Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina; Niculescu, Margareta; Kroflin, Livia; Jurkowski, Henryk; Wiig, Mona; Ozábalová, Ivica: UNIMĚ k narozeninám

Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla venovaný pamiatke Antona Anderleho

Vlani sme čitateľom tohto časopisu priniesli smutnú informáciu o tom, že zomrel Anton Anderle – posledný ľudový bábkar na Slovensku. Táto smutná správa zasiahla všetkých, ktorí ho poznali a obdivovali jeho bábkarske umenie. Dnešná reportáž zo Slovenska bude spomienkou na túto významnú osobnosť bábkového divadla.

Anton Anderle sa narodil 20. 11. 1944 v Dolnej Lehote. Bol predstaviteľom už tretej generácie slávnych bábkarov Anderlovcov z Radvane. Napriek tomu, že rodinná tradícia Anderlovcov sa po komunistickom ideologickom zásahu v 50tych rokoch prerušila, Anton trpezlivo ochraňoval a zveľaďoval tradičné hry, bábky, rekvizity a celú rodinnú tradíciu.

Po spoločenských a politických zmenách v roku 1989 začal Anton hrávať čoraz viac nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí, od roku 1991 už ako profesionálny umelec. V 90tych rokoch patril Anderle medzi najvýraznejšie osobnosti európskeho ľudového bábkarstva. Účinkoval najmä s tradičným repertoárom ľudových bábkarov, s hrami Don Šajn, Doktor Faust, Herkules a ďalšími a oživil tradičnú podobu veselého šibala a figliara Gašparka. Anderle často vystavoval svoju zbierku, ktorú neustále zveľaďoval, sám reštauroval staré bábky a vyrezával nové. Medzi výrazné autorské počiny Antona Anderleho v posledných rokoch patrilo jeho predstavenie Najmenší cirkus na svete, s ktorým precestoval desiatky krajín na troch kontinentoch a dosiahol s ním svoje najväčšie úspechy. Anton Anderle zomrel po krátkej a ťažkej chorobe 16. mája 2008 v Banskej Bystrici.

Práve pamiatke Antona Anderleho bola venovaný Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň, ktorý sa uskutočnil v dňoch 3. – 5. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Hlavnými organizátormi podujatia boli: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, rodina Anderlovcov, ŠVK-Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Slovenské centrum UNIMA, Teatro Tatro. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a podporili ho aj viacerí sponzori a mediálni partneri.

Festival si však pripomenul aj iné významné medzníky v histórii tradičného bábkového divadla: 90 rokov od prvého vystúpenia Evy Anderlovej, rod. Kouřilovej, zakladateľky rodinnej tradície ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane, 80 rokov od založenia svetovej organizácie bábkarov UNIMA, 80 rokov od prvého vystúpenia Bohuslava a Jaroslava Anderlovcov z Radvane, 70 rokov od smrti Jána Stražana, prvého slovenského bábkara, 40 rokov od smrti Evy Anderlovej, 10 rokov od festivalu tradičného bábkového divadla Radvaň 1999, ktorého iniciátorom a hlavným organizátorom bol práve Anton Anderle. V rámci festivalu navštívilo Banskú Bystricu viacero vychýrených európskych tradičných bábkarov z Česka, Nemecka, Írska, Talianska, Maďarska, Holandska, Belgicka a Slovenska. Súčasťou festivalu bola Medzinárodná vedecká konferencia na tému: Ľudové bábkové divadlo v Európe, ktorá sa uskutočnila 3. – 4. septembra 2009 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Vystúpilo na nej viacero domácich i zahraničných odborníkov z oblasti histórie a teatrológie (prof. John Mc Cormick, dr. Olaf Berstengel, Oto van der Mieden, dr. Ida Hledíková, Mgr. Vladimír Predmerský a. i.).

Domáci organizátori prispeli k veľkolepému priebehu festivalu sprievodnou výstavou Bábkar Anton Anderle, ktorú pripravilo Literárne a hudobné múzeum v spolupráci s rodinou Anderlovcov. Výstava (kurátorka Mgr. Soňa Žabková, PhD.) ponúka pohľad na život a pôsobenie bábkarského rodu Anderlovcov z Radvane, najmä posledného pokračovateľa rodinnej tradície Antona Anderleho ako významnej osobnosti európskeho ľudového bábkového divadla. Súčasťou inštalácie sú historické bábky, divadlá a scénické dekorácie, fotografie, plagáty a faksimile historických dokumentov o živote a pôsobení Anderlovcov. Výstavné exponáty pochádzajú zo zbierkového fondu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea a zo súkromnej zbierky Antona Anderleho. Medzinárodný festival sa niesol v priateľskom duchu, zahraniční hostia sa cítili v Banskej Bystrici vynikajúco. Divákom, ktorých nebolo málo, sa odvďačili tými najlepšími vystúpeniami zo svojej „bábkarskej kuchyne“.

Festival podporili svojou návštevou aj Antonovi priatelia z Čiech. Na slávnostnom spomienkovom podujatí „Hommage á Anderle“ v prvý deň festivalu odovzdala šéfredaktorka časopisu Loutkář a dlhoročná priateľka pani Nina Malíková cenu „In memoriam“, ktorú prevzala manželka Zlatica Anderlová. Pani Eva Pecháčková – scénická výtvarníčka, ktorá v posledných rokoch spolupracovala s Antonom a obliekala jeho historické marionety odovzdala cenu „In memoriam“ za Divadlo Minor.

Organizátori podujatia ďakujú všetkým, ktorí podporovali úsilie uskutočniť toto podujatie, pomáhali a akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu celého festivalu. Ďakujú spoluusporiadateľom, sponzorom, mediálnym partnerom, dobrovoľníkom a technickým pracovníkom a napokon aj všetkým známym i neznámym divákom, obdivovateľom a podporovateľom diela Antona Anderleho.

Loutkář 5/2009, s. 217–220.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.