastnila a také ji zahájila Vladimíra Ludková I. místostarostka 8. městské části.

Přehlídka v Lounech

24. krajová přehlídka v Lounech, na níž se SAL rovněž podílí, se uskutečnila 27. a 28. března. Vystoupilo na ní celkem 6 souborů. Na přehlídce zvítězil a cenu SAL získal soubor Boďi Jaroměř.

Spolupráce s SKM

Přípravy dohody o spolupráci mezi SAL a Svazem klubů mládeže pokročily. Pozitivně se k věci vyjádřily orgány SČDO a projednaly formy, v jejichž rámci by tato spolupráce mohla být uzavřena. Rada SKM v zájmu zkvalitnění přípravy zve na svá jednání zástupce SAL a také ve zpravodaji SKM je loutkářům věnována pozornost.

O činnosti DILIA

V roce 2009 na valné hromadě DILIA, o. s., divadelní, literární, audiovizuální agentury vedle volby nových orgánů sdružení bylo vzpomenuto i 60. výročí vzniku agentury, která v současné době plní své úkoly k uspokojování svých členů a klientů. Předsedou Správní rady byl zvolen opět Vadim Petrov, hudební skladatel. Ředitelem agentury je pak doc. JUDr. Jiří Srstka.

Činnost DILIA je velmi bohatá a rozsáhlá na základě autorského zákona. S nejrůznějšími dotazy se proto zájemci na agenturu obracejí, aby jim pomohla řešit zejména autorskoprávní problémy. Řešení některých je pak pro širší poučení publikováno ve Věstníku DILIA, který doporučujeme ke sledování. Např. v jednom z posledních čísel je zmiňována otázka ochrany autorského nápadu. Tedy zda s ním mohou jiní autoři libovolně nakládat. Podle autorského zákona „Dílem/rozuměj autorským/ není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Problém ovšem může nastat, jde-li o tzv. “rozvitý námět„. Otázku zatím nelze řešit pragmaticky, neboť u soudů se takové případy prakticky nevyskytují, a tak chybí určitým způsobem podvazující a řešící judikatura. Na tomto místě je třeba jen nabádat naše soubory k opatrnosti a s otázkami se obracet právě na DILIA, kde působí rovněž kvalifikované právní oddělení. (Adresa DILIA, Krátkého 1, Praha 9, 190 03; e-mail: cerna@dilia.cz)

Informátor SČDO

SAL vydává pro členy Rolničku a ochotníci Informátor. Prolistováním posledních čísel můžeme objevit i informace důležité pro loutkáře. Za zásluhy o SČDO byl jmenován Čestným členem JUDr. Milan Kyška, Čestným předsedou SČDO pak Vlastimil Ondráček. Nové sídlo SČDO se nyní nachází na adrese: Nad Primaskou 15, Praha 10, 100 00.

Titul “Členský soubor SČDO" může soubor užívat, jde-li o kolektiv s kolektivním členstvím, t.j. je-li v SČDO alespoň 50% jeho členů. Titul vydává předsednictvo SČDO na základě žádosti souboru.

Přehlídka individuálních výstupů s loutkou

Druhá fáze příprav 9. IVL skončila uzávěrkou přihlášek dne 28. 2. 2010. Na přehlídku je přihlášeno celkem 47 loutkářů s 37 výstupy. Z přihlášených je 17 mužů a 30 žen. V první kategorii jednotlivců by mělo být předvedeno 15 výstupů, 12 v kategorii II (výstupy učitelek MŠ, žáků ZUŠ a pedagogických pracovníků) a 10 v kategorii třetí, do níž jsou zařazeny výstupy až tříčlenných skupin. V květnu pak proběhnou oblastní výběrová kola, z nichž nejlepší výstupy postoupí do chrudimského finále.

Rolnička

V dubnu vyšlo 1. číslo letošního ročníku zpravodaje SAL. Přináší informace o nejdůležitějších akcích SAL v tomto roce, jako jsou festivaly, IVL a činnost členských souborů a píše o profilu souborů Klubíčko Cvikov, KL Úpice, Jitřenka a Kašpárek z Mladé Boleslavi. Závěr zpravodaje informuje o průběhu festivalu XVIII. Cvikovské dny loutek.

Loutkář 3/2010, s. 104.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.