Loutkar.online

Nina Malíková: Úvodník

Vážení přátelé, milí čtenáři a příznivci tohoto téměř stoletého časopisu,

úvodník nového ročníku bývá pro mne už od listopadu pravidelně noční můrou. Pokud vás chci ušetřit převyprávění obsahu prvního čísla, ne vždy dodrženého rozvrhu témat celého ročníku a ještě se nezaplést do příliš troufalého a subjektivního virtuálního dialogu s vámi, tak se tím vším dohromady několik týdnů trápím.

Letos ale je to přece jen trochu jiné, a protože v tomhle úvodníku musí být přece jen nějaká podstatná nová informace kromě toho, že časopis zůstává ve stejném rozsahu a za stejnou cenu (určitě jste si toho už všimli a snad také toho, že nežehráme okatě na ekonomickou celosvětovou krizi), kromě toho, že pro vás konečně začínáme uveřejňovat dlouho slibovaný a vámi reklamovaný nový technologický seriál, ale také další metodické materiály dva historické seriály a v příštím čísle seriál o dramaturgii), vězte, že jsme po delších přípravách spustili také nové webové stránky. Je to jako se vším, co se uvádí do provozu. Webové stránky samozřejmě nejsou nic nového a ty naše dosavadní vás provázely už několik přecházejících let, ale tentokráte naše emancipace a smělost dospěla tak daleko, že máme webovky vlastní, dokonce spjaté s novou skutečností naší existence v EU (www.loutkar.eu). Najdete zde např. některé články, které se nám nepodařilo vzhledem k jejich rozsahu publikovat v celé šíři, aktuální ohlasy na naši práci, přehled loutkářských festivalů, akcí a samozřejmě novinky, které náš dvouměsíčník jako aktuality nestačí zaznamenat.

Radujeme se spolu s vámi z dalšího roku sice nelehké, ale existence s cílovou rovinkou, kterou by měla být v r. 2012 úctyhodná stovka tohoto časopisu. Těšíme se, že budeme moci být letos, v r. 2009, platformou pro oslavy 80. výročí mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, jejíž historii tento časopis už osm desítek let zaznamenává, komentuje a spoluprožívá. Děkujeme vám za vaši podporu a přejeme vám, aby váš nadcházející rok bez zlověstných osmiček byl radostný.

Oh, loutky, jaká společná vášeň!

Loutkář 1/2009, s. 1.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.