Loutkar.online

Vidlař, Jaroslav: Festivalová žírná Haná

Věrni tradici sešli se ve dnech 7. – 8. listopadu obětaví loutkáři na festivalu v Olomouci. V pořadí již 19. ročník Čechovy Olomouce byl jako v minulých letech pln štěbetajících loutkářů, kteří využívají těchto setkání ke tvůrčím i přátelským debatám. Pod záštitou přejícího Olomouckého krajského úřadu, magistrátu města Olomouce, SAL SČDU Praha a v neposlední řadě pod fandícími křídly Slovanského domu se do těchto dvou dnů doslova poskládalo celkem sedm představení a inspirativní seminář. Svůj loutkářský kumšt představila Jiskra Kobylisy s inscenací Petra Slunečka Havraní pohádka, LD Kováček Praha se prezentovalo už známými Třemi prasátky Jiřího Jaroše, rádi jsme zhlédli Zimní pohádku o pejskovi a kočičce J. B. Hellera (omlouvám se za zkrácený titul) hranou marionetami souborem z Vysokého Mýta. Dětský soubor Jitřenka DDM z Mladé Boleslavi uvedl v černodivadelním provedení starou komedii Aloise Gallata Šnofonius a Mordulína. Volnou dramatizaci (mnohdy textově až moc volnou)klasické pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký v marionetovém provedení předvedlo LD Povidlo Otrokovice, se svými klasickými maňásky ve hře Budulínek autorky Nadi Mikeskové se prezentoval LS Před branou Rakovník. Celou zdárnou přehlídku zakončili domácí loutkáři Kašpárkovy říše hrou Sůl nad zlato, kterou sepsala Mirka Nohelová (s nesmírnou radostí jsme ji všichni po dlouhé rekonvalescenci mezi loutkáři uvítali).

Mnohdy se zamýšlím, proč někteří recenzenti dělí skupinu loutkářů na „mluviče“ a „vodiče“. Z pozice diváka by mělo být jasné, že loutkoherec, ovládající jakoukoliv techniku loutek, by měl předvést v rámci své role takřka herecký koncert. Na letošní přehlídce v Olomouci jsem se však přesvědčil, že část těchto odborníků pravdu má: mnohým loutkovým hrdinům chyběl základní herecký náboj podložený technickou zručností. Snažím se sledovat zprávy o počtu konaných odborných seminářů (o tomto problému zmiňoval JUDr. Slunečko v jednom Loutkáři), avšak zdá se mi, že podstatný pokrok jak v oblasti režie, dramaturgie či herectví nepozoruji.

O to více jsme všichni jásali nad odborným, pragmatickým výkladem manželů Kuschmitzových o stavbě, technickém zvládnutí a v neposlední řadě i o hereckém projevu nejnáročnější loutkářské techniky – o marionetách. Pokora, vztah a trpělivost ke každému zájemci byl z jejich strany příkladný. Večerní společenské setkání bylo prodchnuto typicky loutkářskou srdečností a otevřeností. Pestrost večera obohatila výtečná cimbálová muzika a samozřejmě, že nemohla chybět ani vystoupení loutkářů. Zdatně rytmickou a tanečně fundovanou kreaci předvedl s karnevalovou loutkou rakovnický Tomáš Kapsa. Část svého reprezentativního programu pro zahraniční zájezdy sehráli mladí loutkáři z DDM Mladá Boleslav. Těžko se o tomto vystoupení píše autorovi tohoto článku a zároveň i režisérovi vystupující skupiny. Ale určitou chválu i uznání přesnosti a herecky zvládnuté techniky černého kabinetu si mladí účinkující od kolegů loutkářů rádi vyslechli.

Ovšem celkové ovzduší v Kašpárkově říši ovládl místní soubor, který se tak vstřícně a pečlivě staral o vždy úspěšné překonání všech technických úskalí a naplnění žaludků festivalových hostů. Jako každoročně: dámy – kuchařské kouzelnice, byly jste skvělé!

Nesmí chybět poslední zmínka: festivalový čas byl prodchnut vzpomínkami na loutkářské bardy tehdy ještě Hejčínské Kašpárkovy říše, bez jejichž obětavosti a pilnosti by se tato tolik potřebná setkání nikdy neuskutečnila: ať to byl ing. František Čech nebo František Štěrba či Honza Spáčil a nedávno zesnulý poslední principál Zdarek Pop. Ještě že mladý Aleš Pop převzal pomyslnou rodinnou štafetu starostí a povinností po otci a zdárně, s přehledem pokračoval v tradici přátelské Čechovy Olomouce.

Proto se jistě všichni těšíme na příští ročník.

Loutkář 6/2009, s. 265.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.