Loutkar.online

vkw: Ještě k historii UNIMA

V souvislosti s 80. výročím UNIMA jsme do redakce dostali několik nových materiálů týkajících se práce či osobností tehdejších zahraničních účastníků pražského setkání a především loutkářské výstavy v r. 1929.

Jednou z nich byla i Milica Znamenskaja, která položila základy ke vzniku loutkového divadla v Rjazani.

Milica Znamenskaja, dcera zemského lékaře, se narodila společně s novým stoletím v roce 1900. Vystudovala rjazaňskou Akademii umění, na níž ukončila studia v roce 1925. Spolu se svou sestrou, Adelaidou Znamenskou, založila 6. dubna 1927 loutkové divadlo. „Co k tomu obě sestry vedlo?“ ptaly se noviny Leninskij puť 6. dubna 1937. „Jejich velká láska k umění a k dětem.“ Možná to byla právě tato láska, která jim dodávala inspiraci a sílu během těchto hrozivých a těžkých let, a která jim pomohla vytvořit něžné pohádky a moudrá podobenství. Divadlo mělo ve svém repertoáru věčné klasiky: Puškinova Baldu, Čechovovu Kaštanku, Káčátko od Gernětové a řadu dalších. Na 10. únor 1937, ke stoletému výročí úmrtí A. S. Puškina, připravilo divadlo novou inscenaci Pohádky o caru Saltánovi.

Samotná čísla, která vypovídají o práci Milicy Znamenské, vyvolávají respekt. Během prvních sedmi let divadlo odehrálo 98 her před sálem, v němž sedělo pokaždé 40 až 500 diváků. Od 1. března 1935 do 1. dubna 1937 bylo odehráno 347 představení (z toho jedna třetina v jejich oblasti), divadlo navštívilo 39 500 lidí, z toho 2 500 dospělých. A více než to, divadlo přesáhlo svým významem své město, oblast, dokonce i celou zemi.

Loutkové divadlo nebylo známé jen ve městě, ale i dětem v kolchozech. Za deset let navštívilo víc než 50 vesnic. Dětem se loutkové divadlo velmi líbilo a vždy se těšily na další představení. Divadlo zavítalo i za hranice své oblasti, bylo známé v Klepiki, Ribnom, Busajevu, Sergejevce a řadě vesnic. Loutky M. I. Znamenské jsou známé i v zahraničí.

V roce 1929 byly na pražské výstavě vystaveny loutky z Puškinovy Pohádky o popovi a jeho dělníku Baldovi (Leninskij puť, 8. duben 1937).

Oslavy UNIMA v Rumunsku

Osmdesáté narozeniny UNIMA se slavily také v Rumunsku. Centrem oslav bylo město Cluj-Napoca ležící v Transylvánii, které se může pochlubit kvalitním a mezinárodně ostříleným loutkovým divadlem „Puck“. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei hostilo v květnu 2009 výstavu připomínající vznik UNIMA. Pro nás je výstava zajímavá tím, co materiálů z památného loutkářského sjezdu konaného roku 1929 v Praze a z divadel Umělecké výchovy, plzeňských Feriálních osad a Říše loutek zde bylo k vidění.

Když si uvědomíme, že provozním ředitelem divadla „Puck“ je pan Lucian Boldor Şesan, navazující na rodovou tradici, reprezentovanou jmény Karla Şesan – Vera Mora a Milan Şesan, kteří v Československu prožili značnou část života a ve třicátých letech minulého století byli aktivními členy Říše loutek, pak tato skutečnost nepřekvapí. Pan Lucian Boldor se ostatně k této historické vazbě na československé loutkářství při slavnostní vernisáži konané ve výroční den, 20. května 2009, hrdě hlásil.

Loutkář 6/2009, s. 260.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.