Loutkar.online

Redakce: Úvodník

Právě čtete poslední úvodník posledního čísla roku 2009, toho zvláštního roku, ve kterém se v médiích snad nejčastěji skloňovalo slovo „krize“. Snažili jsme se, abyste její dopady na Loutkáři nepocítili, a považujeme za úspěch, že jsme tuhle nelehkou situaci ustáli.

V letošním roce se nám kromě nepřerušeného vydávání vašeho oblíbeného časopisu podařilo – rovněž v nejednoduchých podmínkách – navíc uskutečnit další ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem a spoluorganizovat oslavy 80. výročí založení UNIMA. Kromě toho redakce spolupracovala s maďarským, polským a německým odborným tiskem (tam jsme šířili slávu i problémy současného českého loutkového divadla) a hledala na oplátku pro vás zajímavosti z Evropy i ze světa. Pěkná soudržnost kolegů z těchto časopisů pro nás byla výzvou i podporou a moc se těšíme, že se z této spolupráce podaří řadu projektů přenést i do příštího roku.

Chystáme pro vás také dlouho slibovaný seriál o významných umělcích, kteří „se zapletli“ s loutkovým divadlem a máme připraveny k publikování v premiéře texty her pro loutky od nás i ze zahraničí. Pro plánovaný podzimní seminář o stavu současného českého loutkového divadla jsme vyzvali k zamyšlení několik známých osobností (nejen loutkářů!) a s jejich názory vás chceme v průběhu celého ročníku seznamovat.

Jubilea v roce 2010 jsou výjimečnou příležitostí připomenout si také něco z historie loutkových scén v Brně, v Liberci, na Kladně i v Praze a 20. ročník Přeletu nad loutkářským hnízdem je a bude výzvou k bilancování stavu českého loutkového divadla po r. 1989. Bude pokračovat váš oblíbený technologický seriál, stejně jako úvod do praktické dramaturgie, který dokumentuje na známých českých pohádkách a jejich záludné jednoduchosti možná úskalí jejich jevištní realizace.

Takže určitě bude co číst a my se těšíme, že s námi budete i v příštím roce!

Hezké Vánoce a klidný, šťastný rok 2010!

Redakce časopisu pro loutkáře (a nejen pro ně) o loutkách (a nejen o nich).

Nina Malíková, šéfredaktorka

Kateřina Lešková-Dolenská, redaktorka

Veronika Šiklová, tajemnice a manažerka redakce

Loutkář 6/2009, s. 237.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.