Loutkar.online

Malíková, Nina: Zpráva o činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2009 aneb tradičně od Přeletu 2008 do Přeletu 2009; ERIK 2009

Výbor střediska pracoval ve složení: Marek Bečka, Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Alice Dubská, Jan Dvořák, Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Nina Malíková (předsedkyně), Jan Novák a Petra Zámečníková. Během roku se sešel ke 4 společným schůzím.

České středisko opět iniciovalo oslavu Světového dne loutkového divadla (21. 3.) a v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi proběhl u této příležitosti Den otevřených dveří. Text provolání k tomuto dni, jehož autorem byl český scénograf Petr Matásek, byl rozeslán tisku, divadlům, členům UNIMA a uveřejnil ho časopis Loutkář.

Stěžejní akcí roku 2009 byly oslavy 80. výročí založení UNIMA

Činnost střediska se v prvním pololetí soustředila hlavně na přípravu oslav 80. výročí založení UNIMA, které úspěšně proběhly v Chrudimi a v Praze ve dnech 22. – 23. 5. 2009 za účasti prezidenta UNIMA Dadiho Padumjee, generálního sekretáře Jacquese Trudeaua a dalších zahraničních hostí, členů předsednictva Českého střediska UNIMA, členů UNIMA a přátel českého loutkového divadla. Podrobně o celé akci (včetně historických fotografií i fotografií z návštěvy v Chrudimi a posléze z oslav v Praze)referoval Loutkář v č. 4 a č. 5/2009.

S velkým ohlasem doma i v cizině se stal „guinessovský“ rekord v počtu Kašpárků na scéně, který byl správně načasován na závěr oslav v pražské Říši loutek 25. 4. 2009.

České středisko UNIMA se stalo spolupořadatelem Křtu známky Spejbla a Hurvínka, který se uskutečnil v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi ve čtvrtek 28. května 2009. Známku v rámci emise Dětem 2009 vydala Společnost sběratelů československých známek při SČF, která byla spolu s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a Divadlem Spejbla a Hurvínka organizátorem akce.

V červnu 2009 poskytlo České středisko UNIMA záštitu festivalu Mateřinka (Liberec, 24. – 28. 6. 2009) a festivalu Spectaculo interesse v Ostravě (28. 9. – 2. 10. 2009). České středisko má rovněž záštitu nad Individuálními výstupy s loutkou SAL, jejichž finále se odehraje na Loutkářské Chrudimi 2010.

U příležitosti Mezinárodního festivalu tradičního loutkového divadla Anderleho Radvaň 2009 (Banská Bystrica, 3. – 5. 9. 2009), udělilo České středisko UNIMA POCTU IN MEMORIAM významnému slovenskému lidovému loutkáři Antonu Anderlemu – s vděčností za uchování loutkářské tradice a česko-slovenského přátelství. Akce se s minimálními náklady pro středisko zúčastnila Nina Malíková, která předala poctu pí Anderlové spolu s pamětním listem Naivního divadla Liberec. Za divadlo Minor a Naivní divadlo Liberec předala Poctu in memoriam pí Eva Pecháčková.

Ve dnech 8. – 12. 9. 2009 se uskutečnila cesta Stanislava Doubravy do Jekatěrinburgu na zasedání exekutivy UNIMA. Exekutiva zde po rozpravě a diskusi přijala několik důležitých změn pro budoucí období týkajících se zejména úprav statutu. Navržené změny ještě musí být schváleny Radou UNIMA v Dordrechtu (2010), aby mohly od roku 2012, kdy se koná řádný Kongres UNIMA v čínském Chengdu, vstoupit v platnost.

24. – 25. 9. 2009 navštívila Nina Malíková Světový loutkářský festival v Charleville-Mézières, kde se zúčastnila besedy o historii a současnosti českého loutkového divadla pořádané francouzským oborovým sdružením Themaa, slavnosti UNIMA k 80. výročí založení organizace, křtu Světové encyklopedie loutkářského umění a výstavky k 80. výročí UNIMA v generálním sekretariátu, jejíž součástí byly i kopie historických materiálů týkajících se založení UNIMA v r. 1929 v Praze i materiálů z výstavy v Chrudimi, které si hosté pražských oslav odvezli do Charleville Mézières.

Během podzimu se středisko podílelo na přípravě festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem (6. – 8. 11. 2009), v jehož rámci uspořádalo 6. 11. 2009 každoroční Valnou hromadu svých členů, na které byla předložena zpráva o činnosti a výhled na další období a v jejímž rámci byl pro členy UNIMA promítnut dokumentární film Poslední maringotka.

České středisko opět vyhlásilo a zorganizovalo každoroční Anketu loutkářských odborníků o nejzajímavější či nejinspirativnější loutkářskou inscenaci sezóny odměněnou Cenou ERIK.

O aktualitách z generálního sekretariátu UNIMA a zajímavostech ze své činnosti informovalo středisko pravidelně na stránkách časopisu Loutkář, oslavám 80. výročí UNIMA byla věnována již zmíněná podstatná část Loutkáře č. 4 a č. 5/2009.

Letošní udílení ERIKA se kupodivu odehrálo bez adrenalinu.

Držitel ERIKA 2008 – Divadlo bratří Formanů – přesněji řečeno Petr Forman, který sice při jeho převzetí loni na podzim slíbil, že ERIKA proveze po všech koutek světa, kde s divadlem během roku 2008 a 2009 s divadlem byl, a že mu dokonce povede cestovní deník, ale zůstalo u výtečného nápadu a ERIK z jeho rukou (Kurýrem a na úpěnlivé prosby redakce i námi bombardované produkční Kláry Doubravové) doputoval celé čtyři dny před Přeletem do Celetné 17, odkud byl pečlivě zabalený dopraven do šatny Divadla Minor a posléze na stůl právě opuštěný Hankou Voříškovou ve foyeru divadla.

Vyhlašování bylo ale přece jen trochu dramatické, protože jsme čekali na Stanislava Doubravu, který do Minoru dorazil těsně po sečtení bodů (přiznáváme bez mučení, že byl upozorněn, že je Pohádka o Raškovi v poslední trojici nominovaných inscenací, a tak změnil původní trasu své služební cesty a místo do Drážďan jel do Prahy). Všechno ale dobře dopadlo, i když není žádným tajemstvím, že ERIK se dostal do Naivního opravdu „jen o fous“ před inscenací Krvavé koleno souboru Tate iyumni z Prahy. Naivní divadlo získalo putovní dřevěnou a pozlacenou sošku ERIKA za jeho třináctiletou existenci poprvé. Při namátkové kontrole v Liberci bylo zjištěno, že má ERIK (zatím?) čestné místo na železném pultíku v ředitelně a je opatřen certifikátem o jeho právoplatném pobytu do listopadu 2010, tedy do příštího Přeletu. Tvůrcům inscenace upřímně blahopřejeme.

A jaké tedy bylo výsledné hlasování?

1) Ota Pavel – Tomáš Syrovátka: Pohádka o Raškovi – Naivní divadlo Liberec (Premiéra: 12. 12. 2008, režie: Martin Tichý, výprava: Renáta Pavlíčková, hudba: Ivan Acher, hudební spolupráce: Miroslav Ošanec, dramaturgie: Vít Peřina

2) Krvavé koleno – Tate iyumni, Praha (Text a režie: Tate iyumni)

3) Josef Krofta a kolektiv: Zlatovláska podle M. D. Rettigové – Divadlo DRAK, Hradec králové (Premiéra 15. 11. 2008, režie: Josef Krofta, výprava: Marek Zákostelecký, loutky: Marek Zákostelecký, hudba: Jiří Vyšohlíd)

Je to možná předčasné, ale už teď si poznamenejte datum příštího Přeletu nad loutkářským hnízdem 5. – 7. 11. 2010 v Divadle Minor. Další zprávy sledujte i na www.prelet.cz.

Loutkář 6/2009, s. 260–261.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.