Loutkar.online

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás

Jak to v tom Liberci, přesněji řečeno v Naivním divadle dělají? Nejen, že se jim podařilo uskutečnit jubilejní XX. ročník Mateřinky, který svým rozsahem, doprovodnými akcemi i zahraniční účastí jako by zůstal obcházející celosvětovou finanční krizí nedotčen, ale ještě se jim povedl další husarský kousek: k letošnímu mateřinkovskému jubileu vydali publikaci mapující všech devatenáct předcházejících ročníků tohoto ojedinělého festivalu inscenací pro nejmenší. O ústřední zasvěcenou studii, která čerpá z dobových materiálů i osobních vzpomínek, se zasloužil Pavel Vašíček (s autorem jsme se domluvili, že se s vybranými partiemi v Loutkáři setkáte), na Mateřinku vzpomínají i její tvůrci a organizátoři – Stanislav Doubrava, Miroslav Langášek, Vítek Peřina, Pavel Polák, Markéta Schartová a František Sokol. Nad sebraným materiálem si mohou zavzpomínat s dojetím nejen pamětníci, „dobrého čtení zde najdou“ i ti mladší – ať už se zajímají o loutkové divadlo pro děti či nikoli. Většina fotografií pochází od „dvorního mateřinkovského fotografa“ Josefa Ptáčka, ale jsou zde samozřejmě i fotografie z archivů dalších zúčastněných divadel a samozřejmě z bohatého archivu časopisu Loutkář. Portréty jednotlivých ročníku Mateřinky doprovázejí i zmenšené reprodukce plakátů (od dvanácté Mateřinky v r. 1993 se objevují i pověstní sloni scénografa Pavla Kalfuse, kteří se stali logem i maskotem tohoto festivalu). Každá kapitola týkající se jednotlivých ročníků obsahuje i anglické resumé, v závěru pečlivý a poznámkami opatřený soupis oceněných inscenací (od r. 1993 se hlavní cena neuděluje) i individuálních cen, které jsou mnohdy výmluvným svědectvím dobových trendů. Při listování publikací s řadou černobílých a barevných fotografií se čtenář samozřejmě neubrání zamyšlení nad dávným, méně dávným i současným stavem českých loutkových divadel a jejich repertoáru pro nejmenší děti, ale to už je opravdu hozená rukavice pro ty, kteří by se na toto téma chtěli pustit do obšírnější a zcela určitě potřebné diskuse.

Loutkář 4/2009, s. 153.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.