Loutkar.online

nm: UNIMA 1929-2009

O historii UNIMA toho bylo na stránkách tohoto časopisu napsáno už mnoho. Není divu. Loutkář (i Český loutkář a Československý loutkář) jako jedinečná kronika doby pečlivě zaznamenával významné loutkářské události a založení UNIMA bylo nesporně jednou z nejvýznamnějších. Bylo to právě v Loutkáři (č. 9–10/1928), kde se objevila pozvánka na Všeloutkářskou výstavu a sjezd v květnu v roce 1929 (obě akce předcházely doslova o pár dnů založení UNIMA v klubu Říše loutek), v Loutkáři vyšel program tohoto sjezdu loutkářských pracovníků, Loutkář se stal v r. 1929 oficiálním orgánem UNIMA (autorem vynikajícího grafického zpracování obálky tohoto ročníku byl Josef Skupa), v Loutkáři v říjnu 1929 je na titulní straně ve formě Kašpárkova popěvku pozvánka na I. kongres UNIMA, který se konal téhož roku 26. – 28. 10. 1929 v Paříži, v Loutkáři také vyšly první stanovy UNIMA a objevily se zde návrhy na všechna tři postupně užívaná loga (autorem toho úplně prvního byl prof. B. Metelka, druhého se známým postavami evropských komediálních hrdinů Ivo Puhonný a toho třetího, dodnes užívaného, prof. Jaroslav Šváb).

Podrobně zpracovaná historie UNIMA se objevila v Loutkáři naposledy v r. 1999 (č. 3, s. 113–119, č. 5–6, s. 240–241) a v připomenutí významných dokumentů v obrazové dvojstraně v r. 2004 (č. 3, s. 120). Zdálo by se, že k počátkům UNIMA v Praze v r. 1929 už vlastně není co dodat. A přece!

Tentokráte vás ušetříme dat a přehledů, ale zato vám přinášíme dvě dosud nepublikované kuriozity:

Z Loutkáře a adresy někdejšího generálního sekretariátu UNIMA v Praze vyplývá, že UNIMU přijal pod svá křídla Masarykův lidově-výchovný ústav se sídlem v Blanické 4, v tehdejší Praze XII, dnes Praze 2. Neříká vám to něco? Správně, bylo to tam, kde dnes sídlí NIPOS ARTAMA!

Prohlédněte si dobře obě fotografie Zdá se vám, že jsou obě fotografie stejné? Samozřejmě, že ne! Na první jsou účastníci sjezdu, který se konal na pražském Výstavišti v kloboucích, a na druhé titíž přítomní, kteří na povel autoritativního profesora Jindřicha Veselého (v první řadě uprostřed) „A teď, pánové, ještě jednou a klobouky dolů!“ poslušně smekli. (Za tuto pozoruhodnou informaci vděčíme obětavému a pečlivému archiváři ing. Janu Novákovi.)

V roce 1929 měla UNIMA 1.651 členů ze 22 zemí světa, v roce 2009 je to 6.700 členů ze 65 zemí všech kontinentů.

Loutkář 4/2009, s. 180–181.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.