Loutkar.online

nm: Vivat – crescat – floreat UNIMA

Těmito slovy popřál v r. 1933 dr. Jindřich Veselý na konci své obšírné zprávy o činnosti UNIMA v letech 1929–1933 této mezinárodní loutkářské organizaci. „Nechť žije, roste a vzkvétá!“ Těmito slovy vítáme i my 80. výročí této organizace, která byla založena 20. května 1929 v Praze.

Oslavy 80. výročí budou probíhat nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí v průběhu celého roku. Se slavnostním zahájením oslav u nás se počítá ve dnech 22. – 25. 5. 2009, jejich příprav se ujalo Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s Českým střediskem UNIMA.

Oslavy by měly proběhnout v Chrudimi ve dnech 22. – 23. 5. 2009 (prohlídka města a muzea s novou expozicí věnovanou 80. výročí založení UNIMA) a v Praze 23. – 24. 5. 2009 se slavnostním večerem v místě založení UNIMA – v Říši loutek.

Na oslavy je pozván prezident UNIMA Dadi Podumjee z Indie, generální sekretář Jacques Trudeau z Kanady a delegace zahraničních reprezentantů zakládajících zemí této organizace a další hosté.

V Praze se počítá pro všechny členy UNIMA 23. 5. s odpoledním představením Bruncvík a lev v Divadle Minor a následným slavnostním večerem v Říši loutek.

K této akci chceme uspořádat také společné fotografování všech zúčastněných, které by mělo být pendantem obdobné dobové fotografie z doby založení UNIMA. Jestli se pokusíme i o zápis do Guinessovy knihy rekordů bude záležet jen na vás.

Pozvánky na všechny akce dostanou samozřejmě všichni členové UNIMA, chceme však, aby tento loutkářský svátek byl skutečně svátkem všech českých loutkářů i jejich hostů. Takže: členové UNIMA, loutkáři i loutkomilové, zaškrtněte si v kalendáři data 22. – 25. 5. a sledujte další informace. Najdete je jak na webových stránkách českého střediska UNIMA www.divadlo.cz/unima i na našich nových webových stránkách www.loutkar.eu.

Loutkář 1/2009, s. 7.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.