Malíková, Nina: Klub UNIMA

Klub UNIMA

Splněné přání – Muzeum loutkářských kultur včera, dnes a zítra

Ani orkán Emma nemohl zabránit 1. 3. 2008 v podvečer těm, kteří se chtěli v Říši loutek zúčastnit Klubu UNIMA (mimochodem jedné z dalších aktivit českého střediska UNIMA). Tentokráte bylo jeho hlavním tématem „loutkářské muzejnictví“, ale aktuálně zaměřené především na Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, které se v poslední době stalo středem zvýšeného zájmu nejen loutkářů, ale v souvislosti se zprávami o ohrožení jeho existence, médií i široké veřejnosti. Takže hlavní slovo zde patřilo pochopitelně chrudimskému muzeu – a to hned z několika stran.

Díky členům Říše loutek byl přečten zajímavý příspěvek o založení muzea z pera jednoho z ředitelů a pamětníka Jarmila Chládka – okořeněný výstupem otce–zakladatele dr. Jana Malíka v dvojrozměrné oživlé karikatuře (příspěvek J. Chládka otiskujeme ve zkrácené verzi na této straně). Prehistorii muzea, v krátkém skeči zobrazujícím Jana Mydláře, prvního majitele domu, který dnes muzeum hostí, přítomným zprostředkoval Jiří Polehňa v loutkové drobničce „Kterak se Mydlářovský dům do Chrudimi dostal“ a pak došlo i na „přespolní“ chrudimské hosty. Ředitelka Alena Exnarová dementovala zprávy o rušení muzea a podala stručný přehled týkající se současných jednání mezi Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem o eventuálním předání muzea pod správu kraje. Alena Exnarová také posluchačům přiblížila sbírky muzea a spolu s Radkem Lickem jim umožnila prohlédnout si některé zajímavé exponáty přímo na vlastní oči. Mohli jsme tak na panelu (i ve skutečnosti) sledovat průběh rekonstrukce jedné z loutek a zblízka si prohlédnout trikové loutky – metamorfózy i vzácnou Šroifovu loutku Vodníka.

Večer doplnil ještě kratší film Dům, kde bydlí loutky, který byl stručnou prohlídkou muzea a jeho aktivit.

Ale ani další muzea v Čechách se známými loutkářskými sbírkami nepřišla tak úplně zkrátka. V zaslaném příspěvku Lenky Šaldové (Národní muzeum v Praze) a Jaroslava Blechy (Moravské zemské muzeum v Brně) jsme se dověděli o současnosti i plánech těchto našich dalších významných pracovišť, která se starají o hmotný odkaz českého loutkového divadla.

I když počasí přespolním rozhodně nepřálo, ti, kteří za větrného večera do Říše loutek dorazili, rozhodně nelitovali.

Jistě i proto, že se pak v klubu Říše rozvinula neformální debata o podpoře chrudimského muzea a možnostech jeho zviditelnění a propagace a s tím související plány na oslavu 80. výročí UNIMA (bylo to 20. 5. 1929 právě v Říši loutek), na jejímž průběhu se začíná pracovat.

Poznamenejte si proto už nyní do svého výhledového kalendáře. S oslavami 80. výročí UNIMA, kterého by se mělo zúčastnit co nejvíce českých, ale i zahraničních loutkářů, se počítá ve dnech 22. – 25. května 2009!!!

Loutkář 2/2008, s. 82.

29. přelet nad loutkářským hnízdem

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.