Nina Malíková: Úvodník

Milí čtenáři,

předprázdninové číslo Loutkáře bývá už tradičně věnováno především amatérským loutkářským přehlídkám a ani tentokráte to není jinak. Však se jich v tomto čísle sešlo pohromadě opravdu hodně, a tak doufáme, že jejich podrobný popis potěší nejen zúčastněné, ale i ty, kteří si už teď mohou podle výsledků a hodnocení vytipovat ocenění na 58. Loutkářské Chrudimi, eventuálně sestavit favority pro výběr na podzimní Přelet nad loutkářským hnízdem. Materiálu se tedy sešlo požehnaně, ale co nás v redakci opravdu mrzí, to je nevyrovnaná úroveň fotografií dokumentujících právě tyto přehlídky. Je to škoda, často bývají pro soubory jedinečným svědkem jejich práce a samozřejmě taky reklamou.

Vzhledem k rozsahu příspěvků o amatérských přehlídkách a množství informací o dalších chystaných festivalech si budete muset počkat na pokračování seriálu Mirka Trejtnara o loutkářské technologii do příštího čísla. Také seriál o animovaném filmu se u vás setkal s ohlasem, a tak chystáme na podzim další (kdo ví, jestli závěrečné?) pokračování.

Pokud někomu v tomto čísle budou chybět podrobnější zprávy o úspěšných oslavách 80. výročí založení UNIMA, které se konaly v Chrudimi a v Praze, ať nezoufá! Zatím přinášíme jen malou pouzávěrkovou fotoochutnávku s tím, že nejen oslavám, ale UNIMĚ, její historii i současnosti vůbec budeme věnovat podstatnou část Loutkáře č. 4, který vyjde po prázdninách. (Pro nedočkavce nabízíme některé žhavé novinky už teď na webových stránkách www.loutkar.eu).

Neloučíme se zatím s vámi, během června nás čeká řada loutkářských i neloutkářských festivalů, na kterých se jistě potkáme, a pro ty, kteří tam nebudou, přineseme na podzim podrobné zprávy.

Pěkné léto s Loutkářem!

Loutkář 3/2009, s. 97.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.