Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Koutek SAL

Rada SAL

Dne 12. prosince 2009 jednala na svém řádném zasedání v Praze Rada SAL. Hlavním jejím úkolem bylo projednání přípravy festivalů a přehlídek v roce 2010, na nichž se SAL podílí, a zabezpečení konání 9. ročníku Přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Při této příležitosti Rada SAL s překvapením zaznamenala, že do programových dokumentů 58. loutkářské Chrudimi se nedostala zmínka o této významné akci. Bylo to patrně i tím, že ředitel přehlídky nebyl na jednání programové rady ARTAMA jako její člen pozván. Konání přehlídky bylo ostatně plánováno hned po skončení 8. ročníku IVL. Aby bylo zabráněno vzniku dalších nedorozumění, odeslala SAL ředitelce ARTAMA příslušné návrhy a současně věc byla projednána i s Chrudimskou besedou. Dále na Radě SAL bylo dohodnuto rozdělení úkolů Plánu práce SAL na léta 2009–2013, aby byla zajištěna osobní odpovědnost všech členů Rady za plnění Plánu.

Rada SAL také projednala přihlášky a přijetí nových členů SAL. Vedle řady individuálních členů byly přijaty i soubory Zvoneček Praha a LS Bystřice u Benešova.

Další zasedání Rady SAL se budou konat v roce 2010 24. 4., v rámci LCH a 13. 11.

Individuální výstupy s loutkou

Přípravy přehlídky úspěšně pokračují a vedení SAL do konce roku 2009 došla již řada přihlášek. Vzhledem k tomu, že oblastní kola IVL proběhnou až v květnu, aby nedošlo k překrývání termínů s regionálními výběrovými přehlídkami na LCH, byla uzávěrka přihlášek posunuta do konce února 2010.

Ke garantům přehlídky se dodatečně přihlásila 8. městská část Prahy a její odbor kultury.

Oblastní kola přehlídky IVL se budou konat v Přerově na Moravě ve dnech 15. – 16. 5., v Rakovníce 21. – 23. 5. a v Praze 29. 5. V prvních dvou případech jde o přehlídky Loutkářské letnice. Všichni účastníci obdrží diplomy a věcné ceny. Účastníci budou mít hrazeny cestovní náklady na akci. Nejlepší výstupy postoupí do finále, které se bude konat podle předpokladů v rámci 58. Loutkářské Chrudimi.

Loutkář 1/2010, s. 7.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.