Loutkar.online

psl: Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

14. března se na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Zhodnotila dosavadní činnost Skupiny od posledního zasedání, které se konalo 13. prosince 2008, na přípravu akcí v tomto roce. Hlavním úkolem zasedání pak byla příprava konference SAL, která zvolí nové složení Rady, určí další plán činnosti a zabezpečí účast loutkářů na konferenci SČDO, která se bude konat 19. září 2009.

Konference SAL proběhne 4. července v rámci Loutkářské Chrudimi. Budou na ni pozváni zástupci všech členských souborů a rovněž také individuální členové. Příležitost konání v Chrudimi dá rovněž možnost delegátům konference se podívat i na některá festivalová představení, na která SAL zajistí vstupenky.

Rada v této souvislosti vyjádřila nesouhlas s hodnocením organizační stránky zabezpečení finále přehlídky individuálek, jak bylo zaznamenáno v zápise Odborné rady pro amatérské loutkářství ze dne 25. 9. 2008. Při projednávání propozic 58. LCH Rada vyjádřila nesouhlas se změnou koncepce akce zvané Okénko loutkářských tradic, které měla programově přivést do Chrudimi inscenace nikoliv špičkových souborů. Prý o to byl mezi soubory malý zájem. SAL soudí, že bez důkladného prozkoumání celé problematiky a přiměřeného organizačního zabezpečení změna koncepce povede jen ke zbytečnému rozevírání kvalitativních nůžek v rámci amatérského loutkářství a to není dobré právě dnes.

V další části jednání Rada schválila pravidla IX. přehlídky individuálních výstupů s loutkou, která bude probíhat v první polovině roku 2010 a finále na LCH. Pravidla, která budou vyhlášena na LCH 2009, proti předchozímu ročníku doznávají několika změn, jimž by zájemci měli věnovat pozornost. Týkají se skladby soutěžních kategorií, délky výstupů i organizace přehlídky. V současné době byly požádány nejrůznější instituce a profesionální divadla o podporu. Jako první se ozvalo Divadlo S+H.

Loutkář 2/2009, s. 52.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.